Gulvfakta

Antistatiske gulve

Antistatiske gulve kan ikke bortlede statisk elektricitet, men kun begrænse opladningen.

Om antistatiske gulve

Antistatiske gulve er teknisk den ringeste af de 3 typer gulve, vi skriver om her. 

Antistatiske gulve er ikke i stand til at bortlede statisk elektricitet fra personer eller udstyr på gulvet, men kan kun begrænse opladningen.  Når man går over gulvet og efterfølgende rører ved en metalgenstand, vil der derfor stadig overføres statisk elektricitet. Det vil dog kun sjældent føles ubehageligt.

Typer af antistatisk gulvbelægning

Elastiske, tekstile og laminatgulvbelægninger

De fleste kunstigt fremstillede gulvbelægninger i markedet er på den ene eller anden måde gjort antistatiske. Dette gælder for både elastiske, tekstile og laminatgulvbelægninger, og uanset om det er banevarer, stykker til limning eller mekanisk sammenføjning, som fx ’klik-gulve’.

Den antistatiske egenskab er et af de krav, der indgår produktstandarder som fx DS/EN 14041.

Træ-, korkgulve og lign.

Ubehandlede gulve af træ, kork og andre lignende materialer er fra naturens side antistatiske. Når man påfører fx lak eller olie, ændres karakteristikken, men der ses som regel ikke personopladning.  

Der er ikke specifikke antistatiske krav i standarderne for disse gulvtyper. Almindelige pleje- og rengøringsmidler indeholder ofte antistatiske tilsætningsstoffer, der modvirker statisk elektricitet, hvilket er med til at minimere problemerne endnu mere.

Fugefrie gulve

Mange materialer til fugefrie gulve behandles rent standardmæssigt mere som afretningslag end egentlig gulvbelægning. Derfor stilles der ikke altid særlige krav om antistatisk virkning i de standarder, de godkendes efter. Det er derfor vigtigt at specificere det i udbudsmateriale og aftalegrundlag, hvis gulvet ønskes antistatisk.

Krav til antistatisk gulvbelægning

En antistatisk gulvbelægning må ikke opbygge eller efterlade en generende elektrostatisk opladning af en person, som færdes på gulvet.

De antistatiske egenskaber prøves i forbindelse med CE-mærkning. Det sker ved en gangtest efter DS/EN 1815, hvor personopladningen ikke må overstige 2 kV ved prøvning ved 23 °C ± 1 °C og 25 ± 2 % relativ fugtighed efter konditionering af prøveemnerne under samme klimaforhold i 7 dage.

Beskyttelse af it-udstyr

I server- og teknikrum og i administrations- og kontorområder inden for let erhverv stilles der normalt ikke yderligere krav til begrænsning af elektrostatisk opladning end det, der opnås med et antistatisk gulv. Det skyldes,  at produkterne i denne kategori er beskyttet mod statisk elektricitet op til niveauer langt over 2kV.

Kun hvis produkterne åbnes/adskilles fx i forbindelse med reparation og service, stilles der yderligere krav til beskyttelse mod statisk elektricitet, som ikke kan opfyldes med antistatisk gulvbelægning alene.

Forhold, der kan påvirke de antistatiske egenskaber

  • Lav relativ luftfugtighed
  • Brug af uegnet fodtøj
  • Sekundære opladninger, der ikke kan bortledes, fx fra tøj og kontorstole
  • Manglende kontakt mellem fødder og gulvbelægning, fx hvis fødderne hviler på stolen
  • Forkert eller manglende vedligeholdelse