Gulvfakta

Standarder

Standarder.

Senest opdateret 02.03.2020
På denne side

 

Standarder

DS/EN 1081

Elastiske og tekstile gulvbelægninger samt gulvbelægninger i laminat og flerlagsmoduler – Bestemmelse af den elektriske modstandsevne”

DS/EN 1081 ses oftest brugt som klassifikation af de enkelte gulvbelægningers ledeevne i form af modstandsværdier, målt på 3 forskellige måder:

  • R1, Vertical resistance, modstanden målt gennem gulvbelægningen mellem over- og underside.
  • R2, Resistance to earth, modstanden målt på en færdigmonteret gulvbelægning, fra overflade og til den etablerede jordforbindelse.
  • R3, surface resistance, modstanden målt mellem 2 punkter på overfladen, i en veldefineret afstand.

DS/EN 1081 er den første brede standard, der blev lavet for gulvbelægninger specifikt med elektrisk ledeevne. Tidligere var det primært standarder udviklet til helt særlige formål, fx inden for militære formål, der blev forsøgt adopteret.

DS/EN 61340-4-1

”Elektrostatik – Del 4-1: Standardprøvningsmetoder for specifikke anvendelser – Gulvbelægningers og monterede gulves elektrostatiske egenskaber”

DS/EN 61340-4-1 giver ligesom DS/EN 1081 specifik vejledning på en hel række målinger, der kan bruges både til laboratorietest og kontrolmåling af færdigmonterede gulve. De 2 standarder griber målingerne lidt forskelligt an og bruger ikke de samme måleprober.

DS/EN 61340-5-1

”Elektrostatik – Del 5-1: Beskyttelse af elektroniske komponenter mod elektrostatiske fænomener – Generelle krav”

Hvis der er tale om beskyttelse af elektronik, bruger man som udgangspunkt denne standard til at specificere grænser for modstand til jord (Resistance to ground, eller blot Rg) og personopladning (Charging). Tag altid slutbrugere og/eller udstyrsleverandører med på råd ved fastsættelse af grænseværdier.

DS/EN 61340-5-1 oplyser efter seneste revision, at et gulv i et ESD-sikkert område maksimalt må have en modstand til jord på 1x109 Ohm (1 GigaOhm), og at personopladning ved gang på gulvet ikke må overstige 100 V.

Begge disse tal er de absolut højest tilladte, og slutbrugere opfordres til at fastsætte et evt. lavere niveau afhængig af gulvets brug. Dermed kan man forvente, at kravet i praksis bliver skrappere.

Det er vigtigt, at det rette krav fremgår af udbudsmateriale og aftalegrundlag. DS/EN 61340-4-1 giver konkret information om, hvordan du dokumenterer modstand fra overflade til jord.

Ud over kravet til det færdige gulvs ledeevne stiller DS/EN 61340-5-1 også krav om, at det samlede system bestående af person, sko og gulv i kombination skal overholde en maksimal modstand på 1x109 Ohm. Igen opfordres der til, at slutbrugeren skal fastsætte en lavere grænseværdi, så grænsen for personopladning til enhver tid overholdes. 

Find udførlig beskrivelse af, hvordan systemmodstand og personopladning dokumenteres, i DS/EN 61340-4-5.

Krydsning af standarder

Når man sammenligner produktdata for forskellige gulvtyper vil man typisk se modstandsværdier opgivet efter såvel DS/EN 1081 som DS/EN 61340-4-1. Vær opmærksom på, at modstandsmålinger efter de 2 standarder ikke foregår på samme måde.

Derfor må du ikke ukritisk sammenligne krav og specifikationer baseret på de 2 standarder.

Det er vigtigt at vide, hvilken standard en værdi eller måling er beskrevet efter, og kun bruge denne. Det gælder også ved efterfølgende kvalifikations- og kontrolmålinger.