Gulvfakta

Udførelse

Følg altid fabrikantens anvisninger nøje, når du udfører ESD-gulve.

Senest opdateret 02.03.2020
På denne side

 

Der er ofte særlige ting, du skal tage hensyn til, når du udfører ESD-gulve. Følg derfor altid fabrikantens anvisninger nøje for at opnå det ønskede resultat. Det gælder såvel det praktiske arbejde som valg af tilbehør, lim og lignende.

Er du i tvivl, om en type gulvbelægning eller tilbehør egner sig som ESD-gulv, kan du udføre en prøve/mock-up og gennemføre de nødvendige kontroller her, inden du laver hele gulvarealet.

Jordforbindelse

Alle typer af gulvbelægninger har behov for elektrisk forbindelse til jord for at kunne bortlede statisk elektricitet fra overfladen og fra personer og kørende materiel.

Gulvbelægningen indeholder fx kul, grafit, ledende polymerer eller særlige kemiske tilsætningsstoffer, der danner elektrisk forbindelse fra overfladen og ned til et underliggende elektrisk ledende lag.

Dette lag kan være fx et kul- eller grafitholdigt lag, der er en integreret del af gulvbelægningens bagside. Det kan også være et system af ledende metalbånd (typisk kobber, aluminium eller rustfrit stål) sammen med en elektrisk ledende primer og/eller lim, der herigennem danner forbindelse mellem metalbånd og gulvbelægning.

Sådan gør du

Lav et jordingspunkt (Common Ground Point) flere steder langs gulvets periferi eller på fx bærende søjler eller skillevægge, der står inde på gulvarealet. Det anbefales at en gulvflade mindst har 2 uafhængige jordingspunkter (dublering).  

Ved større gulve udføres flere jordingspunkter, typisk mindst én forbindelse pr. x m2 efter producentens specifikation.

Jordingspunkterne udføres typisk ved, at et stykke af de ovennævnte metalbånd føres op over gulvet og afsluttes i en passende samledåse. Samledåsen kan være forsynet med yderligere tilslutningspunkter for kontrolmåling eller tilslutning af udstyr.

Placering af jordingspunkter skal fremgå af udbudsmaterialet eller aftales med slutbruger inden udførelse, da man ikke altid kan flytte dem efterfølgende. Jordingspunkterne skal inden aflevering og afsluttende kontrolmåling af gulvet forbindes til installationsjord af en autoriseret elinstallatør.

Ofte vil elinstallatøren spørge, om jordmodstanden i tilslutningspunktet skal være under et relativt lavt antal Ohm, men der er ikke specifikke krav om dette i standarderne.

I praksis er det vigtigste, at det er den samme jordforbindelse, der bruges til gulvet som til de øvrige elinstallationer i det enkelte lokale eller område. Det giver færrest problemer for slutbruger, og samtidig opfyldes kravet om lokal potentialudligning, der gælder i forbindelse med bl.a. vådrum.