Gulvfakta

Installationsgulve

Installationsgulve kaldes også ofte for dobbeltgulve eller edb-gulve. Installationsgulve bruges i teknisk tunge lokaler og i storrumskontorer.

Senest opdateret 15.09.2022
På denne side

 

Opbygning af installationsgulvet

Installationsgulve består af løstliggende demonterbare gulvplader. Pladerne ligger på et underlag, der hæver dem over undergulvet, så der dannes et hulrum, hvor man kan lægge installationer.

Den bærende underkonstruktion fås med faste eller justerbare ben i højder mellem ca. 37 (renoveringsgulve) og 2.000 mm.

Installationsgulve er specialgulve, som i høj grad udformes efter kravspecifikationer fra bygherre. Gulvfakta behandler derfor ikke installationsgulve dybere end dette generelle afsnit. Da der er tale om en systemløsning, henvises derfor til producenten af systemerne samt den udførende entreprenør.

2 typer installationsgulve

Man skelner mellem disse 2 typer gulve:

 • Kabelføringsgulve, der laves med højder fra ca. 37 mm op til ca. 120 mm. De kan ikke justeres i højden og kræver derfor plant underlag. For nogle produkter kræver det værktøj at få adgang til hulrummet i det færdige gulv.
 • Dobbeltgulve, der laves med justerbare ben op til højder på 2.000 mm. Der er ikke særlige krav til underlaget, da ujævnheder kan optages pga. de justerbare ben. Det er nemt at få adgang til hulrummet i det færdige gulv.

Der markedsføres et utal af varianter, og det kan være svært at skelne dem fra hinanden.

Kabelføringsgulve

Gulvpladerne til kabelføringsgulvene er lavet af galvaniserede stålplader, der kantbukkes for at give dem styrke.

specialgulve-6.png
Eksempel på et kabelføringsgulv. Under konstruktionen er der plastsøjler, der står løst på gulvet. Gulvpladerne er lavet af stålplader.

Gulvbelægning til kabelføringsgulve

Som gulvbelægning til kabelføringsgulve bør du bruge produkter, der kan ligge løst eller evt. fikseret med en hæfteklæber. Det gør tæppefliser til den mest brugte gulvbelægning til kabelføringsgulve.

Hvis du bruger tæppefliser med magnetisk bagside, kan du lægge dem uden at bruge lim. 

Kabelføringsgulvene er ikke omfattet af DS/EN 12825. Men generelt har leverandørerne testet produkterne efter de deltest fra standarden, der er relevante for produktet.

Kabelføringsgulve overholder typisk disse krav:

 • Indbygningshøjde: 37-120 mm
 • Punktlast: Maks. tilladelige 10 KN (trædeflade 25 x 25 mm)
 • Nedbøjning: <2,4 mm v. 3 KN
 • Brandklasse: Bfl-S1 iht. DS/EN 13501-1
 • Elektrisk ledende efter behov

 

Dobbeltgulve

Belastning og sikkerhed

Dobbeltgulve skal overholde kravene i DS/EN 12825, som definerer 6 belastningsklasser og 2 niveauer for sikkerhedsfaktoren. Punktlasten har i henhold til standarden et areal på 625 mm² (svarende til 25 x 25 mm). Brug som hovedregel sikkerhedsfaktor 2.

Klasse

Maks. punktlast ved
sikkerhedsfaktor = 2

1

2,0 KN

2

3,0 KN

3

4,0 KN

4

4,5 KN

5

5,0 KN

6

6,0 KN

Maksimal nedbøjning

DS/EN 12825 definerer også den maksimale nedbøjning for gulvene:

Klasse

Maks. nedbøjning

A

2,5 mm

B

3,0 mm

C

4,0 mm

Nedbøjningen måles ved den nominelle arbejdsbelastning, som beregnes ved at dividere den ultimative belastning med sikkerhedsfaktoren (Fn = Fu/S).

Søjlernes styrke

DS/EN 12825 fastlægger også søjlernes styrke. Søjlerne skal i deres maksimale længde kunne holde til en belastning på mindst 4 gange den nominelle arbejdslast.

Gulvplader

Gulvpladerne betyder meget for det færdige installationsgulvs egenskaber. De fås normalt i tykkelser fra 30 og 38 mm.

Gulvbelægning klæbes på forsiden. Det gøres bedst på fabrikken, og der er meget få begrænsninger i valget af topbelægning. På bagsiden er der afspærring, der oftest består af en folie eller plade i stål eller aluminium. Afspærringen sikrer spændingsligevægt imellem for- og bagside, så pladerne ikke krummer. Kanterne skal være beskyttet af en vinylstrimmel.

2 slags gulvplader

 • Gulvplader af organisk materiale
  Laves ofte af højkvalitetsspånplader med en densitet på mindst 700 kg/m3.

 • Gulvplader af uorganisk materiale
  Laves ofte af mineralske materialer som calciumsulfat eller metal, stål eller aluminium. Stålpladerne fås med forskellige perforeringer, så lokalet kan ventileres via gulvet.

Til helt specielle formål kan du få plader i glas.

Du kan kombinere pladerne. Det giver mulighed for at optimere egenskaber og økonomi.

Brandklasser

Gulvpladernes materiale afgør deres brandmæssige egenskaber.

Basismateriale

Bagside

Brandklasse i henhold til DS/EN 13501

Spånplade

Alufolie

C-S1,d0

Spånplade

Stålplade

B-S2,d0

Calciumsulfat

Aluminium/stål

A1

Stål

-

A1

Oversigt over brandklasserne og pladernes opbygning.

Guide til funktionelle behov 

Dobbeltgulve bliver anvendt indenfor mange typer af byggerier og kan pga. deres store fleksibilitet tilpasses til stort set alle behov.

Anvendelses-
område
Systemopbygning

Pladetype

Belastnings-
klasse
Spånplade Calsiumsul-
fatplade
Metal
Kontor
Let erhverv
Alm. søjler evt.
med traverser
Alm. søjler evt.
med traverser
  1
Kontor
Erhverv
Alm. søjler evt.
med traverser
Alm. søjler evt.
med traverser
  2
PC-rum, internet-
caféer og lign.
Alm. søjler evt.
med traverser
Alm. søjler evt.
med traverser
Alm. søjler evt.
med traverser
2
Serverrum, maskin-
stuer og lign.
Alm. søjler evt.
med traverser /
C-profiler
Alm. søjler evt.
med traverser /
C-profiler
Alm. søjler evt.
med traverser /
C-profiler
1-6
Laboratorier   Alm. søjler evt.
med traverser
Alm. søjler evt.
med traverser
1-6
Batterirum o.a. rum
med høj belastning
C-profiler C-profiler   6
Fabrikationslokaler
med truckkørsel
Industri
  C-profiler Alm. søjler evt.
med traverser /
C-profiler
6


Overflader/belægninger

Du kan få gulvplader med stort set alle former for gulvbelægning, lige fra bløde tæppebelægninger til hårde belægninger som sten eller metal.

De mest brugte belægninger er:

 • Linoleum
 • Vinyl
 • Gummi
 • Tæpper
 • Træ (parket)

For tæpper er velourvarer mere velegnede end løkkevarer. Husk at tænke på samspillet med eventuelle mønsterrapporter og gulvpladernes modul, inden du vælger tæppebelægning. Brug belægninger, der ikke trevler i skæringerne.

Undgå elastiske belægninger med meget struktureret overflade og/eller meget markante mønstre. Mønsteret (strukturen) kan være svær/umulig at indpasse på pladernes modul.

Det er svært at lave kantforseglingen selv – fabriksmonterede belægninger fungerer normalt bedst.

Du kan få gulvplader med ledende/antistatiske gulvbelægninger.

Læs mere om antistatiske gulve og ESD-gulve

Underkonstruktionen

Hovedkomponenterne i underkonstruktionen er søjlerne  der bærer gulvpladerne.

Søjlens materiale og udformning er meget vigtig for gulvets styrke. Vælg systemer med søjler i stål, og vær sikker på, at top- og fodpladerne er stive nok. Søjlernes længde skal kunne justeres så du kan kompensere for unøjagtigheder i undergulvet.

Søjlens længde skal kunne låses/fikseres, når den er endeligt justeret, så den ikke ændrer sig ved brug. Søjlerne skal korrosionsbeskyttes fx ved varmgalvanisering eller lign. processer.

Søjlerne kan evt. forbindes vandret med bærejern (også kaldet rasterstave og traverser), Ved højder over 500 mm skal du montere bærejern mellem søjlerne. Ved lavere gulve vil det afhænge af gulvets brug. Skru bærejernene fast, eller læg dem løst mellem søjlehovederne.

imagesl84l.png
Installationsgulv.

Kraftgulve

Er der behov for gulve med meget høj bæreevne og meget stor styrke, kan du lave bærejernene  som stålstrøer – C-formede stålprofiler – der skrues fast til hovederne. Læg gulvpladerne oven på stålstrøerne. Denne type gulv kaldes også for kraftgulve.

specialgulve-9.png
Kraftgulv.