Gulvfakta

Udendørsbelægninger

Betonkonstruktioner udendørs er udsat for fugt, termiske bevægelser, tøsalte, luftens kuldioxid mv. Derfor skal de beskyttes med et membransystem.

Senest opdateret 26.04.2019
På denne side

 

Om udendørsbelægninger

Den bedste måde at forhindre skader i udendørs betonkonstruktioner er med konstruktiv beskyttelse.

Få overblik over påvirkninger

Der findes ikke et universelt membransystem, som kan dække alt, hvad en udendørs betonkonstruktion bliver udsat for. Så før du vælger membransystem, bør du kigge på alle de påvirkninger, en betonkonstruktion udsættes for.

Hærdeplastbaserede membransystemer

Hærdeplastbaserede membransystemer kaldes også 'smøremembraner', fordi de udlægges som en flydende masse.

Vurder betonens nedbrydning

Når du renoverer en ældre betonkonstruktion, bør du få en teknisk rådgiver til at vurdere betonens nedbrydningsgrad. Er betonen og armeringen meget nedbrudt, kan nedbrydningsprocessen fortsætte, uanset om betonen bliver beskyttet af en overfladebehandling.

Nedbrudt beton kan have konsekvenser for konstruktionens holdbarhed og kan skade tilstødende bygningsdele. Den mest almindelige følgeskade er, at der siver vand igennem til underliggende bygningsdele.

Tjek underlagets stand

Inden du påfører et hærdeplastbaseret membransystem, skal du tjekke underlagets stand. Kravene kan variere fra system til system – følg altid leverandørens anvisninger.

Kig især på:

 • Betonens restbyggefugt
 • Temperaturen og dugpunktet under udførelsen
 • Betonoverfladens trækstyrke
 • Betonoverfladen skal være ren og fri for olie, fedt og snavs mv. Rens derfor betonoverfladen mekanisk ved fx slyngrensning, diamantslibning eller fræsning for at sikre optimal vedhæftning
 • Fuger, rørgennemføringer, tilslutninger til afløb og tilstødende bygningsdele mv. er altid kritiske i forhold til utætheder

Opbygning

Hærdeplastbaserede membransystemer er typisk opbygget af en primer, et membranlag, et slidlag og en topcoat:

 • Primeren skal sikre vedhæftning til underlaget og lukke evt. porer i betonen.
 • Membranen er den elastiske del, der optager bevægelser fra underlaget.
 • Slidlaget skal sikre, at udefrakommende belastninger ikke skader membranen, og skabe en skridsikker belægning tilpasset den enkelte brug.
 • Topcoaten giver det visuelle udtryk og sikrer kemisk resistens og evt. UV-resistens.

Drift og vedligeholdelse

Udendørs membransystemer udsættes for slid og skal vedligeholdes for at forblive funktionsdygtige. Følg leverandørens drifts- og vedligeholdelsesanbefalinger ved som minimum at:

 • Rengør periodisk vandrette overflader for snavs, sand og mindre sten, da det vil slide på overfladen. Hvor ofte afhænger af placering og brug. Rengør overfladerne ved at feje og vaske med ph-neutralt vaske-plejemiddel.
 • Gennemgå alle overflader for evt. skader. Hvor ofte afhænger af placering og brug, men mindst 1 gang om året. Du bør straks udbedre skader, der ikke er kosmetiske, efter leverandørens anvisning.
 • Regn med at skulle genbehandle overfladerne ud fra aktuelt slid og brug.

I nogle membransystemer kan man indbygge en indikator, der viser, når der er behov for vedligeholdelse.

For alle de forskellige betonoverflader gælder, at du bør inddrage leverandøren af de hærdeplastbaserede membransystemer så tidligt som muligt i projekteringsfasen for at vælge det bedst egnede membransystem.

Parkeringsanlæg

P-dæk udsættes for store mekaniske, kemiske og termiske belastninger. For at beskytte betonoverfladerne kan det være nødvendigt at overfladebehandle med fx hærdeplastbaserede membransystemer. En god, tæt og slidstærk beskyttelse af betonoverfladerne er nødvendig for at opnå den forventelige levetid.

Fordele ved overfladebehandling

Overfladebehandlingen beskytter beton og armering mod forvitring og nedbrud, men har også en dekorativ/æstetisk og sikkerhedsmæssig værdi.

DS/EN 1504 serien beskriver anerkendte systemopbygninger og metoder, der kan minimere risikoen for, at der opstår alvorlige skader.

Udendørs P-dæk

Udendørs P-dæk udsættes for de største belastninger. Derfor har de også det største behov for beskyttelse, hvis de skal kunne bibeholde deres funktionalitet. De mellemste dæk er typisk helt eller delvist beskyttet mod direkte påvirkning fra vejr og vind. Men ellers påvirkes de næsten lige så meget som de udendørs P-dæk.

Nederste P-dæk

Det nederste P-dæk må også regnes som et terrændæk. Derfor skal man også tage hensyn til påvirkninger nedefra som fx opstigende grundfugt mv.

Tilkørselsramper

Tilkørselsramper kræver særlig opmærksomhed, fordi de bliver udsat for store mekaniske påvirkninger fra den kørende trafik. De har derfor typisk et større behov for vedligeholdelse.

Altaner og svalegange

Hærdeplastbaserede membransystemer bruges primært på altaner og svaleganges oversider. De beskytter beton mod indtrængning af fugt mv. og optager de bevægelser, der skyldes temperatursvingninger og konstruktionsmæssige bevægelser.

Over- og undersider

Over- og undersider påvirkes forskelligt, og derfor er det vigtigt at vælge de rigtige materialer til belægning og overfladebeskyttelse.

Brug en carbonatiseringsbremsende maling til at beskytte altaner og svaleganges undersider.