Gulvfakta

Rumtyper

Læs, hvilke typer af akustik forskellige typer af rum genererer, og hvordan du reducerer støjgener.

Senest opdateret 04.06.2021
På denne side

 

Boliger

DS 490:2018 definerer 6 lydklasser for boliger. Samme krav bruges for andre bygninger med overnatning, fx hoteller. DS490 definerer disse rumtyper:

  • Beboelsesrum er opholds- eller soverum i en bolig (små, afgrænsede rum såsom entre, forstue, badeværelse osv. anses ikke for at være beboelsesrum).
  • Fællesrum er fælles opholdsrum samt trapperum eller gange, som er fælles for flere boliger.
  • Fælles opholdsrum er fx rum, der bruges til samvær, spisning, fjernsyn mv. for beboere i flere boliger i kollegier, ældreboliger mv.
  • Rum med særligt generende støj eller lokaler med støjende aktiviteter (i erhverv eller fællesrum) er rum til fælles service eller erhvervsmæssig virksomhed, hvor der kan forekomme meget støjende aktiviteter. Fx varmecentraler, vaskerier, produktions- eller storkøkkener, fest- og selskabslokaler, hobbyrum med maskiner, forretningslokaler, værksteder og restauranter.

Bygningsreglementet kræver særskilte lydisolerende tiltag for disse rum. For almindelige fælles-opholdsrum, trapperum, gange, kontorer mv. uden støjende aktiviteter er grænseværdierne derimod de samme som mellem en bolig og rum uden for boligen.

I Danmark bygger man typisk efter lydklasse C, der anses som et mindstekrav. I nogle tilfælde ses krav om hel eller delvis opfyldelse af lydklasse B, og i nogle renoveringsprojekter er krav lempet til lydklasse D.

Nedenfor kan du se standardens værdier for B, C og D. For de øvrige lydklasser A, E og F henvises til DS 490:2018.

 

Beskrivelse

Lydklasse B

Lydklasse med tydeligt bedre lydforhold end byggelovgivningens minimumskrav for boliger. Ud over skærpede værdier gælder krav til lydisolation og trinlyd i et udvidet frekvensområde – ned til 50 Hz.
Beboeren bliver kun i begrænset omfang forstyrret af lyd eller støj.

Lydklasse C

Svarende til intentionerne i byggelovgivningens funktionskrav. Op til 15-20 % af beboerne kan forventes at føle sig generet af lyd eller støj.

Lydklasse D

Lydklasse beregnet for ældre bygninger med mindre tilfredsstillende lydforhold. Bør ikke bruges ved nye bygninger.

DS 490 definerer disse grænseværdier for bl.a. luftlydisolation og trinlydniveau for de forskellige lydklasser. Ud over at grænseværdien øges/sænkes, er der i lydklasse B også særligt krav til lavfrekvent lydisolation/trinlydniveau. Kravene gælder den in-situ-målte værdi.

Valg af gulvkonstruktion har stor betydning for trinlydniveauet lodret og vandret, men har også betydning for den samlede luftlydisolation til et underliggende rum eller mod tilstødende rum i horisontalt plan.

Luftlydisolation
Krav til luftlydisolation gælder det in-situ-målte, vægtede lydreduktionstal, R’w. Ved lydklasse B gælder kravet for et udvidet frekvensområde, angivet ved korrektionsværdien, C50-3150.

Lydklasse

B
R’w+C50-3150

C
R’w

D
R’w

Mellem bolig eller fælles opholdsrum og lokaler med støjende aktiviteter (erhverv eller fællesrum)

≥ 63 dB

≥ 60 dB

≥ 55 dB

Mellem bolig og rum uden for boligen

≥ 58 dB

≥ 55 dB

≥ 50 dB

Mellem fælles opholdsrum indbyrdes

≥ 58 dB

≥ 55 dB

≥ 55 dB

Dør mellem bolig og fællesrum

≥ 32 dB

≥ 32 dB

≥ 27 dB

Trinlydniveau
Krav til trinlydniveau gælder det in-situ-målte, vægtede trinlydniveau, L’n,w. Ved lydklasse B gælder kravet for et udvidet frekvensområde, angivet ved korrektionsværdien, Ci,50-2500.

Lydklasse

B
L’n,w+CI,50-2500

C
L’n,w

D
L’n,w

I beboelsesrum, køkkener og fælles opholdsrum, fra lokaler med støjende aktivitet (erhverv/fællesrum)

≤ 43 dB

≤ 48 dB

≤ 53 dB

I beboelsesrum og køkkener fra andre
boliger og fra fællesrum

≤ 48 dB

≤ 53 dB

≤ 58 dB

I beboelsesrum og køkkener fra fælles trapperum og gange, fra altaner og lignende samt fra toilet- og baderum i andre boliger  

≤ 53 dB

≤ 58 dB

≤ 63 dB

I fælles opholdsrum fra beboelsesrum, andre fællesrum, trapperum, gange, fra altaner og lignende samt fra toilet- og baderum

≤ 53 dB

≤ 58 dB

≤ 63 dB

 

Skoler og daginstitutioner

For skoler og daginstitutioner har myndighederne opstillet mindstekrav. Disse fremgår af SBi-anvisning 218: ”Lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbygninger”. Heraf fremgår bl.a. disse krav:

Luftlydisolation mellem undervisningsrum, etageadskillelser R’w ≥ 51 dB
Trinlydniveau i undervisningsrum, fra andre undervisningsrum og fællesrum: L’n,w ≤ 58 dB
Trinlydniveau i undervisningsrum, fra sløjd- eller musiklokaler:    L’n,w ≤ 53 dB
Undervisningsbygninger - herudover kan bygherre stille særlige krav.
Trinlydniveau i opholdsrum, fra overliggende rum L’n,w ≤ 58 dB
Trinlydniveau i opholdsrum for stille aktiviteter L’n,w ≤ 58 dB
Trinlydniveau i opholdsrum, fra andre rum på samme etage L’n,w ≤ 63 dB
Daginstitutioner - herudover kan bygherre stille særlige krav.


Kontorbyggeri, hospitaler mm.

Bygningsreglementet angiver ikke mindstekrav til lydforhold i kontorbyggeri, hospitaler mm. Der er i vejledningen til Bygningsreglementet anført vejledende projekteringsværdier. Det er vigtigt, at bygherre og udførende entreprenør afklarer og aftaler målsætninger for lydisolation og trinlydniveau i de enkelte rumtyper i kontorbyggeriet, hospitaler, kliniker og lignende.