Gulvfakta

Brandklassificering

Gulvbelægninger skal klassificeres efter deres reaktion på brand.

 

Om brandklassificering

Gulvbelægninger skal ligesom alle andre byggevarer klassificeres efter deres reaktion på brand. I 2002 blev reglerne for brandklassificering ændret, da de nye fælleseuropæiske brandklasser blev indført i Danmark.

Brandkravene skal begrænse gulvbelægningens:

 • Brandudbredelse
 • Energibidrag til branden
 • Røggasafgivelse

Klassifikationen sker efter 2 fælleseuropæiske normer

 • DS/EN 13501 – Brandklassifikation af byggevarer og bygningsdele
 • DS/EN ISO 9239-1 – Prøvning af gulvbelægningers brandreaktion

Klassifikation forudsætter, at der er udført prøvning efter de nye europæiske prøvningsmetoder. Europæisk klassifikation kan altså ikke opnås på baggrund af prøvning og klassifikation efter det hidtidige system.

Byggevareklasser

Byggevarer generelt tildeles klasserne A1-F. Klasse A1 tildeles varer, der brandmæssigt er bedst (ikke-brændbare), og klasse F tildeles varer, der ikke har nogen dokumenterede brandmæssige egenskaber (den ringeste klasse).

Hvis en byggevare er et gulvprodukt, markeres dette med et suffiks "fl" (floor), mens tagmaterialer markeres med et suffiks "roof". Nedenstående en mere detaljeret beskrivelse af klasserne.

Byggevarer generelt

Gulvbelægninger

Beskrivelse

A1

A1fl

Byggevarer, som ikke medvirker til brand,
kan ikke kombineres med tillægsklasser

A2

A2fl

Byggevarer, hvis medvirken til brand
er yderst begrænset, skal kombineres
med tillægsklasse for røg (s) og brændende dråber (d)

B

Bfl

Byggevarer, hvis medvirken til brand
er meget begrænset, skal kombineres
med tillægsklasse for røg (s) og brændende dråber (d)

C

Cfl

Byggevarer, som i begrænset udstrækning
medvirker til brand, skal kombineres
med tillægsklasse for røg (s) og brændende dråber (d)

D

Dfl

Byggevarer, hvis medvirken til brand
kan accepteres, skal kombineres med
tillægsklasse for røg (s) og brændende dråber (d)

E

Efl

Byggevarer, som i relativt stor udstrækning
medvirker til brand, kan enten stå alene
eller kombineres med tillægsklasse d2 for
brændende dråber

F

Ffl

Betyder, at det ikke er dokumenteret,
at produktet lever op til noget klassifikationskrav
og kan derfor ikke kombineres med tillægsklasser.

Ved brand udvikler mange materialer røg og brændende dråber. Derfor tildeles byggevaren ud over den primære brandklasse også tillægsklasser for røg og brændende dråber i henhold til:

 • s1 meget begrænset mængde af røgudvikling
 • s2 begrænset mængde af røgudvikling
 • s3 intet krav til mængde af røgudvikling
 • d0 ingen brændende dråber eller partikler
 • d1 brændende dråber eller partikler i begrænset mængde
 • d2 intet krav til mængde af brændende dråber eller partikler.

Eksempler

Eksempler på klassebetegnelse for byggevarer og bygningsdele (eksklusive gulvbelægninger og tagdækninger):

A2-s1,d0 , B-s1,d0, D-s2,d2.

For gulvbelægninger gælder, at klasserne A1fl, Efl og Ffl ikke kombineres med tillægsklasse, hvorimod klasserne A2fl, Bfl, Cfl, Dfl altid kombineres med en tillægsklasse for røg (s), som er:

s1 begrænset mængde af røgudvikling
s2 intet krav til mængde af røgudvikling.

Eksempler på klassebetegnelse for gulvbelægninger er:

A2fl-s1, Dfl-s1.

Efter det hidtidige danske system klassificeres gulvbelægninger i klasserne:

 • Ubrandbar gulvbelægning
 • Klasse G-gulvbelægning
 • Gulvbelægning, som ikke kan klassificeres.

Se sammenhængen mellem de nye og de gamle brandklasser (pdf)

Flugtveje

Der gælder særlige krav til gulvbelægninger i flugtveje. Flugtveje skal udføres af brandmæssigt egnet materiale, hvilket omfatter gulvbelægning i klasse Dfl-s1 (klasse G-gulvbelægning) eller derover. Flugtvejsreglerne gælder for såvel gange som ramper og trapper.

Vægbeklædninger

Gulvbelægninger monteres somme tider på vægge. Der er forskellige regler for brandklassificering af gulvbelægninger og brandklassificering af vægbeklædninger.

Læs mere

Læs mere om brandsikring og gulvbelægninger/vægbeklædninger i eksempelsamling om brandsikring af byggeri (pdf).