Gulvfakta

Fugtspærre

Hvordan du spærrer for fugt, afhænger af, om der er tale om restbyggefugt eller opstigende grundfugt.

Senest opdateret 01.05.2009
På denne side

 

Restbyggefugt eller opstigende grundfugt?

Hvis du konstaterer for høj fugt i et underlag, må du få afklaret, om der er tale om restbyggefugt eller en permanent fugttilstand. For at afklare dette må du foretage flere tidsmæssigt forskudte målinger.

Er der tale om nye konstruktioner, og falder fugtprocenten, er det sikkert restbyggefugt. Men er fugtprocenten konstant eller stigende, er det opstigende grundfugt.

  • Restbyggefugt skyldes især mangelfuld udtørring af de materialer, der skal danne underlag for gulvbelægningen.

  • Opstigende grundfugt skyldes mangelfuld fugtspærring af basiskonstruktionen. Det forekommer sjældent i moderne bygninger, hvis du følger de gældende anvisninger for fugtspærring af fundamentkonstruktionen. Men for terrændæk i gamle bygninger er der risiko for, at dækket er lavet uden fugtspærre, eller at den er beskadiget. Det kan give permanent høj fugttilstand i dækkonstruktionen.

 

Sådan spærrer du for fugt

Restbyggefugt

Der er ret nemt at spærre for restbyggefugt. Det kan gøres ved at udlægge en membran. Fugtspærren skal hindre fugt i underliggende konstruktioner i at trænge op i fugtfølsomme materialer i gulvkonstruktionen.

Fugtspærren skal derfor både være tæt mod kapillarsugning og mod vanddampdiffusion. Dens tæthed vises med en Z-værdi: Jo højere Z-værdi, jo tættere materiale. Fugtspærren skal være robust nok til at tåle håndtering på byggepladsen, fx at blive trådt på, mens gulvet lægges.

Kravet til Z-værdiens absolutte størrelse afhænger af Z-værdien af de lag, der ligger ovenpå. Fugtspærren skal specificeres af den projekterende.

Tommelfingerregel: Regn med, at Z-værdien af fugtspærren skal være 5-10 gange så høj som for de efterfølgende lag.

I praksis volder opfyldelse af kravene til Z-værdien sjældent problemer, fordi fugtspærrer af hensyn til robustheden normalt er så tykke, at de har en høj Z-værdi.

Almindeligt brugte materialer til fugtspærrer

  • PE-folie, tykkelse mindst 0,20 mm af hensyn til robustheden. Z-værdien for 0,20 mm PE-folie er ca. 400 GPa s m2/kg.
  • Asfaltpap, 2 kg/m2, Z-værdi ca. 500 GPa s m2/kg
  • Støbeasfalt, udlægges normalt i en tykkelse på ca. 25 mm, så man opnår en Z-værdi over 1.000 GPa s m2/kg.
  • Epoxysystem med dokumenteret funktionsduelighed, fx efter den svenske SP-metod 1310 (Statens Provningsanstalt).
  • Specialspartelmasser

Følg altid leverandørernes anvisninger og produktoplysninger.

Undgå perforering af fugtspærren

Husk at sikre, at der ikke sker perforering af fugtspærren, fx på grund af grater i et underliggende betonlag. Du kan beskytte fugtspærren med et mellemlag mellem beton og fugtspærre.

Plastfolie er desuden et godt glidelag i svømmende gulve, især hvis du bruger 2 lag eller kombinerer det med gulvpap eller lignende produkter.

Læs mere

Læs mere om fugtmålinger