Gulvfakta

DGNB

Den tyske DGNB-norm arbejder efter vugge til grav-princippet.

Senest opdateret 02.03.2020


DGNB

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen er en frivillig ordning for certificering af bæredygtigt byggeri. Ordningen tager sit udgangspunkt i gældende europæiske standarder for bæredygtigt byggeri, men er tilpasset dansk lovgivning og normer.

dgnb.jpeg

DGNB fungerer som et værktøj til at tilrettelægge bæredygtighedsindsatsen i byggeprocessen og tage de mest hensigtsmæssige beslutninger undervejs i udviklingen af den enkelte og unikke bygning – uden at DGNB er en færdigpakket løsning for, hvordan et byggeri skal se ud. Ved at lave en DGNB-certificering får bygherre og rådgiver en struktureret og systematisk gennemgang af alle parametre af bygningen efterhånden, som den planlægges og udføres.

Det handler om at identificere og mindske omkostninger, som ikke bidrager til at øge bygningens værdi på hverken kort eller lang sigt – og så handler det naturligvis om at skabe øget værdi af bygningen i sidste ende. Gennem værktøjer som livscyklusvurdering (LCA) og beregning af levetidsomkostninger (LCC), er DGNB med til at skabe et langsigtet billede af bygningens performance. Ligeledes skabes overblik over løsningernes afledte effekter, og hvor der er mulighed for synergieffekter.

Læs mere om DGNB