Gulvfakta

EU-Blomsten

EU-Blomsten er en frivillig mærkningsordning af varer og tjenesteydelser.

Senest opdateret 02.03.2020


Om EU-Blomsten

EU-Blomsten er en frivillig mærkningsordning af varer og tjenesteydelser, som blev etableret i 1992 af EU-Kommissionen.

Målsætning

Målet med EU-Blomsten er

  • at fremme udvikling, produktion og markedsføring af produkter, som reducerer påvirkningen af miljøet i hele produktets livsforløb
  • at vejlede forbrugere og indkøbere, som ønsker at handle miljøbevidst samt at udvikle afsætning og anvendelse af produkter, der er mindre miljøbelastende.

blomstlogo_118.jpg

Mærkning

Leverandøren af et produkt kan få deres produkt testet op imod ordningens krav. Overholder det kravene, tildeles det typisk et mærkat, der kan bruges i markedsføringen. Som forbruger kan man således nemt vurdere, om et produkt er et "miljømæssigt korrekt" valg.

Mærkningskriterierne kan fx omfatte krav til råvarer, udslip til luft og vand, energiforbrug, produktion af affald ved produktion samt brug af miljøfarlige kemikalier ved produktionen. Mærkningen bygger på en vugge til grav-vurdering. Kriteriernes gyldighedsperiode er normalt 3 år.

I Danmark administreres EU-Blomsten af et miljømærkenævn. 

Læs mere om EU-Blomsten