Gulvfakta

Svanemærket

Svanemærket er en frivillig mærkningsordning etableret af Nordisk Ministerråd.

Senest opdateret 02.03.2020


Om Svanemærket

Svanemærket er en frivillig mærkningsordning etableret af Nordisk Ministerråd i 1989. Danmark tilsluttede sig i 1997.

Målsætning

Målet med Svanemærket er at vejlede forbrugere sådan, at de kan vælge de mindst miljøbelastende produkter. Målsætningen er også at stimulere til produktudvikling, der tager hensyn til miljøet.

svanemaerket_mindre.jpg

Omfang

På baggrund af kriterier for produktgrupper kan producenter og importører søge om lov til at benytte Svanemærket. Kriterierne for de enkelte produktgrupper er fastlagt på baggrund af en gennemgang af de enkelte produkters livscyklus.

Mærkning

Leverandøren af et produkt kan få deres produkt testet op imod ordningens krav. Overholder det kravene, tildeles det typisk et mærkat, der kan bruges i markedsføringen. Som forbruger kan man således nemt vurdere, om et produkt er et "miljømæssigt korrekt" valg.

Der udarbejdes særskilte kriterier for hver enkelt produktgruppe, fx findes der inden for gulve et kriteriedokument for mærkning af gulv og filmdannende gulvplejemidler.

Kriteriedokumenterne for gulve indeholder bl.a. krav til

  • de stoffer, der indgår i produktet
  • produktionsprocessen af råvarer og færdigvarer
  • slidstyrke
  • at der ikke må indgå tungmetaller i produktet
  • en række særligt udpegede stoffer
  • emissionen fra det færdige produkt

Yderligere oplysninger

I Danmark administreres Svanemærket af et miljømærkenævn.

Læs mere om Svanemærket