Gulvfakta

Om tekniske egenskaber

Tekniske egenskaber er fx styrke, stivhed, gangsikkerhed og brandtekniske egenskaber.

Senest opdateret 01.05.2009
På denne side

 

Det gode gulv

Krav til det gode gulv

For at et gulv skal fungere tilfredsstillende, skal det kunne:

  • opfylde de funktioner, det skal have, fx at danne gulvflade, yde gangsikkerhed, være varmebestandigt, være vandtæt og slidbestandigt.
  • klare de påvirkninger, det forventes at blive udsat for, fx statiske og dynamiske kræfter, temperatursvingninger, kemiske påvirkninger og slid.

Klarlæg gulvets funktioner og forventede påvirkninger under brug allerede ved projekteringen.

De fleste gulve har de samme egenskaber, fx at kunne modstå mekaniske belastninger og kemikalier. Kravene er derimod forskellige, fordi de afhænger af brug, fx graden af belastning, og hvilke kemikalier gulvet skal kunne tåle.

Prøvningsmetoder

Læs om prøvningsmetoder og vurderingskriterier under de enkelte materialer.

Egenskaber

Styrke og stivhed

Gulvet (gulvbelægningen) skal kunne modstå de statiske og dynamiske belastninger, fx fra nyttelast, møbler, personer og rullende færdsel, som du normalt må forvente ud fra det, gulvet skal bruges til. Gulvet må ikke få så store deformationer, at det generer brugen.

Robusthed

Gulvet skal være så robust, at det kan tåle mindre mekaniske påvirkninger under brug, fx fra møbelben eller faldende genstande, uden at der sker brud eller kommer mærker i overfladen.

Gangsikkerhed

Gulvet må ikke være så glat, at man glider eller snubler ved almindelige aktiviteter. De mest almindelige gulvbelægninger har normalt en god skridsikkerhed, hvis de er rene, tørre og fri for olie, fedt og andre glatte stoffer. Gangsikkerheden afhænger derfor meget af den daglige rengøring og vedligehold.

Hvis du forventer våde gulve – især sammen med spild, som det fx ofte ses i levnedsmiddelindustrien – skal du vælge den type gulv, der egner sig bedst til dette formål.

Læs mere om skridsikkerhed.

Brandtekniske egenskaber

Gulvet skal have brandtekniske egenskaber, så det ved brand ikke forøger faren for personskade ved:

  • ikke at beskytte underliggende materiale mod antændelse
  • selv at medvirke til brandudbredelse
  • at udvikle kraftig røg eller giftige luftarter.

Slidstyrke

Gulvet skal være så slidstærkt, at det bevarer sin planhed, udseende og mulighed for at gøre nemt rent.

Vurder slidstyrken på overfladebehandlede gulvbelægninger, og tag prisen for behandlingen med i din beslutning. Prisen skal afspejle arbejdsomfang og tidsinterval mellem behandlingerne.

Varmebestandighed

Gulvet må ikke ændre sig eller tage skade af deformationer pga. varmepåvirkning. Gulvbelægninger mv., der skal bruges sammen med gulvvarme, skal kunne tåle de temperaturer, gulvvarmen vil give.

Stabilitet over for fugt

Gulvet må ikke tage skade af fugtpåvirkninger fra normal brug.

Læs mere om fugt.

Modstandsevne over for kemiske påvirkninger

Gulvet skal kunne tåle de kemikalier, fx rengøringsmidler, der skal bruges på gulvet. Tag hensyn til, om der er tale om korttidspåvirkning, fx fra pletfjerningsmidler, eller langtidspåvirkning, fx normalt spild i en industriproduktion. Hvis gulvet vil blive påvirket af særlige kemikalier, bør du tjekke deres indvirkning.

Elektrostatiske egenskaber

Gulvet må ikke give så store elektrostatiske opladninger af personer, at det kan give generende, elektriske udladninger. Elektriske udladninger kan også give problemer for elektronisk udstyr eller ved eksplosionsfarlige materialer.

Læs mere om antistatiske gulve og ESD-gulve.

Varmebehagelighed

Gulvet skal føles behagelig varmt. Det kan du enten opnå ved at bruge gulvbelægninger, der i sig selv er varmebehagelige, eller ved at bruge gulvvarme. Det er især vigtigt steder, hvor man opholder sig i længere tid, eller hvor børn leger på gulvet.

Lydtekniske egenskaber

Gulvet skal være med til at hindre generende støj fra trin- og luftlyd. Husk, at både materialer og udførelse spiller ind her – fx som lydbroer i en svømmende gulvkonstruktion.

Læs mere om akustik.

Vandtæthed

Gulve i vådrum skal være vandtætte – også samlinger og rørgennemføringer.

Cigaretglød

Gulvet skal kunne modstå kortvarige cigaretgløder uden at få brandmærker eller andre skader.

Fleksibilitet

Gulvbelægninger af banevarer skal, når de bruges i hulkehl mv., være så fleksible, at de ikke tager skade pga. bøjning.

Levetid

Gulvet skal kunne beholde sine egenskaber i tilfredsstillende omfang i en længere årrække, hvor det er udsat for normale nedbrydningsfaktorer, fx UV-lys, fugt eller fysiske spændinger fra brugen.