Gulvfakta

Skridsikkerhed

Glatte gulve kan være farlige og kan føre til faldulykker med personskade. Fald på gulv er den mest anmeldte ulykke.

Senest opdateret 22.10.2014
På denne side

 

Om skridsikkerhed

Glatte gulve kan være farlige og kan føre til faldulykker med personskade. Fald på gulv er den mest anmeldte ulykke og udgør ca. 1/6 af alle anmeldte ulykker.

Vælg gulv efter brug

Med den rette gulvbelægning kan faldulykker ret nemt forebygges, hvis du tager højde for gulvets kommende brug. Behovet for skridsikkerhed afhænger nemlig af den måde, man ønsker at bruge gulvet på, og er gulvene våde eller fedtede, øges risikoen for faldulykker markant.

Bygherres/arbejdsgivers ansvar

Der er ingen klare regler for, hvor glat et gulv må være i forhold til de arbejdsfunktioner, der skal foregå på gulvet. Sikkerheden for gulve er bygherres/arbejdsgivers ansvar og skal vurderes i forhold til de aktiviteter, der skal foregå på gulvet og i forhold til rengøring.

Arbejdstilsynets vejledning

Arbejdstilsynet kan hjælpe med en vurdering, der tager udgangspunkt i den konkrete arbejdssituation.

Arbejdstilsynets vejledning om forebyggelse om af fald på gulv (At-vejledning A.1.6 Faldrisiko på gulv) kan du hente gratis på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Definitioner, begreber og metoder

Friktion

Friktion er modstanden mod bevægelse forårsaget af kontakt mellem 2 flader. Modstanden afhænger af overfladernes stand og type og vægten af det emne, du vil bevæge.

Modstanden mod bevægelse vises ofte med en friktionskoefficient (µ). Friktionskoefficienten er forholdet mellem den kraft, der presser på legemet (tyngdekraften), og den kraft, der skal til at bevæge legemet med en konstant defineret hastighed (µ=Ft/Fb).

tekniske-egenskaber-6.jpg

For gulve kalder man som regel gulvbelægningens friktionskoefficient for gulvbelægningens skridsikkerhed.

Skridsikkerheden afhænger af type og stand af de overflader, der presses mod hinanden. For at kunne give ensartede/sammenlignelige værdier har man udviklet nogle standardiserede testmetoder til brug ved sådanne målinger. De mest brugte er DIN 51130, DIN 51097 og EN 13845.

Du kan måle på tørre eller våde overflader. Resultaterne vil være forskellige, og man taler derfor ofte om skridsikkerheden i hhv. tør og våd tilstand.

Rampetesten

Den mest almindelige test er rampetesten. Princippet i testen er:

På en bevægelig rampe monterer man et stykke af den gulvbelægning, man vil teste. Man stiller en testperson iført sko med en entydigt defineret gummisål og relevant sikkerhedsudstyr på rampen. Testpersonen går på stedet, mens man hæver rampens ene ende. På et tidspunkt vil testpersonen miste fodfæstet. Rampens vinkel noteres – denne vinkel kaldes for slipvinklen.

Slipvinklen vil påvirkes af friktionen mellem testpersonen og gulvbelægningen. Vær derfor opmærksom på, at rampetesten udføres i flere varianter, der beskrives i forskellige normer. Nedenstående er DIN 51130, DIN 51097 og EN 13845 beskrevet.

DIN 51130: Testpersonen er iført sko med veldefineret gummisål. Gulvbelægningen på rampen smøres med et glidemiddel (en veldefineret motorolie). Slipvinklerne noteres og klassificeres efter denne tabel:

DIN 51130/Klasse

R9

R10

R11

R12

R13

Slipvinkel (°)

6-10

10-19

19-27

27-35

>35

Skridsikkerhed

Meget lav

Lav

Moderat

Høj

Meget høj

 
DIN 51097 minder meget om DIN 51130, men kræver, at testpersonen er barfodet, og at gildemidlet er sæbevand. Klassificeringen fremgår af denne tabel:
 

DIN 51097 / Klasse

Klasse A  

Klasse B 

Klasse C tekniske-egenskaber-7c.jpg 

Slipvinkel (º)

≥ 12 º

≥ 18 º

≥ 24 º

EN 13845 klassificerer vinylgulvbelægninger med forøget skridmodstand efter en model, der minder meget om rampetesten jf. DIN 51130 & 51097. Den skridhæmmende vinyl monteres på en rampe, der kan vippes.

For at simulere et vådrum/baderum skal der konstant løbe væske (sæbevand) over gulvbelægningen med et flow på 6 l/min. Rampen vippes, og spilvinkel noteres (den vinkel, hvor testpersonen mister fodfæstet, ligesom DIN 51130 & DIN 51097). Testen kan udføres barfodet eller med fodtøj. Klassificering og kriterier er:

Testperson

Slipvinkel   

Klasse

Fodtøj

≥ 20 º

ESf     

Barfodet

≥ 15 º

ESb   

NB: DS/EN 13845 omhandler kun vinyler med partikelforstærkede overflader. 

tekniske-egenskaber-8.jpg

Rampetesten er en laboratorietest og er svær at udføre på en "ægte" gulvflade. Her kan man med fordel bruge den såkaldte pendultest.

Pendulteltsen

Pendultesten beskrives bl.a. i DS/CEN/TS 15676 og i DS/EN 13036-4. Princippet i testen er, at man fra en vandret position starter et pendulsving. Pendulet er på undersiden forsynet med en "sål". Armlængden på pendulet tilpasses, så pendulet netop strejfer gulvet i et område, så opsvinget begrænses.

tekniske-egenskaber-9.jpg

Højden på opsvinget måles som vinklen mellem vandret og armen i det punkt, hvor armens bevægelse skifter fra at være opad til at være nedad. DS/EN 13036-4 definerer 3 skridsikkerhedsklasser:

Pendulvinkel (o)

0-24     

25-35     

>36       

Skridsikkerhedsklasse

Lav

Mellem

Høj


Sammenhængen mellem rampetesten og pendultesten

Skridsikkerhed

Meget lav

Lav

Moderat

Høj

Meget høj

Rampetesten
Klasse

R9

R10

R11

R12

R13

Pendultesten
Pendulvinkel (o)

6-10

10-19

19-27

27-35

>35