Gulvfakta

Afdækning

Afdækning af gulvbelægninger er en vigtig del af en gulventreprise, da den beskytter mod tilsmudsning, overfladeskader og slitage og sikrer, at gulvbelægningens farve bevares.

Senest opdateret 11.05.2023
På denne side

 

Om afdækning

Behov og omfang af afdækning

Behovet og omfanget af afdækning af et gulv afhænger af den type belastning, som gulvet udsættes for i perioden fra lægning til aflevering, og hvornår i byggefasen gulvet lægges.

Der er typisk størst risiko for at beskadige gulvet på større byggepladser med mange håndværkere, og hvor gulvet lægges tidligt i byggefasen. Her vil behovet for afdækning være større, end hvis gulvet blev lagt sent i byggefasen, eller hvor der ikke skal andre håndværkere ind efterfølgende.

Afdækningens funktion og begrænsning

Afdækning skal først og fremmest beskytte gulvet mod tilsmudsning, overfladeskader og slitage og sikre, at gulvbelægningens farve bevares. Afdækningen skal som udgangspunkt ikke beskytte gulvet eller eventuelle undergulve mod knusning og/eller deformation i byggeperioden.

Er der risiko for hård belastning med fx kørende færdsel under og/eller efter byggeperioden, skal undergulvene projekteres sådan, at de kan modstå den slags belastninger. Det kan en almindelig afdækning som udgangspunkt ikke afhjælpe.

Skal afdækningen også fungere som tryk- og lastfordelende beskyttelse, skal den dimensioneres af bygherre. Bygherre skal også vurdere, om gulvbelægningen og undergulvkonstruktionen kan modstå belastningen.

Tidspunkt for afdækning

Fælles for alle fuldlimede gulvbelægninger gælder, at gulvet ikke må afdækkes, før gulvlimen er fuldt afhærdet.

Læs mere om gulvlim

 

Afdækningsmaterialer

Typer af afdækning

Der bruges normalt kun nedenstående typer diffusionsåbne afdækningsmaterialer til beskyttelse af gulve. Brug ikke plast, mælkepap eller selvklæbende afdækningsmaterialer og lignende uden forudgående aftale med gulvbelægningsleverandøren.

Pas på afsmitning

Læg aldrig afdækningsplader direkte på gulvbelægningerne, da der er risiko for afsmitning. Læg altid gulvpap som første lag.

Særligt for cementbaserede gulve

Brug aldrig tape til samlingerne på hverken gulvpap eller plader ved afdækning af cementbaserede gulve som fx designgulve. Det kan give fantomskygger i den færdige gulvoverflade.

Fantomskygger skyldes, at restfugten har svært ved at komme ud gennem tapesamlingerne og derfor vil afgive en mørk, permanent fugtstribe. Cementbaserede gulvbelægninger skal derfor være fuldt afdækket og uden brug af tape.

Anbefalede afdækningsmaterialer

 • Gulvpap – uimprægneret, fladevægt min. 500 g/m2
 • Hårde træfiberplader – uimprægnerede, tykkelse min. 2,5 mm
 • Krydsfiner eller OSB-plader – tykkelse min. 12 mm
 • Tape til samlinger skal være vandfast og min. 50 mm bredt. (OBS! Der må ikke tapes direkte på gulvbelægningen).

 

Valg af afdækning

Vælg afdækning ud fra den forventede færdsel og belastning i byggeperioden. I skemaet gives en vejledning til valg af afdækning baseret på dette. 

Belastning

Færdsel i byggeperioden

Afdækning

Ingen

Ingen færdsel/arbejde ud over gulvlæggeren frem til aflevering.

Ingen

Let

Færdsel/arbejde af andre håndværkere ud over gulvlæggeren frem til aflevering i mindre rum uden gennemgang som fx:

 • Kontorrum
 • Værelser
 • Toiletrum

NB! Ingen kørende færdsel eller tung belastning.

Gulvpap (500 g/m2)

Moderat

Færdsel/arbejde af andre håndværkere ud over gulvlæggeren frem til aflevering i gangarealer og andre rum med gennemgang som fx:

 • Gangarealer
 • Køkken/-alrum
 • Storkontorer
 • Trapper

NB! Ingen kørende færdsel eller tung belastning.

Gulvpap (500 g/m2) og hård træfiberplade (min. 2,5 mm)

Hård

Belastning af kørende færdsel af fx palleløftere, trillebøre og rullende tekniske hjælpemidler mv. i arealer som fx:

 • Fællesarealer
 • Gangarealer
 • Produktionsrum
 • Atrier

Gulvpap (500 g/m2) og krydsfiner/OSB-plade (min. 12 mm)

Vejledende oversigt over valg af afdækning.