Gulvfakta

Profiler og lister

Profiler og lister til gulvlægning er normalt lavet af enten træ, vinyl, metal eller gummi.

Senest opdateret 29.04.2020
På denne side

 

Om profiler og lister

Lister til gulvarbejde findes i træ eller plast, fx i form af:

  • Fodlister
  • Sandlister
  • Kvartstaflister

Metalprofiler findes i aluminium, rustfast stål eller messing. Der findes profiler til flere anvendelsesområder, fx:

  • Trappeforkanter
  • Overgangsprofiler
  • Afslutningsprofiler
  • Brandskinner

tilbehoer-1.jpg

tilbehoer-2.jpg

tilbehoer-3.jpg

tilbehoer-4.jpg

Fodliste

Sand-liste

Kvartstaf-liste

Trappeforkant

tilbehoer-5.jpg

tilbehoer-8.jpg

tilbehoer-6.jpg

tilbehoer-7.jpg

Trappeforkant

Trappeforkant med
skridsikkert indlæg

Overgangsprofil

Overgangsprofil

Udsnit af de mest anvendte lister. 

Profiler af plast

Profiler af plast er fremstillet i blød PVC eller TPE (non PVC)

Profiler af plast fås til mange forskellige formål og i mange farver. Afhængigt af profiltype leveres profiler i afpassede længder op til ca. 5 m eller i oprullet stand i længder op til ca. 30 m.

Plastprofiler limes normalt fast med kontaktlim, egnet tørlim (tape) eller som selvklæbende profiler.

For fodlister og trappeforkanter af plast skal du normalt kun lime én flade fast til underlaget – den lodrette flade på et fodpanel og den vandrette flade på en trappeforkant.

Der stilles krav til både montering og de underlag der monteres på. Følg derfor altid leverandørens monteringsanvisning.

Profiler af metal

Du kan få metalprofiler i mange typer og til flere belægningstykkelser. Profilerne leveres i længder op til ca. 5 m. De fastgøres ved limning eller skruning.

Metalprofiler med skridsikkert indlæg

Trappeforkanter med skridsikkert indlæg er velegnede, hvor der er meget færdsel. Pga. indlægget er de normalt skridsikre både i våd og tør tilstand. Skal du bruge profiler med skridsikkert indlæg på steder, hvor der bruges olie, vegetabilsk fedt, eller hvor der er meget fugt, bør du bruge produkter i resistente materialer.

Brandskinner

Brandskinner er skinner til branddøre. Du må ikke føre brandbare gulvbelægninger ubrudt gennem branddøre. De skal adskilles af en skinne i stål eller messing med min. samme bredde som dørbladet.

Hvis branddøren er uden anslag ved dørunderkant, skal du placere skinnen direkte under dørbladet med maks. 6 mm luft. Skinner findes i standardhøjderne 3, 4 og 5 mm.

Skinnens højde

Skinnens højde afhænger af undergulvet:

  • Undergulv af brandbart materiale (fx spånplader, krydsfiner eller lign.): Brug en 5 mm høj skinne
  • Undergulvet af ikke-brandbart materiale (fx beton): Brug en skinne med en højde, der passer til gulvbelægningen. For at beskytte gulvbelægningens kanter bør skinnen være mindst lige så høj som gulvbelægningen. Fx bør du vælge en 3 mm skinne til 2,5 mm linoleum og en 4 mm skinne til 3,5 mm linoleum etc.

Vælg altid skinner ud fra gulvbelægningens type, konstruktion og højde, og tag hensyn til gældende brandkrav.

Højdeforskelle

Når du monterer skinner både før og efter gulvbelægningen, vil der som regel være gode højde- og tilpasningsmuligheder i hhv. skinne og/eller gulvbelægning. Der kan dog alligevel være en højdeforskel på op til 1 mm mellem gulvbelægningen og skinnen.

Ved tekstile gulvbelægninger må du forvente større højdeforskelle mellem gulvbelægningen og skinnen end ved andre typer gulvbelægninger, da tekstile gulvbelægninger er fleksible pga. forskellige vævemetoder og konstruktioner.