Gulvfakta

Pladematerialer

Pladematerialer er her forudsat brugt i svømmende eller bærende gulve.

Om pladematerialer

Pladematerialer er her forudsat brugt i svømmende eller bærende gulve. Tynde spån- og træfiberplader kan også bruges til opretning af gamle bræddegulve mv.

Eksempler på pladematerialer til undergulve

  • Spånplader
  • MDF-plader
  • Krydsfinerplader
  • OSB-Plader
  • Gulvgipsplader
  • Træfiberplader
  • Byggeplader med XPS-kerne

 

Feltstørrelser

Undergulve af plader må opdeles i felter med dilatationsfuger, som skal videreføres igennem gulvbelægningen. Feltstørrelserne bør for svømmende gulve normalt ikke være over 8-10 meter afhængigt af pladetype. Ved større feltstørrelser må du søge rådgivning hos pladeleverandøren.

Antal og placering af fuger er bestemt af gulvets konstruktive opbygning – herunder pladetypen, belastningen, de forventede fugtvariationer og rummets geometri. Store mekaniske belastninger, fx fra tunge møbler eller inventar, kan hindre bevægelsesmulighederne og kan betyde, at du må gøre felterne mindre.

Fuger

Før altid dilatationsfuger i den bærende konstruktion igennem gulvkonstruktionen inkl. gulvbelægningen. I svømmende gulve kan der være behov for flere fuger afhængigt af konstruktionsopbygning, gulvets geometri og belastningen.

Læs mere under Fuger 

Pladesamlinger

Du bør ikke spartle pladesamlinger, men små reparationer, fx afstødte pladehjørner, kan ske med polyesterbaseret spartelmasse. Udlign niveauforskelle i pladesamlinger.

Hvis du sliber pladesamlinger, vil strukturen i pladen åbne. Det kan medføre fiberrejsning, som er større end på den øvrige gulvflade. Det vil ses synligt på det færdige gulv, hvis der bruges tynde belægninger.

I tynde gulvbelægninger må du regne med, at pladesamlinger kan fremtræde svagt synlige. Det gælder især i ensfarvede gulvbelægninger og i modlys fra vinduespartier eller direkte lyspåvirkning fra projektører, halogenlamper og lignende.

Fugtforhold

Træbaserede plader skal leveres med et fugtindhold på 8 ± 2 % (målt i vægtprocent). Brug fugtspærre, hvis der er risiko for fugtpåvirkning fra underlaget.

Undergulve af træplader skal af hensyn til fugtbetingede bevægelser have en fri afstand til vægge og andre lodrette begrænsninger. Afstanden afhænger bl.a. af pladetype, gulvfladens størrelse og rummets anvendelse. Følg altid pladeleverandørens anvisninger.

I vådrum skal afstanden være mellem 1-5 mm, dog maks. 5 mm, af hensyn til understøtning af det vandtætte lag. I andre rum bør afstanden være min. 10 mm og øges derfra med 1 mm pr. meter gulv (bredde/længde) for krydsfiner og 2 mm pr. meter gulv (bredde/længde) for spånplader.

Udførelsesstedet

For at undgå unødig opfugtning bør du lægget gulvet så sent i byggeprocessen som muligt. Før lægningen skal bygningen være lukket og tør, og der skal være sat varme på bygningen.

Arbejder, der kan skabe større mængder fugt, fx murerarbejde og grundlæggende malerarbejde, bør være afsluttet.

Lokaler, hvor der skal udlægges træbaserede plader, skal være i ligevægt den luftfugtighed, der er normal for årstiden, dvs. 30-65 % RF ved ca. 20 °C.