Gulvfakta

Gulvbranchens Vådrumskontrol

Gulvbranchens Vådrumskontrol (GVK) er en kontrolordning, der skal medvirke til, at vådrumsarbejde og -materialer overholder Bygningsreglementets krav.

Senest opdateret 30.03.2023
På denne side

 

Om GVK

Gulvbranchens Vådrumskontrol (GVK) er en kontrolordning, der er oprettet af leverandører af vinylbanevarer og entreprenører, der bruger denne materialetype til beklædninger i vådrum. Kontrolordningen blev etableret i 1979.

GVK er siden udvidet til også at omfatte andre materialer og systemer som PVC-frie banevarer, vægpaneler og microcement.

GVK’s formål

Kontrolordningen skal medvirke til, at materialevalg og arbejdsudførelse foregår under betryggende kontrol og efter Bygningsreglementets krav til gulve og vægge i vådrum.

 

Medlemmer

Entreprenører

GVK’s entreprenørmedlemmer er virksomheder, der udfører gulv- og vægbeklædning med vinyl og andre GVK-godkendte produkter i vådrum. Enhver momsregistreret virksomhed, som opfylder GVK’s betingelser for udførelse af vådrum, kan efter ansøgning til GVK-udvalget optages som entreprenørmedlem i GVK-ordningen.

Find GVK medlem

Vådrumsansvarlige

Mindst én ledende medarbejder i virksomheden skal have gennemført og bestået et introduktionskursus for vådrumsansvarlige. Denne medarbejder er ansvarlig for, at kontrolordningens krav til virksomheden er opfyldt, og medarbejderen bliver derfor benævnt vådrumsansvarlig.

Efteruddannelse

Medlemsvirksomhedernes vådrumsansvarlige skal holde sig ajour med anvisninger og regler for udførelse af gulve og vægge i vådrum. Derfor skal de løbende – og mindst hvert 5. år – deltage i et efteruddannelseskursus. GVK udbyder efteruddannelse efter behov, men afholder som udgangspunkt 2 kurser om året.

Svejsecertifikat

Vinylbeklædning i badeværelser skal laves af håndværkere med svejsecertifikat. Svejsecertifikatet viser, at håndværkeren har gennemgået et kursus og bestået en prøve i at lave vådrum med vinylbelægning.

Et svejsecertifikat er personligt og forsynet med foto og identifikationsnummer. Det er Træfagenes Byggeuddannelse, der står for udstedelse og registrering af svejsecertifikater. Svejsecertifikatet er gyldigt i 5 år, hvorefter det skal fornyes.

Kvalitetskontrol

Håndværkeren skal udføre egenkontrol af arbejdet under udførelsen. Ved arbejdets færdiggørelse skal der udføres slutkontrol i henhold til Vådrumsattesten – en særlig blanket, som bl.a. oplyser om arbejdsstedets beliggenhed, bygherrens eller kundens navn og vinylbelægningens navn. I slutkontrollen indgår bl.a. tæthedsprøvning af svejsningerne.

Af Vådrumsattesten fremgår, hvem der har udført slutkontrollen og svejsecertifikatnummer på den, der har udført vådrummet.

Anmeldelse

Alle vinylarbejder i vådrum skal anmeldes til GVK af virksomheden på en vådrumsattest.

gvk-2.jpg
Vådrumsattest.

Leverandører

GVK’s leverandørmedlemmer fremstiller eller forhandler vinyl og/eller PVC-frie banevarer til brug i vådrum. Enhver virksomhed, der forhandler vinylbeklædninger og/eller andre GVK-godkendte produkter, og har dokumentation for, at deres produkter opfylder kvalitetskravene i SBi-anvisning 252, kan efter ansøgning til GVK-udvalget optages som leverandørmedlem af GVK-ordningen. Prøvning og dokumentation skal være udført på et uvildigt og anerkendt institut.

 

Materialer

PVC/vinyl og dets egenskaber

PVC er en forkortelse for Poly Vinyl Chlorid og er et kunststof med en række gode egenskaber, der bl.a. gør det egnet til gulvbelægning og vægbeklædning. I daglig tale kaldes det ofte vinyl.

GVK’s krav til vinyl

Medlemsvirksomheder af GVK må kun bruge gulv- og vægbeklædninger, der er godkendt af GVK. For at en vinyl kan blive godkendt, skal den opfylde en række betingelser. Produktet skal være en banevare, som har bestemte dokumenterede egenskaber, fx tykkelse af svejsbart lag, vandtæthed m.m.

Se kravene til vinyl og PVC-frie banevarer til brug i vådrum i tabellen nedenfor og i SBi-anvisning 252.

For at opnå de ønskede egenskaber tilsætter man forskellige hjælpematerialer ved fabrikationen, fx stabilisatorer, blødgørere, farvestoffer og evt. fyldstoffer. Vinylbelægninger har ofte en rengøringsvenlig og slidstærk overfladebeskyttelse af polyuretan eller lign. Vinyl har også en god modstandsevne over for vand og de fleste sure og alkaliske materialer.

Egnet til vådrum

Vinyl og PVC-frie banevarer egner sig godt til vådrum, fordi de kan samles vandtæt ved svejsning, så man får en overfladebeklædning, som er vandtæt overalt. Desuden har den færdige vinylbelægning en glat, lukket overflade, som gør rengøring nem.

I badeværelser kan overfladen hurtigt tørres af med en skraber, så man undgår aflejring af kalkpletter. Vinyl kan tåle en lang række kemikalier og derfor mange slags rengøring. Den glatte overflade gør den hygiejnisk, fordi der ikke er fuger, som kan samle snavs og bakterier.

Misfarvning

Langvarig påvirkning af olie, asfalt, gummi mv. kan gøre, at farvestoffer kan vandre ind i vinylen og give misfarvning. Vinyl tåler ikke cigaretgløder og visse organiske opløsningsmidler.

Typer af vinyl til vådrum

Vinylbelægninger til brug i vådrum skal være banevarer af en af disse typer. Begge typer skal opfylde kvalitetskravene i tabellen nedenfor og må af hensyn til svejsbarheden højst indeholde 50 % fyldstof i hvert lag.

 • Homogene vinylbelægninger
  Består af et eller flere kompakte lag med ensartet materialesammensætning og farve. Evt. mønster går gennem hele belægningen.

 • Heterogen vinyl
  Består af et slidlag og andre kompakte lag, som kan variere i sammensætning og mønster. Belægningen kan indeholde en armering.

Krav til egenskaber

Vinyl, som opfylder den europæiske standard DS/EN 13553, skal overholde specifikke krav til:

 • Længde, bredde, rethed og fladevægt
 • Dimensionsstabilitet og formstabilitet efter varmeeksponering
 • Tykkelse, fleksibilitet og modstandsevne mod indtrykningsmærker
 • Farveægthed mod kunstigt lys

Ud over de egenskaber, der indgår i klassifikationen, stilles der en række andre kvalitetskrav til vinyl, der skal bruges som vandtæt beklædning i vådrum:

Egenskab

Prøvningsmetode

Værdi

Trækstyrke af svejsefuge

DS/EN 684

≥ 8,0 N/mm

Brudtøjning af svejsefuge

DS/EN 684

≥ 15 %

Vandtæthed

DS/EN 13553 Annex A

Vandtæt

Fugtstabilitet

DS/EN 13553

Dimensionsændring ≤ 0,3 %

Varmestabilitet

DS/EN ISO 23999

Dimensionsændring ≤ 0,3 %

Mærker ved punktbelastning

DS/EN ISO 24343-1

Mærker ≤ 0,8 mm

Tykkelse af svejsbart lag

DS/EN ISO 24346

≥ 2 mm til gulv og ≥ 1,5 mm til væg

Fyldstofindhold

DS/EN ISO 10581
(tabel 1) (leverandørerklæring)

Gennemsnitlig maks. 50 %, dog
maks. 60 % i gulvbelægningens
enkelte lag

Kvalitetskrav til vinylbanevarer, der bruges som gulvbelægning eller vægbeklædning i vådrum. 

Krav til leverandøren

Leverandøren skal oplyse de tekniske egenskaber og skal kunne dokumentere, at vinylbanevarerne ved en prøvning har opfyldt kravene. Leverandøren skal også kunne anvise, hvilke materialer du kan bruge sammen med vinylbeklædningen, fx primere, klæbestoffer og svejsetråd.

Tykkelse

Vinylbeklædningerne må ingen steder være tyndere end 2 mm på gulve og 1,5 mm på vægge. De skal have plan bagside af hensyn til klæbning.

Andre materialer/systemer til brug i vådrum

Materialer eller systemer til vådrum, der ikke er vinyl og/eller PVC-frie banevarer, kan efter ansøgning blive optaget på GVK’s materialeliste, hvis:

 • der foreligger en ETA (European Technical Assessment) eller en MK-godkendelse af produktet.
 • der er sikkerhed for, at det personale, der skal arbejde med monteringen i vådrummene, er uddannet til opgaven, fx ved uddannelsesbevis fra de tekniske skoler eller leverandørkurser.
 • der foreligger planer for egenkontrol og slutkontrol af monteringen.

For alle materialer, der er optaget på GVK’s materialeliste, er der dokumentation for, at materialerne er prøvet, og at kvalitetskravene er opfyldt.

Gulvbelægninger og vægbeklædninger, som lever op til kravene i GVK’s godkendelsesprocedure for materialer til vådrum, kan få GVK’s materialegodkendelse. Kun leverandørmedlemmer af GVK kan få deres materialer GVK-godkendt.

Se listen over GVK-godkendte materialer til vådrum

Se GVK’s godkendelsesprocedure for materialer til vådrum

Supplerende egenskaber

Når du vælger gulvbelægning til vådrum, kan du have behov for at stille supplerende krav, fx til gangsikkerhed og varmebestandighed.

Gangsikkerhed

Der findes ingen prøvningsmetode, som tager hensyn til alle de faktorer, der kan have indflydelse på gangsikkerheden.

Friktionskoefficienten er dog en vigtig faktor, men ud over den afhænger gangsikkerheden især af gulvets renhed, hårdhed, overfladestruktur og overfladebehandling.

Du kan få vinylbelægninger i forskellige varianter, som hver især findes i mange farver og mønstre.

Skridmodstandsevne

Hvis du ønsker gangsikre gulve i badeværelser i private boliger og institutioner, bør du vælge en gulvbelægning med forøget skridmodstandsevne.

Nogle vinylbelægninger fås med forøget skridmodstandsevne pga. kvartskorn, aluminiumskorn eller lign. i overfladen eller i hele belægningens tykkelse. Vinyl med forøget skridmodstandsevne klassificeres i henhold til DS/EN 13845.

Læs mere om skridhæmmende gulvoverflader

Varmebestandighed

Normalt føles gulve med vinylbelægning lune og behagelige at opholde sig på – også på bare fødder. Er der alligevel ønske om varme i gulvet, bør du tage leverandøren med på råd om anbefalet overfladetemperatur.