Gulvfakta

Vægge

Der stilles flere krav til vægge i vådrum end til vægge i tørre rum.

Om vægge i vådrum

Vægge i vådrum skal være mere sikret mod deformationer og revnedannelser end vægge i tørre rum. De skal være stivere end vægge i tørre rum og skal understøttes stabilt. Undgå også at belaste ikke-bærende vægge. Skråvægge regnes altid som vægge.

Se eksempler på udførelse under Montering af vinyl i vådrum 

Tunge og lette vægge

Man skelner mellem tunge og lette vægge:

  • Tunge vægge er vægge, der lavet af uorganiske materialer, fx betonvægge, letbetonvægge eller murede vægge. Tunge vægge kan bruges under alle forhold.

  • Lette vægge er skeletvægge, fx stålskelet med pladebeklædning. Opfugtning af lette vægkonstruktioner kan give store følgeskader, og utætheder skal derfor meldes hurtigt, så du begrænser skader mest muligt. Der må ikke kunne ophobes fugt i konstruktioner, der indeholder fugtfølsomme materialer.

    Du må ikke lave vægge som skeletvægge i belastningsklasse H, dvs. hvor vandpåvirkningen vil blive større eller hyppigere end normalt i boliger, eller hvor du forventer større mekaniske belastninger.

Du kan bruge vinyl som vandtætning på de fleste vådrumsvægge. Brugen afhænger af vådrummets belastningsklasse, og om du vil bruge vinylen i den våde eller den fugtige zone. Se også tabellerne nedenfor.

Vinyl som vægbeklædning i vådzone

Vægge i vådzone Vinyl
Beton udstøbt på stedet (in situ) belastningsklasse_groen_l.png belastningsklasse_groen_m.png belastningsklasse_groen_h.png
Beton/letbeton - elementer/blokke belastningsklasse_groen_l.png belastningsklasse_groen_m.png belastningsklasse_groen_h.png
Tegl etc. belastningsklasse_groen_l.png belastningsklasse_groen_m.png belastningsklasse_groen_h.png
Skeletvæg med 'vandtætte' plader belastningsklasse_groen_l.png belastningsklasse_groen_m.png belastningsklasse_roed_h.png
Skeletvæg med kalciumsilikatplader belastningsklasse_groen_l.png belastningsklasse_groen_m.png belastningsklasse_roed_h.png
Skeletvæg med cementbaserede plader belastningsklasse_groen_l.png belastningsklasse_groen_m.png belastningsklasse_roed_h.png
Skeletvæg med vådrumsgipsplader belastningsklasse_groen_l.png belastningsklasse_groen_m.png belastningsklasse_roed_h.png
Skeletvæg med fibergipsplader belastningsklasse_groen_l.png belastningsklasse_groen_m.png belastningsklasse_roed_h.png
Skeletvæg med krydsfiner/spånplader belastningsklasse_groen_l.png belastningsklasse_roed_m.png belastningsklasse_roed_h.png
Skeletvæg med laminatplader belastningsklasse_roed_l.png belastningsklasse_roed_m.png belastningsklasse_roed_h.png
Skeletvæg med bræddebeklædning belastningsklasse_roed_l.png belastningsklasse_roed_m.png belastningsklasse_roed_h.png
Slaggepladevæg, monierskillevæg belastningsklasse_roed_l.png belastningsklasse_roed_m.png belastningsklasse_roed_h.png
Bræddeskillevæg, bindingsværksvæg belastningsklasse_roed_l.png belastningsklasse_roed_m.png belastningsklasse_roed_h.png

 

Vinyl som vægbeklædning i fugtig zone

Vægge i fugtig zone Vinyl
Beton udstøbt på stedet (in situ) belastningsklasse_groen_l.png belastningsklasse_groen_m.png belastningsklasse_groen_h.png
Beton/letbeton - elementer/blokke belastningsklasse_groen_l.png belastningsklasse_groen_m.png belastningsklasse_groen_h.png
Tegl etc. belastningsklasse_groen_l.png belastningsklasse_groen_m.png belastningsklasse_groen_h.png
Skeletvæg med 'vandtætte' plader belastningsklasse_groen_l.png belastningsklasse_groen_m.png belastningsklasse_groen_h.png
Skeletvæg med kalciumsilikatplader belastningsklasse_groen_l.png belastningsklasse_groen_m.png belastningsklasse_roed_h.png
Skeletvæg med cementbaserede plader belastningsklasse_groen_l.png belastningsklasse_groen_m.png belastningsklasse_roed_h.png
Skeletvæg med vådrumsgipsplader belastningsklasse_groen_l.png belastningsklasse_groen_m.png belastningsklasse_roed_h.png
Skeletvæg med fibergipsplader belastningsklasse_groen_l.png belastningsklasse_groen_m.png belastningsklasse_roed_h.png
Skeletvæg med krydsfiner/spånplader belastningsklasse_groen_l.png belastningsklasse_groen_m.png belastningsklasse_roed_h.png
Skeletvæg med laminatplader belastningsklasse_roed_l.png belastningsklasse_roed_m.png belastningsklasse_roed_h.png
Skeletvæg med bræddebeklædning belastningsklasse_roed_l.png belastningsklasse_roed_m.png belastningsklasse_roed_h.png
Slaggepladevæg, monierskillevæg belastningsklasse_roed_l.png belastningsklasse_roed_m.png belastningsklasse_roed_h.png
Bræddeskillevæg, bindingsværksvæg belastningsklasse_roed_l.png belastningsklasse_roed_m.png belastningsklasse_roed_h.png