Gulvfakta

Vandtæthed

Gulve, vægge og overgangen mellem gulv og væg i vådrum skal udføres sådan, at konstruktionen er vandtæt.

Senest opdateret 22.02.2017
På denne side

 

Om vandtæthed

Sådan sikrer du vandtæthed

Vinylgulvbelægninger og -vægbeklædninger er vandtætte i sig selv, hvis du bruger de rigtige materialer og udfører arbejdet korrekt.

For at forhindre, at vand trænger ned i etageadskillelser eller ud i vægge, skal du udføre gulve, vægge og overgangen mellem gulv og væg i vådrum, så konstruktionen er vandtæt. Det kan du gøre ved at lave et vandtæt lag (en membran) i gulv/vægkonstruktionen eller ved at beklæde gulv og væg med en vandtæt belægning som vinyl.

Vandtætte banevarer i vinyl

I dette afsnit kan du kun læse om løsninger, der er baseret på vandtætte banevarer i vinyl. Læs om andre løsninger i SBi-anvisning 252 - Vådrum.

Vandtætte beklædninger og samlinger må ikke kunne brydes pga. bevægelser i konstruktioner eller materialer. Det kan fx være dimensionsændringer, der skyldes variationer i fugtindhold eller temperatur, fx fugtbevægelser i pladematerialer eller nedbøjning af gulve.

Den vandtætte gulvbelægning skal føres ubrudt mindst 100 mm op ad vægge - over færdigt gulv - og overlappes eller samles med væggens vandtætte beklædning. Overlapninger skal være mindst 30 mm ved vinyl vægbeklædning.

Anvendes en godkendt vinyl på gulv og væg kan samlingen udføres ved at føre gulvbelægningen 60 mm op ad væggen og svejse den sammen med vægbeklædningen.

Belægninger, beklædninger og behandlinger skal være gennemgående og må ikke afbrydes og udelades ved badekar og fast inventar. Gulvbelægninger eller vandtætte membraner i gulve skal slutte vandtæt til gulvafløb, se figur 10.

Fald på gulv mod meldehul

Det vandtætte lag i et baderum skal være gennemgående og dække alle væg- og gulvflader – herunder skjulte overflader under badekar og i cisterneskakte – så vand ikke kan trænge ind i de bagvedliggende konstruktioner.

Vand fra hele gulvet skal ledes til afløb. Det gælder også vand på gulvet under et badekar og i en installationsskakt, der er monteret på gulvet. De skal derfor være fald på gulvet.

Du kan sikre melding af evt. udsivende vand fra en skakt eller under et badekar ved at lave et meldehul, så vandet i givet fald løber ud på et synligt sted. Lav derfor gulvet under badekar og bunden i skakte med fald mod meldehul eller melderør.

Der skal være adgang, fx med en adgangslem, til rørsamlinger, der er skjult i installationsskakten eller under badekarret.

konstruktioner-1.png
Fald på gulv mod meldehul.

Vandsensor

Hvis det ikke er muligt at lave meldehuller i konstruktionerne, bør du på anden måde sikre dig, at du i god tid bliver advaret ved lækager. Vandalarmer og vandsensorer giver øjeblikkelig besked, hvis de registrerer vand. Placer dem på gulvet bag fx rørkasser og installationsvægge.

Nogle sensorer kan kobles sammen med vandafbrydere, så der automatisk slukkes for vandet, så snart sensoren registrerer vand.

Eksempler på vandtætte overgange

Eksempel 1: Vinyl på skeletvæg og på undergulv

I figuren er der vinylvægbeklædning på skeletvæg og vinylgulvbelægning på undergulv af plademateriale. Begge har spånplade som underlag. Gulvbelægningen er ført 60 mm op ad væggene (minimumskrav) og er samlet med vinylbeklædningen på væggene med trådsvejsning.

konstruktioner-2.png
Vinylbeklædning på skeletvæg og vinylbelægning på undergulv af plademateriale.
Gulv belastningsklasser-3.png
Væg i vådzone belastningsklasser-3.png
Væg i fugtig zone belastningsklasser-3.png

Eksempel 2: Overlapssamling af vinyl på gulv og væg

I figuren er der overlapssamling af vinylbelægningen på gulv og væg. Gulvbelægningen er ført 100 mm op ad væggen. Vægbeklædningen er monteret sådan, at den overlapper gulvbelægningen med min 30 mm.

konstruktioner-3.png
Overlapssamling af gulvbelægning og vægbeklædning.

Eksempel 3: Samling mellem skeletvæg og undergulv

I figuren er der samling mellem skeletvæg (med 2 lag plader med vandtæt, godkendt flisesystem med membran) og undergulv af krydsfiner med vinylbelægning. Væggens vandtætningsmembran overlapper den opbøjede vinylgulvbelægning med 50 mm (krav min. 30 mm).

Væggen er spartlet over den opbøjede belægning for at opnå en jævn overgang, og belægningen er primet.

Over udspartlingen og i overdækningen er der armeret med væv for at opnå god vedhæftning mellem flisesystemets vandtætningsmembran og gulvbelægningen. Flisebeklædningen er afsluttet 100 mm over gulv for at beskytte flisekanten mod opsprøjt og mod stød og slag.

konstruktioner-4.png
Samling mellem skeletvæg og undergulv af krydsfiner med vinylbelægning.
Gulv belastningsklasser-3.png
Væg i vådzone belastningsklasser-4.png
Væg i fugtig zone belastningsklasser-4.png

Eksempel 4: Samling mellem skeletvæg og gulv med vinyl

I figuren er der samling mellem skeletvæg med malebehandling og gulv med vinylbelægning på undergulv af spånplade.

Den vandtætte malebehandling overlapper vinylgulvbelægningen med 30 mm. Samlingen er spartlet for at opnå en jævn overgang til belægningen.

Over udspartlingen og i overdækningen er der armeret med væv for at opnå god vedhæftning mellem den vandtætte malebehandling og den vandtætte membran i gulvet. Gulvbelægningen er her ført 130 mm op ad væggene, så malebehandlingen afsluttes 100 mm over gulvet.

Malebehandling må på skeletvægge og vægge, som indeholder organisk materiale, kun bruges i fugtig zone.

konstruktioner-5.png
Samling mellem skeletvæg med malebehandling og gulv med vinylbelægning på undergulv af spånplade.
Gulv belastningsklasser-3.png
Væg i vådzone belastningsklasser-1.png
Væg i fugtig zone belastningsklasser-4.png