Gulvfakta

Bassinvirkning

Dørtrin gør, at gulvet virker som et bassin, der kan opsamle vand.

Senest opdateret 04.04.2016

Hvad er bassinvirkning?

Dørtrin og evt. opkant bevirker – sammen med den vandtætte forbindelse mellem gulv og vægge og faldet på gulvet – at gulvet virker som et bassin, der kan opsamle en vis vandmængde, se figurerne nedenfor.

Det højeste sted i rummet skal være gulvets overflade ved døren. Det vandtætte lag i gulvet eller den vandtætte gulvbelægning skal altid forbindes vandtæt med bundkarmen eller gulvet i det tilstødende rum.

Er afløbet i et vådrum stoppet, kan du pga. bassinvirkningen gribe ind, inden vand fra en utæt vandinstallation, en defekt vaskemaskine eller lign. løber ud i tilstødende rum.

Eksempel: Døråbning uden opkant og med lille fald

Gulvet er ved døren næsten vandret, dvs. med meget lille fald, og i plan med gulvet i det tilstødende rum af hensyn til kørestolsbrugere/gangbesværede. Selvom gulve må laves med lille fald (næsten vandrette), må der ikke være lunker (vandpytter), og du bør derfor altid lave et veldefineret fald mod gulvafløb.

Den lodrette afstand mellem gulvoverfladen ved døren og oversiden af gulvafløbet skal også her være mindst 30 mm for at sikre, at gulvet virker som et bassin. Hvis faldet på gulvet ved døren er under 1 %, skal du supplere med en mindst 10 mm høj vandtæt skinne i døråbningen for at hindre vand i at løbe ud ad døren.

daekskinne-2.png
Eksempel på døråbning uden opkant og lille fald.

Eksempel: Døråbning med 20 mm opkant

Husk, at den lodrette afstand mellem gulvoverfladen ved døren og oversiden af gulvafløbet skal være mindst 30 mm for at sikre, at gulvet virker som et bassin. Af hensyn til kørestolsbrugere og gangbesværede må opkanten ikke være højere end 25 mm.

Gulvet i vådrummet er her vist med vinylbelægning. Den er ført 60 mm op ad væggen og svejst til vinylvægbeklædningen. Gulvet i det tilstødende rum er trægulv på strøer.

anslagsliste.png
Eksempel på døråbning med en mindst 20 mm høj opkant.