Gulvfakta

Hvad er vådrum?

Vådrum er rum, der bliver påvirket af vand eller høj relativ luftfugtighed – fx badeværelser, bryggers, vaskerum og storkøkkener.

Hvad er vådrum?

Vådrum, der bliver direkte påvirket af vand, skal altid have gulvafløb. Rum med gulvafløb betragtes altid som vådrum, fordi man må regne med, at gulvafløbet kan blive brugt, og gulvet derfor vil blive påvirket af vand.

Wc-rum og bryggers uden gulvafløb regnes ikke som vådrum, men af hygiejniske grunde bør du alligevel lave gulve i disse rum som vådrumsgulve. Køkkener i boliger betragtes ikke som vådrum.

2 slags vådrum

Man skelner mellem

  1. Vådrum med vandpåvirkning af både gulv og væg, fx baderum og storkøkkener
  2. Vådrum med kun lejlighedsvis vandpåvirkning af gulvet, fx wc-rum, bryggers og laboratorier

Som baderum regner man alle rum med bruser eller badekar. I wc-rum, bryggers, laboratorier mv. uden vandpåvirkning (eller stor fugtpåvirkning) af væggene regner man dem ikke som vådrumsvægge.

Vådrumstype 

Vandpåvirkning af 

Gulv

Vægge

Badeværelser

Ja

Ja

Wc-rum med gulvafløb

Ja

Normalt ikke

Bryggers, vaskerum etc. med gulvafløb

Ja

Normalt ikke

Produktionslokaler i levnedsmiddelindustrien mv.

Ja

Ja

 

Bygningsreglementets krav

Vådrum skal jf. Bygningsreglementet være vandtætte. Kravet gælder for gulv, vægge, sammenføjningen mellem dem og evt. rørgennemføringer.

Bygningsreglementet forholder sig ikke til, hvordan kravet skal opfyldes. Derfor må man stille en række krav til de konstruktioner og materialer, man kan bruge i et vådrum. Kravene er reguleret bl.a. via de såkaldte MK-godkendelser (materiale- og konstruktionsgodkendelser), der fastlægger, hvilke kombinationer af konstruktioner og materialer, man kan bruge.

SBi har i anvisning 252 beskrevet en række principper for udformning af vådrum, der sikrer, at Bygningsreglementets krav om vandtæthed er opfyldt.

Sådan forhindrer du opfugtning

For at hindre opfugtning skal du gøre gulve og vægge – inkl. samlinger, gennemføringer mv. – vandtætte. Det kan du fx gøre ved at bruge materialer, som i sig selv er vandtætte, eller ved at bruge en vandtæt overfladebeklædning.

Til skeletvægge og til gulv- og vægkonstruktioner, der indeholder træ eller andre organiske materialer, skal du bruge vandtætningssystemer eller -konstruktioner, der er MK-godkendte, fx vandtætte flise- eller malesystemer. Vær sikker på, at vand, der rammer væggen, ledes ud på gulvets overflade.

Sådan forhindrer du vandskader

For at sikre mod vandskader pga. tilstopning af afløb skal du udforme vådrummets gulv som et bassin, der kan indeholde en vis mængde vand, uden at det trænger ind i omgivende bygningsdele. Gulvet skal have fald mod afløb i de områder, hvor der vil være jævnlig vandpåvirkning. Normalt bruger man et fald på 1-2 %.

Gulvet må ikke have bagfald eller lunker, og derfor bør du også lave gulvet i resten af rummet med fald, som du evt. kan reducere. Også gulvflader under indbyggede badekar skal have fald, og de skal laves, så evt. indtrængende vand kan slippe ud og synliggøre vandindtrængningen.

Installationer i vådrum

Udfør vådrummets installationer efter DS 439 'Norm for vandinstallationer' og DS 432 'Norm for afløbsinstallationer'. Brug så vidt muligt VA-godkendte installationsgenstande. For nogle installationsgenstande skal der foreligge en VA-godkendelse. De udstedes af ETA-Danmark.

Før så vidt muligt rør i lukkede installationskanaler og -skakte med inspektionslemme, der er så store, at man kan aflæse målere og udbedre skader i kanalen eller skakten. Anbring inspektionslemme sådan, at der er adgang fra tørre rum.

Planlæg vandinstallationerne, så rørstrækningerne bliver kortest mulige, og så evt. utætheder i rør eller samlinger vil være synlige. Vandinstallationer må ikke laves med skjulte samlinger. Gulvafløb skal være beregnet til gulvtypen og skal anbringes let tilgængeligt, dvs. ikke skjult eller overdækket.

Etablering af bad i ældre bygninger

Hvis du skal bygge nyt baderum i en ældre bygning, gælder som udgangspunkt de samme krav som ved nybyggeri. Vær dog opmærksom på disse forhold:

  • Når gamle træbjælkelag eller bindingsværksvægge mv. indgår i vådrum, skal du tage særlige hensyn til stivheden, så vådrummets konstruktioner ikke tager skade af evt. deformationer i tilstødende bygningsdele. Det gør, at opbygningen af konstruktionerne ofte afviger fra nybyggeri.

  • Der kan opstå revner mellem de nye og de gamle bygningsdele. Det kan skyldes, at de gamle konstruktioner får store deformationer, når de belastes, og/eller at konstruktionerne svinder, når de tages i brug.

  • Gamle træbjælkelag er ofte meget slappe, og ligesom bindingsværksvægge vil de få store deformationer, når de bliver belastet. For at modvirke revner i nye lette vægge og mellem lette vægge og gulve og lofter skal du stille væggene på bjælker eller på veksler eller trempler, der er indsat mellem bjælkerne.

  • Fugtindholdet i træbjælkelag, bindingsværksvægge, bræddeskillevægge og trægulve er ofte højt i ældre bygninger, der har været dårligt opvarmede, eller som har stået uopvarmede. Opvarmes bygningen, fx efter installation af varmeanlæg, udtørrer træet, hvilket fører til svind. Før du laver vådrummet, skal fugtindholdet i trækonstruktionerne derfor være bragt ned under 13 % i gennemsnit, fx ved at installere varmeanlæg og tage det i brug.

 

Opbygning af området Vådrum

Dette område indeholder dele af SBi's krav og anbefalinger, men kun på vådrum lavet i vinyl. Området er bygget op ligesom SBi-anvisning 252, så der er overensstemmelse mellem teksten i her og i SBi-anvisningen.