Gulvfakta

Lovkrav

Vådrum skal udføres efter Bygningsreglementet.

Senest opdateret 01.10.2018
På denne side
 • Bygningsreglementet
 • Definitioner
 • SBi 252

 

Bygningsreglementet

Vådrum skal udføres efter Bygningsreglementet BR18 § 339: Vådrum, herunder baderum samt bryggers og wc-rum med gulvafløb, skal opfylde følgende krav:

 1. Gulve og vægge skal udføres, så de kan modstå de fugtpåvirkninger og de mekaniske og kemiske påvirkninger, der normalt forekommer i vådrum.
 2. Gulve og gulvbelægninger, herunder samlinger, tilslutninger, rørgennemføringer og lignende, skal være vandtætte.
 3. I den vandbelastede del af vådrummet må der ikke udføres rørgennemføringer i gulvet.
 4. I den vandbelastede del af rummet skal vægge og vægbeklædninger, herunder samlinger, tilslutninger, rørgennemføringer og lignende, være vandtætte.
 5. Vand på gulvet skal afledes til gulvafløb.
 6. Ved brug af skeletvægge samt gulv- og vægkonstruktioner, der indeholder træ eller andre organiske materialer, skal der anvendes et egnet vandtætningssystem.

Hvornår gælder kravene?

Bygningsreglementets krav til vådrum gælder både ved nybyggeri og ved væsentlige om- og tilbygninger. Det er ikke nødvendigt at overholde de nuværende krav ved mindre ændringer, fx udskiftning af vinyl eller fliser i et eksisterende baderum.

Der kan dog være forhold, fx geometriske begrænsninger, gamle træbjælkelag og eksisterende bræddeskillevægge, som kræver særlig opmærksomhed. Ved renovering af badeværelser gælder som udgangspunkt, at konstruktioner, som var lovlige på udførelsestidspunktet, fortsat kan bruges.

En del af de ældre konstruktioner, fx slaggepladevægge med malede overflader, er dog ikke så sikre mod vandgennemtrængning som nyere vægtyper, fx betonvægge eller vægge med vandtætningsmembran. Du bør derfor forbedre deres vandtæthed, fx med en vandtætningsmembran, når du renoverer vådrummet, især fordi vandbelastningen i dag generelt er større end tidligere.

Vægge af murværk eller letbeton suger vand, og du bør derfor altid forsyne dem med en vandtætningsmembran i vådzonen, fx i og omkring bruseniche og badekar.

Ændringer kræver altid opmærksomhed, også selv om de virker små. Fx kan udskiftning af vinylgulvbelægning med fliser ikke altid betragtes som en mindre ændring. Det skyldes, at flisebelægning stiller større krav til stivheden af underlaget, som du derfor må udskifte.

Desuden vil du normalt være nødt til at udskifte afløbet, hvis du skal ændre et gulv med vinylbelægning til et gulv med fliser eller omvendt.

Definitioner

 • Den vandbelastede del
  I Vådrumsanvisningen SBi 252 defineres den vandbelastede del af vådrummet som de områder, man kan forvente bliver udsat for direkte vandpåvirkning fx ved badning eller rengøring. Alle vægflader, der er mindre end 2 meter fra bruser, badekar eller håndvask, betragtes som vandbelastede.
 • Vådzone
  Den vandbelastede del af vådrummet ikke er det samme som vådrummets vådzone, hvor man må forvente jævnlig vandpåvirkning.

Vægflader og gennemføringer skal i hele rummet være så tætte, at fugtig luft ikke kan trænge ind til fugtfølsomme konstruktioner. I praksis bør du derfor gøre alle vægge vandtætte og med vandtætte gennemføringer.

SBi 252

I SBi 252 findes denne tekst, der tolker Bygningsreglementet:

Ad stk. 5-4:
At vand på gulvet skal afledes til gulvafløb betyder, at der ikke må være bagfald eller lunker (vandpytter) noget sted på gulvet. Gulve må derfor i praksis udføres med fald overalt for at undgå risikoen for lunker. Lunker defineres som vandansamlinger på gulvet med en udstrækning, der er større end 250 mm (største dimension) og/eller dybere end 1 mm. I tvivlstilfælde hældes vand på gulvet, og lunkestørrelser og -dybder måles 5 minutter efter.

Ad stk. 5-5:
De gulvområder, der jævnligt må forventes at blive påvirket af vand, er områderne omkring bruseniche, badekar og gulvafløb.

Ad stk. 5-6:
Vandtætningssystemer betragtes som egnede, hvis de er beskrevet i denne anvisning eller er omfattet af en godkendelse tilpasset nationale danske krav, fx en MK-godkendelse eller en ETA.