Gulvfakta

Afløb

Gulvafløbet er den mest udsatte og kritiske del af afløbskonstruktionen.

Valg af afløb

Gulvafløbet er den mest udsatte og kritiske del af afløbskonstruktionen. Vælg derfor en type gulvafløb, som:

  • passer til den konstruktion, du skal indbygge det i.
  • passer til den valgte gulvbelægning
  • kan tilsluttes det vandtætte lag. For afløb til vinyl betyder det, at afløbet skal have en klemring, der kan fastholde vinylen i afløbet.

I et almindeligt vådrum vil der som regel kun være ét gulvafløb, som skal sidde tættest muligt på vandbelastningen og være til at rense.

Baderum med opkant

Hvis du laver baderummet med en opkant rundt om det vandbelastede område, skal vådrummet have 2 gulvafløb. Opkanten må maks. være 25 mm højt.

om-10.jpg
Vådrum med opkant lavet med 2 gulvafløb.

Placering af afløb

Gulvafløb til vinyl skal ende ved gulvoverfladen, og du må ikke bruge rammer eller lign. til at forhøje afløbet. Se figurerne nedenfor.

vvs-10.png
Gulvafløb skal ende ved overfladen

Et gulvafløb er en installationsdel, der består af en gulvafløbsskål med tilhørende karm og rist og et tilhørende lugtlukke, som normalt er en vandlås. Gulvafløbet kan være udført som en enhed. Gulvafløbsskålen fører afløb fra gulv til lugtlukke. En gulvafløbsskål er en sammenhængende installationsdel, der begynder ved risten og karmen. Gulvafløbsskåle og riste-/karmkonstruktioner skal være udført og monteret, så vand ikke kan trænge ud i gulvkonstruktionen. Afløbet skal være nemt at rense Afløbsnormen, DS432 Uddrag

Eksempler på gulvafløb til vinyl

Eksempel 1: Afløb til vinyl

Afløb til vinyl er typisk lavet med en klemring, og risten er rund.

vvs-11.jpg  vvs-12.jpg
2 eksempler på afløb til vinyl. 

Eksempel 2: Rendeafløb til vinyl

Ved vinylgulvbelægning skal der være en friafstand til vægge, da vinyl ikke kan monteres helt til væg. 

Der er p.t. kun 1 produkt, der er godkendt til vinyl. Det er godkendt med disse friafstande: Min. 100 mm på de korte sider og min. 50 mm på lange sider. Gulvbranchen anbefaler min. 100 mm friafstand på alle sider. 

vvs-15.jpg
Rendeafløb til vinyl.
Gulv belastningsklasser-3.png

Eksempler på afløb fra vaske til gulv og væg

Eksempel 1: Afløbskobling i gulv med vinyl på krydsfiner

I figuren er undergulvet af 19 mm krydsfiner. Bøsningsrøret er ført gennem et hul i vinylbelægningen, som er et par mm mindre i diameter end bøsningsrøret.

Tætning mellem bøsning og gulvoverflade er lavet med O-ring, som er tilspændt med omløber (2), hvor flangen på bøsningsrøret har fungeret som modhold. Tætning mellem bøsning og rør er også lavet med O-ring, som er tilspændt med tætningsroset (1). 

vvs-16.jpg
Afløbskobling i gulv med vinylbelægning på undergulv af 19 mm krydsfiner.
Gulv belastningsklasser-3.png

Eksempel 2: Afløbskobling i skeletvæg med gipsplader med vinyl

I figuren er skeletvæggen med 2 x 12,5 mm gipsplader med vinylbeklædning. Bøsningen er fastgjort ved tilspænding, hvor flangen på bøsningsrøret er brugt som modhold.

Bøsningsrøret er ført gennem et hul i vinylbelægningen, som er et par mm mindre i diameter end bøsningsrøret. Mellem bøsning og beklædning er der tætnet med O-ring, der er tilspændt med omløber (2), og mellem bøsning og rør med O-ring, som er tilspændt med tætningsroset (1).

vvs-17.jpg
Afløbskobling i skeletvæg med 2 x 12,5 mm gipsplader med vinylbeklædning.
Væg vådzone belastningsklasser-4.png
Væg i fugtig zone belastningsklasser-4.png