Gulvfakta

Rørføringer

Rørføringer bør være så korte som muligt.

Senest opdateret 04.04.2016
På denne side

 

Lodret rørføring

Sådan gør du

Du laver bedst lodret rørføring i en installationsskakt, som er vandtæt adskilt fra vådrummet, men tilgængelig gennem en lem fra et tilstødende rum. Hvis du ikke kan lave lemmen mod naborum, skal du lave den, så den slutter tæt til væg og er afskærmet mod vandpåsprøjtning, fx med en skærmvæg.

Lemme

Lemme skal være så store, at du nemt kan inspicere og reparere gennem dem. Det er bedst, hvis du laver lemmen i personhøjde.

Væg- og gulvflader

Udfør vådrummets egentlige væg- og gulvflader, så de er gennemgående og vandtætte også i installationsskakten. Vand fra utætheder må ikke kunne trænge ud i bygningskonstruktioner.

Tomrørskonstruktioner

Lav tomrørskonstruktioner sådan, at utætheder meldes. Det kan du gøre ved at lave et melderør i skakten, der leder evt. vand frem til et synligt sted, eller ved at lave fald i bunden af skakten, så vandet ledes frem til et synligt sted.

Vandret rørføring

Nedhængte lofter

Lav vandrette rørføringer over nedhængte lofter, så du undgår rørføringer i gulve og de mest belastede dele af vådrummet. Reducer antallet af gennemføringer til det mindst mulige, og lav kun rørgennemføringer i gulvet, hvis anden rørføring ikke er mulig.

Gulve i brusenicher

Du må ikke lave rørgennemføringer i gulve i brusenicher og under 500 mm herfra og heller ikke under 500 mm fra gulvafløb.

Læs mere i afsnittet om Zoneinddeling.

Gulve og vægge

Gennemføringer i gulve og vægge skal være vandtætte. Det opnår du bedst ved at lave dem med egnede bøsninger, koblingsdåser, montagekoblinger og afløbskoblinger.

Læs mere i afsnittet om Vandtætte tilslutninger

Der findes dog ikke bøsninger eller koblinger til stående ledninger (faldstammer) af støbejern. Derfor må du lave gennemføringer ved inddækning på stedet – med en krave i vinyl, som du svejser til belægningen.

Bryd ikke vandtætte tilslutninger

Man må ikke kunne bryde vandtætte tilslutninger ved installationernes normale brug eller ved reparationer.

Afstand mellem rør

For at sikre plads nok ved rørgennemføringer skal den frie afstand mellem rør og mellem rør og tilstødende gulv/vægge opfylde kravene i figuren nedenfor. For at leve op til de krav kan du være nødt til at flytte rør – evt. til en installationsskakt med lem, som giver adgang til inspektion, reparation eller udskiftning.

vvs-1.jpg
Afstandskrav ved rørgennemføring.

Forklaring af figuren

A. Faldstamme og/eller rør, der ikke kan flyttes.
    Inddækning udført på stedet. For vinylbelægninger min. 100 mm, så
    inddækninger kan laves sikkert.
B. Gennemføringer af vand- eller afløbsrør med præfabrikeret bøsning.
C. Placering af gulvafløb i forhold til væg.
D. Placering af rendeafløb. Vær opmærksom på, at du ikke kan montere rendeafløb til vinyl helt til væg. Hold 100 mm til væg både på kort og lang side. De fleste afløb er godkendt med 50 mm afstand til væg på langside.

Til vådrum med fliser kan du få trekantede afløb til montering i hjørner. De kan ikke bruges, hvis du ønsker en vinyl-gulvbelægning.