Gulvfakta

Vandtætte tilslutninger

Gennemføringer i gulve og vægge skal være vandtætte og må ikke kunne brydes.

Senest opdateret 04.04.2016
På denne side

 

Om vandtætte tilslutninger

Vandtæthed

Gennemføringer i gulve og vægge skal være vandtætte, hvilket bedst opnås ved at udføre dem med egnede bøsninger, koblingsdåser, montagekoblinger og afløbskoblinger. Man må ikke kunne bryde vandtætte tilslutninger ved normal brug eller ved reparationer.

Bøsninger, koblingsdåser mv. skal fastgøres sådan, at der ikke opstår utætheder som følge af brug, og de skal sluttes vandtæt til:

1) de gennemførte rør
2) vandtætte lag i gulve og vægge
3) gulv- eller vægoverflader

Stående ledninger (faldstammer)

Der findes ikke bøsninger eller koblinger til stående ledninger (faldstammer). Derfor må du lave gennemføringer ved inddækning på stedet.

Rørkasse

Hvis du ikke kan inddække rørgennemføringen forsvarligt med krave eller lignende, må du lave en rørkasse. Det gælder også, hvis der ikke er nok afstand mellem rørene.

PEX- eller kobberrør

For installationer med PEX- eller kobberrør kan der anvendes montagekoblinger med kompressionssamling og med drænhul for lækagemelding i bøsningsrøret. 

Eksempler på vandrette rørgennemføringer

Nedenfor kan du se, hvordan du kan lave vandtætte rørgennemføringer sammen med vinylbelægninger.

Eksempel 1: Rørgennemføring i gulv med vinyl på spånplade

I figuren er undergulvet af 22 mm spånplade. Bøsningen er fastgjort ved tilspænding, hvor en møtrik på bøsningsrørets nederste ende har fungeret som modhold.

Bøsningsrøret er ført gennem et hul i vinylbelægningen, som er et par mm mindre i diameter end bøsningsrøret. Tætning mellem bøsning og gulvoverflade er lavet med O-ring, som er tilspændt med omløber (2). Tætning mellem bøsning og rør er også lavet med O-ring, som er tilspændt med tætningsroset (1).

vvs-2.jpg
Rørgennemføring i gulv med vinylbelægning på undergulv af 22 mm spånplade.
Gulv belastningsklasser-3.png

Eksempel 2: Afløbskobling i gulv med vinyl på krydsfiner

I figuren er undergulvet af 19 mm krydsfiner. Bøsningsrøret er ført gennem et hul i vinylbelægningen, som er et par mm mindre i diameter end bøsningsrøret.

Tætning mellem bøsning og gulvoverflade er lavet med O-ring, som er tilspændt med omløber (2), hvor flangen på bøsningsrøret har fungeret som modhold. Tætning mellem bøsning og rør er også lavet med O-ring, som er tilspændt med tætningsroset (1).

vvs-3.jpg
Afløbskobling i gulv med vinylbelægning på undergulv af 19 mm krydsfiner.
Gulv belastningsklasser-3.png

Eksempel 3: Rørgennemføring i gulv med vinyl på krydsfiner

I figuren er undergulvet af 19 mm krydsfiner. Bøsningen er til brug med tomrør. Da bøsningen ikke er fastgjort ved tilspænding, skal tomrøret i stedet fastholdes, fx vha. en bukkefix anbragt under gulvet.

Tomrøret er ført gennem et hul i vinylbelægningen, som er et par mm mindre i diameter end tomrøret. Tætning mellem bøsning og gulvoverflade er lavet med O-ring, som er tilspændt ved, at omløberen presses ned over tomrøret (2). Tætning mellem bøsning og rør er også lavet med O-ring, som er tilspændt med tætningsroset (1).

vvs-4.jpg
Rørgennemføring i gulv med vinylbelægning på undergulv af 19 mm krydsfiner.
Gulv belastningsklasser-3.png

Eksempel 4: Rørgennemføring med montagekobling i skeletvæg med vinyl

I figuren er underlaget af 2 x 12,5 mm vådrumsgipsplader. Montagekoblingen er fastgjort med skruer til en travers indsat i væggens skelet. Tætning mellem bøsning og vinylbeklædning er lavet med O-ring, som klemmes ved tilspænding af omløberen, hvor flangen på bøsningsrøret virker som modhold.

vvs-5.jpg
Rørgennemføring med montagekobling i skeletvæg med vinylbeklædning på underlag af 2 x 12,5 mm vådrumsgipsplader.
Væg vådzone belastningsklasser-4.png
Væg i fugtig zone belastningsklasser-4.png

vvs-6.jpg
Foto af rørgennemføring med modhold i pladevæg.

Eksempel 5: Rør, som ikke kan flyttes

Du kan evt. inddække rør, som ikke kan flyttes, med en vinylmanchet– eller om muligt med en bøsning som i figuren nedenfor.

I figuren er vist rørgennemføring i gulv med vinylbelægning på undergulv af 22 mm spånplade. Bøsningen er med overgangsmanchet for vinylgulvbelægning. Overgangsmanchetten har nederst en klæbeflade, som kan limes til gulvet, evt. med en fugthærdende silikone.

vvs-7.jpg
Rørgennemføring i gulv med vinylbelægning på undergulv af 22 mm spånplade.
Gulv belastningsklasser-3.png

Eksempel 6: Tværsnit af koblingsdåse

Snit i koblingsdåse for tilslutning af rør eller tapventil i skeletvæg med 2-lags pladebeklædning og vinylvægbeklædning. Koblingsdåsen er fastgjort til en travers indsat i væggens skelet.

Tætning mod væggen sker med koblingsdåsens forflange, som monteres fra forsiden af væggen. Over forflangen er der også monteret en tætningsmanchet. Husk, at du skal bruge en særlig flange til vinyl. Se de 2 figurer nederst i teksten.

vvs-8.png
Snit i koblingsdåse for tilslutning af rør eller tapventil i skeletvæg med 2-lags pladebeklædning og vinylvægbeklædning.
Væg i vådzone belastningsklasser-4.png
Væg i fugtig zone belastningsklasser-4.png