Gulvfakta

Brug af tjeklister

Læs her, hvordan du bruger tjeklister, inden du vælger gulv.

Senest opdateret 01.05.2009
På denne side

 

Eksempel på kravprofil for linoleumsgulv

Til en erhvervsbygning skal du bruge linoleum som gulvbelægning på gangarealerne. Eksemplet tager udgangspunkt i disse forhold:

  • Du vælger en 2,5 mm tyk belægning, som er DS/EN-klassificeret. Det sikrer de markerede værdier for tykkelse, restindtrykning ved statisk last, farveægthed, fleksibilitet og stabilitet over for fugt.
  • Du forventer påvirkning af kontorstolshjul, tunge, rullende industrihjul og møbelben. Derfor markerer du, at belægningen skal kunne tåle disse påvirkninger.
  • Du ønsker en belægning, som ikke påvirkes af cigaretgløder.
  • Du vælger den laveste værdi, da der ikke er specielle krav til skridsikkerhed.
  • Du ønsker en gulvbelægning, som ikke oplader statisk elektricitet ved brug.
  • Der skal ikke bruges gulvvarme.
  • Da gulvbelægningen skal bruges i flugtvejsområder, vælger du ’Ja’ ud for Brandmæssigt egnet klasse Dfl-s.1 (klasse G gulvbelægning).
  • Belægningen skal ikke bruges som en afledende gulvbelægning.
  • Du ønsker de bedst mulige lydforhold og markerer derfor, at gulvbelægningen skal kunne bidrage til en trinlydsforbedring.
Egenskab Beboelse Erhverv Industri
Totaltykkelse  2,0 mm   2,0-2,5 mm 2,0-2,5 mm
Restindtrykning ved statisk last   ≤0,15 mm ≤ 0,10 mm
Farveægthed mod kunstigt lys   Mindst 6   
Fleksibilitet      Ingen revner
Stabilitet over for fugt 0,3 % 0,2% 0,1%
Modstandsevne over for kontorstolshjul nej    ja
Modstandsevne over for tunge, rullende industrihjul nej    ja
Modstandsevne over for møbelben nej    ja
Modstandsevne over for cigaretskodning og
brændende cigaretter
nej    ja
Skridsikkerhed nej    ja
Antistatiske egenskaber nej    ja
Egnethed i forbindelse med gulvvarme nej    ja
Brandmæssigt egnet klasse Dfl-s1
(klasse G-gulvbelægning)
nej    ja
Egnet som afledende gulvbelægning nej    ja
Trinlydsforbedring nej    ja

 

Eksempler på tjeklister

Du finder tjeklister under de forskellige afsnit af gulvbelægninger.

For hver egenskab skal du vælge til højre i skemaet, hvis der er store ønsker/krav, i midten for middel ønsker/krav og til venstre for små eller ingen krav. Af økonomiske årsager bør du ikke stille større krav end nødvendigt af tekniske, æstetiske eller andre grunde.