Gulvfakta

Værdianalyse

I en værdianalyse vægtes en række forhold efter, hvor vigtige de er for bygherren.

Overvejelser, inden du vælger gulv

Når gulvet skal vælges, stilles du ofte over for spørgsmål som:

 • Hvad er vigtigst? Pris, udseende eller brugsmæssige egenskaber?
 • Hvor meget skal man i givet fald betale mere for, at en egenskab har en højere værdi?
 • Hvad gør man, hvis det ikke er muligt at finde et produkt med den rigtige egenskabsprofil?
 • Hvordan kan der tages hensyn til miljø, og hvad kan/vil man betale for det?

Spørgsmål af denne type kan ikke besvares generelt, men kræver en mere dybtgående analyse. Der findes dog et værktøj, der kan hjælpe dig. Det bruger værdianalyse og vægter teknik, pris, arbejdsudførelse, æstetik og miljø efter, hvor vigtige de er for bygherren. Det gør det muligt at finde værdien af en højere teknisk kvalitet – eller et billigt tilbud, som til gengæld ikke lever op til alle de stillede krav.

Hvordan vælger man gulv?

Forslag til at finde en brugbar løsning:

 • Sammenhold ønsker og krav til nødvendige egenskaber for gulvbelægningen med egenskaberne for de løsninger, der tilbydes.
 • Vælg en af de brugbare gulvbelægninger og projekter underlaget, så resterende krav til den samlede gulvkonstruktion opfyldes.

Vigtige egenskaber for gulvunderlag

For at den samlede gulvkonstruktion skal fungere som ønsket, skal gulvbelægningen og dens underlag/undergulv samvirke både indbyrdes og med omgivelserne, fx med den bærende konstruktion, underliggende terræn eller omgivende vægge. Det er derfor nødvendigt, at underlaget har en række egenskaber, som dels afhænger af den aktuelle gulvbelægning, dels af bygningsfysiske krav til hele gulvkonstruktionen. De nødvendige egenskaber er derfor ikke de samme for alle gulvunderlag.

Nedenfor kan du læse om nogle af de egenskaber for gulvunderlag, som især kan være vigtige:

 • Bæreevne
  Gulvunderlaget skal være i stand til at overføre belastninger ved brug, uden at der opstår skader eller deformationer.

 • Styrke og stivhed/elasticitet
  Underlaget for gulvbelægningen skal kunne modstå de statiske og dynamiske belastninger, fx fra nyttelast, møbler, personer og rullende færdsel, som må forventes ved brug. En vis eftergivelighed (elasticitet) kan gøre gulvet mere behageligt at gå på, men der må på den anden side ikke ske for store deformationer på grund af almindelig brug.

 • Planhed
  Underlaget for gulvbelægningen skal være så plant, at gulvet kan opnå den ønskede planhed. For tynde gulvbelægninger og ikke-bærende trægulve betyder det, at underlaget skal kunne udlægges med samme planhed, som der ønskes af det færdige gulv.

 • Fugtspærrende virkning
  For at mindske risikoen for skader på grund af fugttransport nedefra, fx byggefugt, kan det være nødvendigt at forsyne gulvunderlaget med en fugtspærre.

 • Lydtekniske egenskaber
  Underlaget skal have lydtekniske egenskaber, der kan medvirke til at reducere transmission af luftlyd og trinlyd.

 • Varmebestandighed
  Gulvmaterialer, der skal bruges sammen med gulvvarmeanlæg, skal kunne tåle de temperaturer, der kan forventes i konstruktionen.

 • Varmeisolerende virkning
  Gulvunderlaget skal medvirke til at varmeisolere dækkonstruktionen.

 • Stabilitet over for fugt
  Gulvet må ikke få skadelige deformationer, der skyldes fugtpåvirkninger fra normalt brug.

 • Højdeudjævning
  Gulvunderlaget skal være i stand til at optage mindre højdeforskelle i den underliggende bærende konstruktion.

 • Levetid
  Gulvunderlaget skal beholde sine egenskaber i tilfredsstillende omfang i en længere årrække, hvor det er udsat for normale nedbrydningsfaktorer, fx fugt eller fysiske spændinger fra brugen.