Materialegaranti

Beskrivelse

Gulvbranchens leverandører kan indenfor fastlagte rammer udstede en 5-årig materialegaranti for produkter klassificeret i Gulvfakta.

Garantien udstedes af den enkelte leverandør på en af Gulvbranchen udformet blanket. Garantibeviset skal være udformet således, at leverandørens / fabrikantens navn tydeligt fremgår.

Materialegarantien udvider køberens rettigheder i forhold til ansvarsreformen og købeloven.

Materialegarantien skal afleveres til bygherren senest ved afleveringsforretningen. Materialegarantien skal være entydigt udformet, så der er klarhed over belægningens omfang og lokalisering.

Bemærk, at det udelukkende er leverandøren af gulvbelægningen, der kan give en materialegaranti. Leverandøren skal stemple og skrive blanketten under.

Vælg udgave

Download