UDGIVELSE: maj 2023

Overtagelseskontrol - Elastiske gulvbelægninger

Beskrivelse

Skema 3.01 - Overtagelseskontrol - Elastiske gulvbelægninger.

Inden arbejdet påbegyndes, udføres der en overtagelseskontrol af bygningen/rummets og/eller undergulvenes beskaffenhed iht. skemaets punkter. Husk at sagsspecificere skemaet inden opstart, så det stemmer overens med opgaven.

Betragt overtagelseskontrollen som den vigtigste kvalitetssikring og som en forsikring af eget arbejde. Fortsæt ikke arbejdet hvis forholdene ikke lever op til skemaets punkter.

Kontrolskemaet vedlægges den samlede dokumentation.

Overtagelseskontrol - Elastiske gulvbelægninger

Download