22.11.22 Gulvbranchen Nyheder

Arkitema tager gulvet til det næste niveau

Tegnestuen Arkitema har haft Gulvbranchen ude til et kursus for at blive klogere på, hvilke krav de skal stille til gulvarbejde, når de udarbejder deres udbudsmateriale. Målet er at få bedre byggesager, færre konflikter og blive en endnu bedre samarbejdspartner.

Det kan være svært at udarbejde et udbudsmateriale, som tager højde for alle detaljer. I Gulvbranchen oplever de ofte udbudsmaterialer, hvor gulvarbejdet er mangelfuldt beskrevet. Det kan medføre dyre ekstra arbejder, skabe konflikt og i sidste ende føre til en dårlig byggesag for alle parter.

Chefkonsulent i Gulvbranchen Kim Sildorf havde derfor hænderne højt over hovedet, da Arkitema ringede for at høre, om han ville afholde et kurser for projekterende medarbejdere omkring gulve. Her var en enestående chance for at få gang i den dialog, som ofte glipper i en travl hverdag.

  • Det var sindssygt fedt, at de selv tog kontakt. Jeg har aldrig holdt kurser for projekterende før, kun for egne medlemmer, så lige pludselig skulle jeg se sagen fra de projekterendes side. Jeg tog udgangspunkt i mine egne erfaringer som entreprenør og min fortid som syns- og skønsmand, siger Kim Sildorf.

Systematisk efteruddannelse

I Arkitema var ønsket om et kursus omkring gulve et naturligt led i tegnestuens systematiske efteruddannelsesprogram, hvor alle medarbejdere deltager i interne kurser. Kurserne skal skabe de bedste rammer for medarbejdernes løbende opdatering af blandt andet deres byggetekniske faglighed. Programmet sikrer Arkitema, at alle ansatte har den nyeste viden indenfor faget, uanset om de er nyuddannede eller har arbejdet tredive år som arkitekt.

  • I vores kompetenceområde for byggeteknik holder vi 12-15 kurser årligt, hvor vi kigger på bestanddelene i et hus, så vi kommer hele vejen rundt. Vi inviterer altid specialister udefra til at holde oplægget, så vi får den nyeste viden. Målet med kurserne er at kvalitetssikre processerne, udarbejde bedre udbudsmaterialer, få færre konflikter og i det hele taget bare blive en bedre samarbejdspartner, siger Peter Kjeldsen, senior specialist i Byggeteknik hos Arkitema.

Bedre udbudsmateriale

På kurset fik Arkitema en introduktion til Gulvbranchen, Gulvfakta og det informationshierarki, der er i branchen og som bl.a. viser, at Gulvfakta er en del af Alment Teknisk Fælleseje. Mange arkitekter henviser nemlig til producenternes anvisninger i udbudsmaterialet, hvor de i stedet burde henvise til Gulvfakta for at få de rigtige krav til fx fugt, planhed, ridse- og trækprøvning og akustik.

  • Kim er en utrolig god formidler. Han er selv uddannet håndværker, har arbejdet som hovedentreprenør, været udførende og har en baggrund som syns- og skønsmand, så han ved, hvor det går galt. Vi fik en rigtig god snak om udbudsprocesserne. Er vores krav bygbare og tolerancerne rimelige? Giver kravene et bedre byggeri, eller sætter vi barren for højt eller lavt? Vi var virkelig begejstrede for kurset, siger Peter Kjeldsen.

For Peter Kjeldsen er der ingen tvivl om, at byggeriet har brug for en bedre forståelse af hinandens arbejdsvilkår og faglighed for at minimere konflikter. En mere kompliceret lovgivning har ført til, at mængden af specialer i byggeriet er vokset. Den skærpede lovgivning og stadig flere aktører i byggeriet kræver forøget fokus på gensidig forståelse og koordinering på tværs af fagligheder.

  • Kompleksiteten i byggeriet er vokset markant og vil fortsætte med at vokse. Det betyder vi vil se flere specialister og færre generalister i byggebranchen. Vi kan ikke længere regne med, at vi arbejder ud fra de samme forudsætninger. Det er godt for byggeriet, at vi kan bygge mere bæredygtigt og bruge flere digitale værktøjer, men potentialet for misforståelser vokser desværre også. Derfor er det godt, at vi kan mødes på tværs af fagområder og blive klogere på hinandens arbejdsopgaver, slutter Peter Kjeldsen.

Relateret indhold