24.06.24 Gulvbranchen Nyheder

Gulvfakta nyheder

Træk det bedste ud af dine gulvprojekter

Klar til at trække det bedste ud af dine gulvprojekter? Hold fast, for vores afsnit om trækstyrke har fået en indsprøjtning med tilføjelsen af et spritnyt kapitel!

Bestemmelse af trækstyrke
Afsnittet er udvidet med et helt nyt kapitel: "Vurdering af trækprøver". Denne tilføjelse har til formål at give den nødvendige viden og forbedre forståelsen af vurderingskriterierne for trækprøver, hvilket omfatter tre acceptkriterier, der alle skal være opfyldt, før man fortsætter arbejdet på et underlag. Det nye kapitel er struktureret omkring tre eksempler for at illustrere forskellige scenarier.

Derudover har vi præciseret metoderne. Under kapitlet "Overfladetrækprøve" er følgende tilføjet:

  • Undersøg underlaget og identificér de "svageste områder" ved hjælp af ridseprøvning.
  • Trækkraften skal øges jævnt (uden ryk) med en hastighed på 100 N/s, indtil et brud opstår.

Under "Vedhæftningstrækprøve" er følgende tilføjet:

  • Trækkraften skal øges jævnt (uden ryk) med en hastighed på 100 N/s, indtil et brud opstår.

Nyt afsnit om ”Farveforskelle i Fugefrie Gulvbelægninger på basis af hærdeplast”
Fagteknisk udvalg for fugefrie gulvbelægninger har i en lang periode arbejdet på et helt nyt afsnit om farveforskelle i fugefrie gulvbelægninger på basis af hærdeplast. Afsnittet har været i høring blandt Gulvbranchens medlemmer, som ikke bød på andet end ros for godt og værdifuldt arbejde. Afsnittet udfylder en længe ventet og savnet plads inden for kategorien fugefrie gulvbelægninger.

Vurdering af farver og ikke mindst farveforskelle er subjektive vurderinger og tilhører derfor en særlig udfordrende kategori. Med dette nye afsnit håber både udvalget og Gulvbranchen at gøre det lettere for alle parter at forstå kompleksiteten ved at opnå ensartede farver i disse typer belægninger.

Revision af afsnittet ”Gulvlim”
Det fagtekniske udvalg for lime og spartelmasser har opdateret afsnittet ”Gulvlim” med præciseringer af limes egenskaber, især når det gælder limning på støbte underlag. Præciseringerne sikrer, at limene får en ensartet, tæt og sugende overflade. Afsnittet har været i høring blandt Gulvbranchens medlemmer.

Væsentlige ændringer:
I afsnittet "Limning" er følgende tekst tilføjet: "For støbte undergulve gælder, at de som minimum skal være glittet/skrabespartlet, medmindre de i forvejen har en lukket, glat og ensartet sugende overflade”.

Andre ændringer:
Der er tilføjet et nyt afsnit, der beskriver en femte limmetode ”Fikseringslimning” og et helt nyt afsnit om de forskellige limtyper, der kort fortæller om de mest almindelige og anvendte gulvlime. Derudover er der en række mindre rettelser.

Afslutning mod gulvafløb
I indledningen er det blevet udspecificeret, at det udelukkende er hærdeplastbaserede fugefrie gulve, som afsnittet handler om. 

Husk du kan tilmelde dig nyheder fra Gulvfakta på

Relateret indhold