Kabel- og ledningssektionen

Kabel- og Ledningssektionen er en sammenslutning af medlemmer i DI Byggeri, hvis virksomhed omfatter kabelarbejde eller andet arbejde med nedlægning og vedligeholdelse af forsyningsledninger.

Læs mere her

Vores arbejde

Kabel- og Ledningssektionens væsentligste opgaver er, at varetage medlemmernes specielle interesser på forsyningsområdet og medvirke ved løsning af spørgsmål af fælles interesse for medlemmerne, herunder bl.a. priskurantforhandlinger, voldgiftssager m.m.

Derudover arbejder vi for at yde indflydelse på branchemæssige tiltag og
medvirke til at tilgodese medlemmer med særlige interessefelter ved eventuel oprettelse af interessegrupper.

Sektionskontingent
Kabel- og Ledningssektionens kontingentet er fastsat til 9.000 kr. pr. år. Optagelsesgebyret er fastsat til 7.000 kr.

Lina Maria Johnsson

Lina Maria Johnsson

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3620
  • Mobil +45 2688 4520
  • E-mail limj@di.dk