Aktiviteter

Kommende aktiviteter

Bestyrelsesmøder

Der er planlagt følgende bestyrelsesmøde i Kabel- og Ledningssektionen:

5. marts 2020
12. juni 2020
11. september 2020
19. november 2020

Medlemskonference

I 2020 er Kabel- og Ledningssektionens medlemskonference afløst af sektionens jubilæumsarrangement den 11. september 2020.
Invitation udsendes i august.

Generalforsamling

Den næste ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 5. marts 2020 på Hotel Haraldskær ved Vejle.
Indkaldelse sker jf. vedtægterne i februar 2020.