Kloaksektionen

Kloaksektionen er en sammenslutning af medlemmer i DI Byggeri, hvis virksomhed omfatter kloakarbejde og aktiviteter i tilknytning hermed.

Læs mere

Formål

Det er Kloaksektionens formål at varetage medlemmernes interesser inden for de til enhver tid, af DI Byggeri, fastsatte rammer herfor, herunder:

  • at samle virksomheder, der beskæftiger sig med kloak- og afløbsarbejde og aktiviteter i tilknytning hermed
  • at varetage medlemmernes interesser inden for uddannelse, efteruddannelse og faglig / teknisk udvikling inden for kloak- og afløbsområdet
  • at varetage branchens erhvervspolitiske interesser – herunder at udpege repræsentanter til råd, nævn og udvalg inden for kloak- og afløbsområdet
  • at fremme det kollegiale sammenhold
  • at værne om medlemmernes økonomiske, faglige og organisationsmæssige interesser inden for kloak- og afløbsområdet
Mikael Mortensen

Mikael Mortensen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 7216 0192
  • Mobil +45 3016 3799
  • E-mail mmo@di.dk