Kloaksektionen

Kloaksektionen er en sammenslutning af medlemmer i DI Byggeri, hvis virksomhed omfatter kloakarbejde og aktiviteter i tilknytning hermed.

Læs mere

Formål

Det er Kloaksektionens formål at varetage medlemmernes interesser inden for de til enhver tid, af DI Byggeri, fastsatte rammer herfor, herunder:

  • at samle virksomheder, der beskæftiger sig med kloak- og afløbsarbejde og aktiviteter i tilknytning hermed
  • at varetage medlemmernes interesser inden for uddannelse, efteruddannelse og faglig / teknisk udvikling inden for kloak- og afløbsområdet
  • at varetage branchens erhvervspolitiske interesser – herunder at udpege repræsentanter til råd, nævn og udvalg inden for kloak- og afløbsområdet
  • at fremme det kollegiale sammenhold
  • at værne om medlemmernes økonomiske, faglige og organisationsmæssige interesser inden for kloak- og afløbsområdet
Jacob Wøhler Jørgensen

Jacob Wøhler Jørgensen

Konsulent