For medlemmer

Her finder du information, publikationer, kursustilbud og andre arrangementer der er relevant for dig som medlem.

Kurser

Teknologisk Institut, Rørcentret, har en række kurser inden for kloak, klimatilpasning og regnvand. Læs mere her.

Kloakmestrenes Sikkerheds- og Sundhedshåndbog

DI Byggeris Kloaksektion udgiver Kloakmestrenes Sikkerheds- og Sundhedshåndbog – KSS-Håndbogen.

KSS-Håndbogen er bygget op om nogle enkle processkemaer i form af tjekliste- og handlingsplansskemaer. Derudover er der en række dokumenter, der har fællesbetegnelsen ’Kort om…’, som omhandler eksempelvis måling af gasser, vaccinationer, sundhedsrisiko ved arbejde med spildevand.

Desuden består KSS-Håndbogen af en række bekendtgørelser og vejledninger fra henholdsvis AT (Arbejdstilsynet) og BAR (BrancheArbejdsmiljøRådet for Bygge og anlæg). Eksempelvis ’Kloakbekendtgørelsen (BEK 473)’ eller ’AT-vejledning C.0.15 om Arbejdsrelaterede smitterisici ved hepatitis, meningitis, polio, tetanus og Tickborne Encephalitis (TBE)’. Bogen indeholder også en Dialog-APV.

Skemaerne i KSS-Håndbogen er let overskuelige og let tilgængelige for de udførende medarbejdere ude på byggepladserne. Samtidig fungerer skemaerne som en reminder, når opgaverne skal udføres, så medarbejderne bedre husker værktøj, materiel og materialer til den pågældende opgave. Det sparer tid og kørsel.

Skemaerne er desuden med til at øge sikkerheden i virksomheden i almindelighed og på de enkelte byggeopgaver i særdeleshed.

KSS-Håndbogen er en forlængelse af ’Håndbog for Sikkerhedsgruppen’, der er en forudsætning for at bruge håndbogen.

KSS-Håndbogen, der er udarbejdet i samarbejde med BA Danmark (Byggeriets Arbejdsmiljø-center), kan bestilles i på DI Byggeris hjemmeside. Håndbogen koster for medlemmer af DI Byggeri 312,50 kr. ekskl. moms. Som medlem af Kloaksektionen indgår man ved bestilling automatisk i en gratis abonnementsordning.