Kontrolordning for faldstammerenovering

Når afløbet stopper lidt for ofte, det lugter af kloak, risten er rusten og fugt og skimmelsvamp begynder at brede sig, er det ved at være tid til at se på bygningens faldstamme.

Normalt bliver en udtjent faldstamme udskiftet med en ny, men det er både billigere og mere klimavenligt, hvis man i stedet får faldstammen renoveret efter samme princip, som kloakmesteren renoverer kloakledninger.

Hvad omfatter kontrolordningen?

Der er tale om en omfattende ordning, der dækker en lang række forhold omkring renovering af faldstammer.

For renoveringssystemer til faldstammer, der er godkendt under kontrolordningen, er der udarbejdet en deklaration, som beskriver systemet på flere parametre – bland andet:

  • Materialeegenskaber
  • Produktegenskaber
  • Systemegenskaber
  • Anvendelsesområder

Endvidere stilles der krav til firmaets kvalitetssikring og til udarbejdelse af kontrolplaner. Endelig er det en betingelse, at virksomhederne løbende udfører en intern proceskontrol.

Hvem kan blive medlem?

Enhver virksomhed, der foretager faldstammefornyelse af rørsystemer, kan ansøge kontroludvalget om optagelse i  kontrolordningen. På siden om medlemskab kan du læse mere om alle kravene.

Som et led i optagelsesproceduren gennemfører kontroludvalget et virksomheds- og arbejdspladsbesøg for at kontrollere brugen af kvalitetsstyringssystemet.

Jacob Wøhler Jørgensen

Jacob Wøhler Jørgensen

Konsulent