Om kontrolordningen

Kontrolordningen sikrer, at de firmaer, der er tilsluttet ordningen, opfylder deklarationen for den/de tilsluttede renoveringssystemer.

Krav til optagelse og fortsat tilslutning

For at en virksomhed kan optages i kontrolordningen, er det et krav, at den i optagelsesperioden gennemfører følgende typetest:

Ekstern kontrol

Hvert optaget system underkastes mindst et årligt kontrolbesøg. Kontrolbesøg foretages med uregelmæssige mellemrum og kan ske uanmeldt.

Ved hvert kontrolbesøg inspiceres produktionsapparatet. Der foretages en gennemgang af journalsystem og virksomhedens egenkontrol på virksomhedens kontoradresse, og der udvælges et antal igangværende og afsluttede sager til yderligere kontrol af udførelsen på arbejdsstedet.

Kontigent 

Ved ansøgning om en førstegangsoptagelse af et firma med et system under kontrolordningen betales et beløb i forskud, hvori betaling for optagelsesprocessen og efterfølgende betalinger kan modregnes indtil forskudsbetalingen er opbrugt.

Der betales et årlig medlemskontingent til at dække udgifterne i forbindelse med kontrolordningens administration.

De tilsluttede virksomheder betaler desuden et årligt kontingent af hvert tilsluttet system til dækning af udgifterne i forbindelse med kontrolordningens administration. Derudover betales for kontrol.

De tilsluttede virksomheder hæfter pro rata for kontroludvalgets og sekretariatets forpligtelser.

Det kundeudpeget kontroludvalg

Bestyrelsesmedlemmerne består af:

  • Rune Bøwig 
  • Eske Madsen-Østerbye

Det udvidet kontroludvalg

Bestyrelsesmedlemmerne består af:

  • Rune Bøwig 
  • Eske Madsen-Østerbye
  • Søren Dallov Ibsen
  • Henrik Rudbæk Sørensen
Jacob Wøhler Jørgensen

Jacob Wøhler Jørgensen

Konsulent