Om kontrolordningen

Kontrolordningen sikrer, at de firmaer, der er tilsluttet ordningen, opfylder deklarationen for den/de tilsluttede renoveringssystemer.

Krav til optagelse og fortsat tilslutning

For at en virksomhed kan optages i kontrolordningen, er det et krav, at den i optagelsesperioden gennemfører følgende typetest:

  • Derudover skal virksomheden opfylde en række krav til dens kvalitetsstyringssystem (læs mere i de tekniske bestemmelser)

Ekstern kontrol

Hvert optaget system underkastes mindst et årligt kontrolbesøg. Kontrolbesøg foretages med uregelmæssige mellemrum og kan ske uanmeldt.

Ved hvert kontrolbesøg inspiceres produktionsapparatet. Der foretages en gennemgang af journalsystem og virksomhedens egenkontrol på virksomhedens kontoradresse, og der udvælges et antal igangværende og afsluttede sager til yderligere kontrol af udførelsen på arbejdsstedet.

Kontigent 

Ved ansøgning om en førstegangsoptagelse af et firma med et system under kontrolordningen betales et beløb i forskud, hvori betaling for optagelsesprocessen og efterfølgende betalinger kan modregnes indtil forskudsbetalingen er opbrugt.

Der betales et årlig medlemskontingent til at dække udgifterne i forbindelse med kontrolordningens administration.

De tilsluttede virksomheder betaler desuden et årligt kontingent af hvert tilsluttet system til dækning af udgifterne i forbindelse med kontrolordningens administration. Derudover betales for kontrol.

De tilsluttede virksomheder hæfter pro rata for kontroludvalgets og sekretariatets forpligtelser.

Lenette Møller Jensen

Lenette Møller Jensen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3636
  • Mobil +45 5044 0416
  • E-mail lemj@di.dk