Kontrolordning for ledningsrenovering

Højere sikkerhed for godt arbejde

Når det gælder opgravningsfri renoverings- og udskiftningssystemer, administreres kontrolordningen af et uafhængigt kontroludvalg. Formålet med ordningen er at sikre, at entrepriser udført af de tilsluttede virksomheder under kontrolordningen, gennemføres i overensstemmelse med den godkendte deklaration med ledsagende KS. Resultatet er højere kvalitet og mere tryghed for de tilsluttede virksomheders kunder.

Hvad omfatter kontrolordningen?

Der er tale om en omfattende ordning, der blandt andet dækker en lang række forhold omkring de velkendte ledningstyper.

For renoveringssystemer, der er godkendt under kontrolordningen, er der udarbejdet en deklaration, som beskriver systemet på fire parametre:

  • Materialeegenskaber (anvendte materialer beskrives)
  • Produktegenskaber
  • Systemegenskaber
  • Anvendelsesområder/begrænsninger

Endvidere stilles der krav til firmaets kvalitetssikring og til udarbejdelse af kontrolplaner samt anvendelsen af særlige dimensioneringsregler. Endelig er det en betingelse, at virksomhederne løbende udfører en intern proceskontrol af deres installationer af strømpeforinger.

Der kan indhentes meget mere information her på hjemmesiden og under "optagne systemer" kan der indhentes oplysninger om de tilsluttede firmaer og systemer.

Hvem kan blive medlem?

Alle virksomheder med systemer, der matcher kontrolordningens krav og en defineret brugererfaring kan ansøge om optagelse. På siden om medlemskab kan du læse mere om alle kravene. Du kan også finde en oversigt over de optagne systemer her.

Som et led i optagelsesproceduren gennemfører kontroludvalget et virksomheds- og arbejdspladsbesøg for at kontrollere brugen af kvalitetsstyringssystemet.

Lenette Møller Jensen

Lenette Møller Jensen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3636
  • Mobil +45 5044 0416
  • E-mail lemj@di.dk