Ledningsrenovering

Fornyelse af ledningssystemer uden opgravning kan inddeles i følgende metoder/systemer:

Optagne systemer

Status for tilslutning til kontrolordningen.

Kontrolordningen indførte i foråret 2015 etårige optagelser.

Nedennævnte tilsluttede systemer har alle fået fornyet deres optagelser for perioden 1. april 2022 til 31. marts 2023. Optagelsesbevis for 2022/23 er udlagt ud for den godkendte og fortsat gældende deklaration.

 

Strømpeforing

Strømpeforing er en renoveringsmetode.

Strømpeforing baserer sig på en tekstilstrømpe, der er imprægneret med en kunstharpiks og som efter indføring og udhærdning udgør et selvbærende hærdeplastrør. Tekstilet kan være termoplastmateriale(filt), måtter, væv eller tråde af glasfibre eller en kombination af disse 2 materialegrupper. Kunstharpiksen kan være en polyester- eller en epoxytype.

Den imprægnerede strømpe føres ind i den eksisterende ledning ved indtrækning eller ved indkrængning. Strømpens udhærdning kan sættes i gang med damp, varmt vand, ultraviolet lys eller LED.

De tilsluttede firmaer deklarerer selv deres strømpeforingssystemers anvendelsesområder indenfor afløbsrørenes dimensioner og længder.

Før et strømpeforingssystem kan blive optaget i kontrolordningen, skal virksomheden overholde visse krav til kvalitetssikring og kontrolplaner, herunder dokumentation af udførte strømpeforinger. Endvidere skal det pågældende strømpeforingssystems egenskaber dokumenteres ved akkrediteret prøvning i forbindelse med optagelsesproceduren. Det er desuden et krav, at strømpeforingssystemer, der er optaget eller er under godkendelse, er underlagt proceskontrol.

For strømpeforingssystemer, der kun benyttes ved Ø < 160 mm, gælder særlige procedurer for deres optagelse og for den eksterne kontrol i kontrolordningens tekniske bestemmelser.

Følgende virksomheder har et optaget system til strømpeforing af gravitationsledninger:

Firma

Type System/Deklaration

Optagelsesbevis

Status

Dato på bevis

Dato på deklaration Udløbsdato

Aagaard Jensen A/S

Alpha Liner - Type 500

Optagelsesbevis 2023

A Status 1

01.04 2023

12.12.2022

31.03.2024

Danpipe A/S

Aarsleff LED-strømpeforingssystem

Optagelsesbevis 2024

E Status 1

01.04 2024

13.09.2017

31.03.2025

Entreprenør Peter Meyer A/S

Easy Liner System 

Optagelsesbevis 2024

D Status 1

01.04 2024

16.11.2021

31.03.2025

FKSSlamson A/S - En del af Marius Pedersen A/S

 

Strømpeforing til fornyelse af afløbsledninger, gravitation. Dimension ≤ 160 mm

Optagelsesbevis 2024

D Status 1

01.03 2024

13.02.2022

31.03.2025

Per Aarsleff A/S Rørteknik

PAA-SF-Line™

Optagelsesbevis 2024

C Status 1

01.04 2024

11.03.2020

 

31.03.2025

 

Per Aarsleff A/S Rørteknik

PAA-SF-Line™ og PAA-F-Liner™

Optagelsesbevis 2024

D Status 1

01.04 2024

11.03.2020

31.03.2025

Per Aarsleff A/S Rørteknik

PAA-F-Liner™

Optagelsesbevis 2024

E Status 1

01.04 2024

02.03.2020

31.03.2025

Per Aarsleff A/S Rørteknik

PAA-G-liner

Optagelsesbevis 2024

A Status 1

01.04 2024

02.03.2020

31.03.2025

VP Villy Poulsen A/S

VP Strømpeforing gravitationsledninger Ø < 160 mm

VP Strømpeforing Stik

Optagelsesbevis 2023

D Status 1

01.04 2023

30.06.2022

31.03.2024

VP Villy Poulsen A/S

VP Strømpeforing FILT - IPA

Optagelsesbevis 2023

E Status 1

01.03 2023

17.02 2023

31.03 2024

VP Villy Poulsen A/S

VP Strømpeforing UVR - Bradnenburger Liner

Optagelsesbevis 2023

A Status 2

01.03 2023

17.02 2023

31.03 2024

VP Villy Poulsen A/S

Strømpeforing FILT - IPO

Optagelsesbevis 2023

C Status 1

01.03 2023

17.02 2023

31.03 2024

Anlægsgartner Gottlieb A/S

Strømpeforing til fornyelse af afløbsledninger ≤ Ø160 gravitation

Optagelsesbevis 2023

E Status 1

09.12 2022

06.12 2022

31.03 2024

Proceskontrol jf. Tekniske bestemmelser bilag 5.4

 • Typebetegnelse for strømpeforing:
  • A:         Glasfiber – polyester
  • B:         Glasfiber – epoxy
  • C:         Filt – polyester
  • D:        Filt – epoxy
  • E:        Filt - vinylester

 

 • Status 1: Der foreligger en optagelse med angivelse af datoen for den seneste revision af den godkendte deklaration.
 • Status 2: Der er et optagelses- eller revisionsforløb, hvor der er udstedt et midlertidigt optagelsesbevis, eller hvor der er udstedt en tilladelse til en markedsføring med ”under godkendelse”.

 

Rørsprængning

Rørsprængning er en udskiftningsmetode.

Ved rørsprængning kan en eksisterende ledning udskiftes med en ny i samme eller større dimension og med et minimum af opgravning.

Rørsprængning udføres mellem 2 arbejdsgruber, hvis størrelse afhænger af den nye lednings bøjningsradius.

Rørsprængning kan udføres efter 2 metoder:

 1. Der placeres en pipeburster i den ene arbejdsgrube, og massive stålstænger skubbes gennem den eksisterende ledning til arbejdsgruben i den modsatte ende af ledningsstrækningen. Her monteres et skærehoved på enden af stålstængerne, og den nye PE-ledning fastgøres til skærehovedet. Stålstængerne med skærehoved og ny PE-ledning trækkes via hydraulik tilbage gennem den eksisterende ledning, der herved knuses og presses ud i omkringfyldningen.
 2. En cylinderformet trykluftdrevet(pneumatisk) hammer - en såkaldt raket - påmonteres et knusehoved, hvortil den nye PE-ledning fastgøres. Raket med knusehoved og ny PE-ledning føres gennem den eksisterende ledning, der herved knuses/sprænges og presses ud i omkringfyldningen. Raketten, dels drives frem af den pneumatiske hammer, dels trækkes frem af et wirespil, sikrer herved, at knusehovedet holdes an mod fronten af den eksisterende ledning.

Følgende virksomheder har et optaget system til rørsprængning:

 

Firma

Type system/Deklaration

Optagelsesbevis

Status

Dato på bevis

Dato på deklaration

Udløbsdato

Munck Forsyningsledninger A/S

Rørsprængning af vand- og afløbsledninger Insituform Stikledning ISL

Optagelsesbevis 2024

Status 1

01.04 2024

01.03.2020

31.03.2025

NCC Danmark A/S

Rørsprængning af vand- og afløbsledninger

Optagelsesbevis 2023

Status 1

01.04 2023

01.04.2021

31.03.2024

Proceskontrol jf. Tekniske bestemmelser bilag 5.4

 • Status 1: Der foreligger en optagelse med angivelse af datoen for den seneste revision af den godkendte deklaration.
 • Status 2: Der er et optagelses- eller revisionsforløb, hvor der er udstedt et midlertidigt optagelsesbevis, eller hvor der er udstedt en tilladelse til en markedsføring med ”under godkendelse”.

 

Stram foring

Stram foring er en renoveringsmetode.

Stram foring udføres med en lang - eventuelt sammensvejset - termoplastledning, hvis diameter midlertidig er reduceret af hensyn til installationen. Reduktionen sker mekanisk eller termomekanisk. Efter indtrækning føres ledningen tilbage til sin oprindelige form og ligger derefter tæt op mod den eksisterende ledning. Tilbageføringen sker enten ved udløsning af installationstrækkraften eller ved tilføring af varme og/eller indvendigt tryk.

For reduktionen i diameter er der 2 muligheder:

 1. Reduktionen sker ved foldning i forbindelse med rørproduktionen. Ledningen leveres herefter normalt opspolet på tromle, hvorfra den indføres direkte i den eksisterende ledning, f.eks. gennem en nedgangsbrønd.

 2. Reduktionen sker ved foldning eller træk på arbejdsstedet. Ledningen føres normalt gennem reduktionsværktøjet og ind i den eksisterende ledning i én arbejdsgang.

Termoplastmaterialet til stram foring kan være polyethylen (PE), polyvinylchlorid (PVC) eller blandinger (copolymerer) af disse materialegrupper.

Følgende virksomheder har optaget systemer til stram foring:

Firma

Type system/Deklaration

Optagelsesbevis

Status

Dato på bevis

Dato på deklaration Udløbsdato

Per Aarsleff A/S Rørteknik

Omega-Liner®

Optagelsesbevis 2024

Status 1

01.04 2024

19.02.2018

31.03.2025

VP Villy Poulsen A/S

Rau-liner

Optagelsesbevis 2023

Status 1

01.04 2023

31.08.2020

31.03.2024

VP Villy Poulsen A/S

 

A-liner/Bioliner

 

Status 2

 

 

 

Proceskontrol jf. Tekniske bestemmelser bilag 5.4

 • Status 1: Der foreligger en optagelse med angivelse af datoen for den seneste revision af den godkendte deklaration.
 • Status 2: Der er et optagelses- eller revisionsforløb, hvor der er udstedt et midlertidigt optagelsesbevis, eller hvor der er udstedt en tilladelse til en markedsføring med ”under godkendelse”.

 

Overgangsprofiler

Der er udarbejdet et færdigt grundlag for optagelse og den eksterne kontrol af overgangsprofiler, der installeres i overgangen mellem hovedledning og stikledning.

Optagelsesgrundlaget fremgår af Tekniske Bestemmelser Bilag 5 pkt. 5.1.4 og pkt. 5.2.5. Den eksterne kontrol efter optagelsen er beskrevet i pkt. 5.3.5.

Optagelsesprøvninger m.fl. gennemføres i henhold til Bilag 5 pkt. 5.5 i en prøvebane, der er opstillet på Rørcentret på Teknologisk Institut i Tåstrup.

Følgende virksomheder har optaget et system til overgangsprofil:

Firma

Type system /

Deklaration

Optagelsesbevis

Status 1

Dato på bevis

Dato på deklaration

Udløbsdato

Per Aarsleff A/S Rørteknik

Aarsleff LED Hatprofil

Optagelsesbevis 2024

Status 1

01.04.2024

13.09.2023

31.03.2025

Per Aarsleff A/S Rørteknik

Aarsleff Hatprofil

Optagelsesbevis 2024

Status 1

01.04.2024

29.08.2023

31.03.2025

VP Villy Poulsen A/S

VP Overgangsprofil

Optagelsesbevis 2022/2023

Status 1

01.04.2023

30.06.2022

31.03.2024

Proceskontrol jf. Tekniske bestemmelser bilag 5.4

Proceskontrol

Strømpeforing

Mindste omfang af prøveudtagning og afprøvning.
I forbindelse med udførelse af strømpeforinger i dimensioner over Ø 150 mm skal der fra mindst 25 % af samtlige installationer udtages et prøvestykke. Ved strømpeforinger i dimensioner på højst Ø 150 mm nedsættes udtagningsfrekvensen til 10 %. Prøvestykket opbevares på virksomheden.

Af de udtagne prøvestykker skal et antal svarende til mindst 10 % af samtlige installationer testes på eget eller eksternt laboratorium. Prøveemner til test udskæres af prøvestykkerne.

Ovennævnte udtagnings- og prøvningsfrekvenser forudsætter, at det tilsluttede firma er i normal kontrolklasse og udfører mindst 10 installationsenheder pr. måned.

Hvis firmaet kommer i skærpet kontrolklasse eller udfører færre end 10 installationsenheder pr. måned, skærpes kravene til omfanget af prøveudtagningen og afprøvningen jvf. Tekniske bestemmelser Bilag 5.4.

Hvis et tilsluttet firma ikke kan overholde de fastsatte prøvningsfrekvenser, skal der under opsyn af kontrolordningen udføres et antal simulerede installationer i en prøvebane.

Afprøvning
Virksomhederne skal gennemføre prøvningen af

 • korttidsringstivhed bestemt på et ringemne (EN 1228:1996)

Tæthedsprøvning
Herudover afprøves systemtætheden i et omfang svarende til mindst 2 % af de udførte installationer, dog mindst 5 tæthedsprøvninger pr. år.

Indberetning af resultater af proceskontrol
Resultatet af proceskontrolkontrollen indberettes halvårligt til kontrolordningen, der gennemgår og kommenterer indberetningen over for det tilsluttede firma.

Proceskontrollen er firmaets løbede egenkontrol af det udførte arbejdes kvalitet.

Ud fra det tilsluttede firmas indberetning af prøveresultater vurderer kontroludvalget, om den deklarerede karakteristiske værdi af korttids E-modulet er overensstemmende med prøveresultaterne af samme fra proceskontrollen. Når afvigelsen er på mere end 10 % af den deklarerede værdi, indledes en procedure med henblik på fastsættelse af en ny karakteristisk værdi.

Det er kontrolordningens hensigt, at proceskontrollen overflødiggør, at der i de enkelte bygherrers udbudsmaterialer stilles særskilt krav om laboratorieprøvning af den aktuelle strømpeforing. 

Dimensionering
Til brug ved dimensionering anvendes E-modul bestemt ved såvel korttidsringstivhed som ved langtidsringstivhed.

Rørsprængning
Da der til rørsprængning udelukkende anvendes rørprodukter tilvirket på fabrik med et DS-certifikat eller tilsvarende er rørsprængning ikke omfattet af de samme krav til proceskontrol, dvs. prøvning af det installerede rørmateriale, som strømpeforing.

Stram foring
Af samme årsag som ved rørsprængning gennemføres der heller ikke proceskontrol ved stram foring.

Generelt
Systemer til rørsprængning af vand- eller kloakledninger og systemer til stram foring af kloakledninger skal selvfølgelig helt opfylde de samme krav til kvalitetssikring og kontrolplaner som ved strømpeforinger.

Dimensionering

Strømpeforing og rørsprængning.

DI Byggeris NO DIG-gruppe har i samarbejde med Teknologisk Institut udarbejdet. 

Statisk dimensionering ved fornyelse af afløbsledninger (gravitationsledninger)

 • Renovering med strømpeforing
 • Udskiftning med PE-ledning ved rørsprængning

2. udgave, december 2001. 

Dimensioneringsreglerne i foråret 2002 udsendt alle kommuner samt til en udvalgt kreds af rådgivere og andre brugere.

De gældende dimensioneringsregler kan herudover vederlagsfrit rekvireres ved henvendelse til sekretariatet.

Dimensioneringsreglerne er indlagt på regneark, som er tilgængelige for alle besøgende jf. nedennævnte: 

Regneark til dimensionering af strømpeforing

Regneark til dimensionering af rørsprængning

Jacob Wøhler Jørgensen

Jacob Wøhler Jørgensen

Konsulent