Kontrolordning for styret boring og gennempresning

Når en bygherre skal vælge blandt nye og utraditionelle metoder, er det naturligt at stille krav om uvildig kvalitetskontrol. Det er baggrunden for etableringen af Kontrolordning for styret boring, der giver bygherren en større sikkerhed for kvalitet, og tryghed i samarbejdet med kontrolordningens medlemmer.

Hvad omfatter kontrolordningen?

Kontrolordningen dækker ledningsetablering ved hjælp af styret boring, også kaldet styret underboring.

Virksomheder, der er med i kontrolordningen skal leve op til en række kvalitetssikringskrav og dokumentere det hele i den til ordningen udviklede digitale borerapport. Borerapporten indeholder en lang række informationer, som ledningsejer bla. skal bruge til registrering i LER.

Du kan læse meget mere om disse emner på hjemmesiden, og uddybende i de tekniske bestemmelser.

Lina Maria Johnsson

Lina Maria Johnsson

Chefkonsulent