Kontrolordning for styret boring og gennempresning

Kontrolordning for styret boring og gennempresning - kvalitetskontrol på kundernes vegne.

Når en bygherre skal vælge blandt nye og utraditionelle metoder, er det naturligt at stille krav om uvildig kvalitetskontrol. Det er baggrunden for etableringen af Kontrolordning for styret boring og gennempresning, der giver bygherren sikkerhed for kvalitet, og tryghed i samarbejdet med kontrolordningens medlemmer.

Hvad omfatter kontrolordningen?

Kontrolordningen dækker alle metoder til opgravningsfri ledningsetablering, fordelt på ikke-styrbare jordfortrængende, jordflyttende metoder eller styrbare metoder. For alle godkendte metoder, er der udarbejdet en særlig deklaration, som de tilsluttede firmaer skal følge.

Desuden stilles der krav til de tilsluttede firmaers kvalitetssikring, boreplaner, registrering af data, positionering af det færdige arbejde mv. Du kan læse meget mere om disse emner her på hjemmesiden, hvor du også finder et paradigme som et bilag i de tekniske bestemmelser til den omtalte deklaration samt oversigt over tilsluttede metoder.

Der kan indhentes meget mere information her på hjemmesiden  og under  Styrbar boring  kan der indhentes oplysninger om de tilsluttede firmaer og metoder.

Lina Maria Johnsson

Lina Maria Johnsson

Chefkonsulent