Styrbar boring

Styret boring er en ledningsunderføringsmetode, der anvendes til boring for og itrækning af kabler, PE-rør og eventuelt stålrør.

Styret boring er en ledningsunderføringsmetode, der anvendes til boring for og itrækning af kabler, PE-rør og eventuelt stålrør. Fleksible borerør gør det muligt at bore i krumme linjer. Det styrbare borehoved er forsynet med en sender, der via en søger på jordoverfladen giver operatøren oplysninger om dybde og hældning og dermed en mulighed for en eventuel nødvendig korrektion af borehovedet.

Boringen udføres over 2 eller flere omgange. Først bores der et pilotrør igennem ved hjælp af et roterende borerør med et styrbart borehoved. Når pilotboringen er udført, monteres der en udvider, en såkaldt reamer, der sammen med et medierør trækkes tilbage til udgangspunktet for boringen.

Under boreprocessen tilføres der vand eventuelt tilsat bentonit eller andet additiv til transport af borematerialer og til stabilisering af boretunnelen.

Boringen kan udføres fra og til jordoverfladen, fra en start- til en modtagegrube eller en kombination heraf.

Standard borerapport - Digital borerapport

Et tilsluttet firma skal kunne dokumentere hele forløbet af en boresag i én af kontrolordningen udarbejdet standard borerapport, der indeholder følgende dokumenter:

 1. Forside

 2. Borejournal – data

 3. Længdesnit og Boreplan

 4. Borejournal – målinger
  Herudover skal en borerapport indeholde efterfølgende dokumenter, hvis disse er aktuelle for det udførte arbejde:

 5. Kontrolskema vedrørende en gravitationslednings start- og slutpunkt
 6. Kontrolskema ved boringer i Banedanmarks arealer

 7. Afvigerapport
 8. Supplement til ovennævnte dokumenter 1 til og med 7, eksempelvis ved en større udgave af Længdesnit og Plantegning som udført.

For hver boring – eller for hver serie af flere ensartede boringer – skal der udarbejdes en borerap-port. Firmaet skal have godkendt en procedure for registrering og opbevaring af borerapporter.

Borerapporten er en del af et borearbejdes kvalitetssikring. Borerapporten skal derfor opbevares af firmaet og skal være tilgængelig for såvel kunden som kontroludvalget.

Kontrolordningen har udviklet en digital udgave af standard borerapporten, der har kunnet bruges siden 15. juli 2015. Det er de tilsluttede firmaer, der selv kan beslutte sig for at bruge en digital kvalitetssikring. Foreløbig er det tilfældet for 9 af de tilsluttede firmaer.

Kundeaftale om styret boring

Forud for hver opgaves opstart skal der mellem bygherren og/eller hovedentreprenøren og den entreprenør, der skal udføre opgaven, indgås en aftale om en række leverancer og ydelser vedrørende bl.a. forundersøgelser, materialeleverancer og indmålinger samt til- eller fravalg af andre ydelser i forhold til kontrolordningens krav.

Denne aftale skal anføres i særlige rubrikker på standard borerapportens forside.

Aftalen kan indgås med parternes underskrifter eller, hvis det er mere praktisk, i form af en henvisning til et byggemødereferat eller et andet dokument, der omtaler aftaleindgåelsen.

Tilsluttede firmaer og metoder

Følgende virksomheder har fået godkendt deres ansøgninger og er optaget i kontrolordningen med deres styrbare boremetoder:

NCC Danmark A/S  Metode: NCC Styret boringOptagelsesbevis 2020-22

Munck Forsyningsledninger A/S  Metode: Styret boringOptagelsesbevis 2020-22

Entreprenørfirmaet Østergaard A/S  Metode: Styret boringOptagelsesbevis 2020-22

Søren Knudsen Entreprenørforretning A/S Metode: Styret BoringOptagelsesbevis 2020-22

Zacho-Lind A/S  Metode: Styret boringOptagelsesbevis 2020-22

VP NO-DIG ApS Metode: Styrbar boringOptagelsesbevis 2020-22

Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S  Metode: Styret underboringOptagelsesbevis 2020-22

Entreprenør Jacob Post ApS  Metode: Styret underboringOptagelsesbevis 2020-22

Brdr. Nørulf A/S  Metode: Styrbar boringOptagelsesbevis 2020-23

Bække Entreprenørforretning  Metode: Styrbar boringOptagelsesbevis 2020-22

Petri & Haugsted A/S  Metode: Styret boringOptagelsesbevis 2020-22

Boring ApS: KG boringOptagelsesbevis 2020-22

Strib-Middelfart Entreprenørforretning A/S  Metode: Styret BoringOptagelsesbevis 2020-23

Entreprenør Villy Andersen  Metode: Styret BoringOptagelsesbevis 2020-22

Danboring A/S Metode: Styret underboringOptagelsesbevis 2020-22

G.C. Entreprise Køge ApS Metode: Styret underboringOptagelsesbevis 2020-23

Entreprenørfirmaet Langberg A/S Metode: Styrbar underboringOptagelsesbevis 2020-23

ETS A/S Metode: Styrbar boringOptagelsesbevis 2020-23

Hedegaard Boring A/S Metode: Styrbar boringOptagelsesbevis 2020-23

Smed & Entreprenør v/Johnny Ludvigsen Metode: JL Styret BoringOptagelsesbevis 2020-22

S.H.T. Vand & Miljø ApS Metode: SHT Styret UnderboringOptagelsesbevis 2020-23

Lonico ApS Metode: Styrbar UnderboringOptagelsesbevis 2020-22

PA Underboring A/S Metode: Styret UnderboringOptagelsesbevis 2020-22 

Svane Entreprise ApS. Metode: Styret underboringOptagelsesbevis 2021-2024.

Otek A/S Metode: Styret underboringOptagelsesbevis 2021-2024.

 

Tilsluttede firmaer og metoder

Følgende virksomheder har fået godkendt deres ansøgninger og er optaget i kontrolordningen med deres styrbare boremetoder.

 

Firma         

Metode

Optagelsesbevis

Udstedt

Dato på Deklaration

Udløbsdato

NCC Danmark A/S

Styrbar boring til opgravningsfri etablering af ledninger - Styret boring

Optagelsesbevis 2020-2022

30.11.2019

05.11.2018

21.12.2022

Munck Forsynings-

Ledninger A/S

Opgravningsfri ledningsetablering eller rørunderføring med en styrbar boringsmetode – Styret boring

Optagelsesbevis 2020-2022

30.11.2019

28.05.2019

31.12.2022

Entreprenørfirmaet Østergaard A/S

Opgravningsfri ledningsetablering eller rørunderføring med styrbar boremetode – Styret boring

Optagelsesbevis 2020-2022

01.07.2020

20.05.2020

31.12.2022

Søren Knudsen Entreprenørforretning A/S

Opgravningsfri ledningsetablering eller rørunderføring med en styrbar boringsmetode – Styret boring

Optagelsesbevis 2022

16.01.2014

05.01.2022

21.12.2022

Zacho-Lind A/S

Opgravningsfri ledningsetablering – Styret boring

Optagelsesbevis 2020-2022

30.11.2019

07.11.2018

21.12.2022

VP No-Dig ApS

Opgravningsfri ledningsetablering eller rørunderføring med styrbar boring – Styret boring

Optagelsesbevis 2020-2022

30.11.2019

17.10.2019

31.12.2022

Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S

Opgravnings fri etablering af rør og ledninger – Styret underboring

Optagelsesbevis 2020-2022

30.11.2019

31.10.2019

31.12.2022

Entreprenør Jacob Post ApS

Opgravningsfri ledningsetablering - Styret underboring

Optagelsesbevis 2020-2022

30.11.2019

01.10.2019

31.12.2022

Brdr. Nørulf A/S

Opgravningsfri ledningsetablering eller rørunderføring med en styrbar boringsmetode – Styret boring.

Optagelsesbevis 2020-2023

01.07.2020

14.10.2016

30.06.2023

Petri & Hugsted A/S

Opgravningsfri ledningsetablering eller rørunderføring med en styrbar boringsmetode – Styret boring

Optagelsesbevis 2020-2022

16.01.2020

20.12.2019

31.12.2022

KG Boring ApS

Opgravningsfri ledningsetablering eller rørunderføring med styrbar boringsmetode – Styret boring

Optagelsesbevis 2020-2022

30.11.2019

26.09.2017

31.12.2022

Strib-Middelfart Entreprenørforretning A/S

Opgravningsfri ledningsetablering eller rørunderføring med en styrbar boringsmetode – Styret boring

Optagelsesbevis 2020-2023

01.07.2020

18.05.2018

30.06.2023

Entreprenør Villy Andersen

Opgravningsfri ledningsetablering eller rørunderføring med en styrbar boringsmetode – Styret boring

Optagelsesbevis 2020-2022

30.11.2029

25.08.2014

31.12.2022

Danboring A/S

Opgravningsfri ledningsetablering eller rørunderføring med en styrbar boringsmetode – Styret underboring

Optagelsesbevis 2020-2022

30.11.2019

08.03.2016

31.12.2022

G. C. Entreprise Køge ApS

Opgravningsfri ledningsetablering eller rørunderføring med en styrbar boringsmetode – Styret boring

Optagelsesbevis 2020-2023

01.07.2020

03.06.2016

30.06.2023

Entreprenørfirmaet Langberg A/S

Opgravningsfri ledningsetablering eller rørunderføring med en styrbar boringsmetode – Styret boring

Optagelsesbevis 2020-2023

01.07.2017

15.06.2016

30.06.2023

ETS A/S

Opgravningsfri ledningsetablering elle rørunderføring med en styrbar boringsmetode – Styret boring

Optagelsesbevis 2020-2023

01.07.2020

30.09.2016

30.06.2023

Hedegaard Boring A/S

Opgravningsfri ledningsetablering elle rørunderføring med en styrbar boringsmetode – Styret boring

Optagelsesbevis 2020-2023

01.07.2020

16.05.2018

30.06.2023

S.H.T. Vand & Miljø ApS

Opgravningsfri ledningsetablering eller rørunderføring med en styrbar boringsmetode – Styret boring

Optagelsesbevis 2020-2023

10.07.2019

05.01.2022

30.06.2023

Lonico ApS

Opgravningsfri ledningsetablering eller rørunderføring med en styrbar boringsmetode – Styret boring

Optagelsesbevis 2020-2022

12.12.2019

23.10.2019

31.12.2022

PA Underboring A/S

Opgravningsfri ledningsetablering eller rørunderføring med en styrbar boringsmetode – Styret underboring

Optagelsesbevis 2020-2022

16.01.2020

09.09.2019

31.12.2022

Svane Entreprise ApS

Opgravningsfri ledningsetablering eller rørunderføring med en styrbar boringsmetode – Styret underboring

Optagelsesbevis 2021-2024

28.01.2021

28.01.2021

29.04.2024

Otek A/S

Opgravningsfri ledningsetablering eller rørunderføring med en styrbar boringsmetode – Styret underboring

Optagelsesbevis 2021-2025

29.03.2021

24.03.2021

29.03.2024

I. Anker Andersen A/S

Opgravningsfri ledningsetablering eller rørunderføring med en styrbar boringsmetode – Styret underboring

Optagelsesbevis 2022-2025

25.03.2022

15.03.2022

25.03.2022

JTM Boring A/S

Opgravningsfri ledningsetablering eller rørunderføring med en styrbar boringsmetode – Styret underboring

Optagelsesbevis 2021-2024

25.08.2021

25.08.2021

25.08.2024

 

Respekt- og sikkerhedsafstande

For at blive optaget i kontrolordningen skal firmaerne kunne dokumentere, at den styrbare metode kan overholde tolerancer, sikkerheds- og respektafstande til eksisterende anlæg, samt at det anvendte rørmateriale overholder gældende standarder og leverandøranvisninger.

En metode til bestemmelse af den nødvendige sikkerhedsafstand mellem en kommende boring og et eksisterende ledningsanlæg er at benytte nedennævnte skema med respektafstande og regneark til udregning af den nødvendige sikkerhedsafstand.

Skema med respektafstande

Vejledning til skema med respektafstande

Regneark til beregning af sikkerhedsafstand

Endvidere skal virksomheden overholde krav til indhentning af gravetilladelser og ledningsoplysninger, udarbejdelse af boreplaner, borejournaler, kvalitetssikring og kontrolplaner.

Udbud af styrbare boringer

På velkomstsiden og under Publikationer er der udlagt

- Bygherrevejledning om styrbare metoder
- Almindelig arbejdsbeskrivelse – ABB for styrbare metoder
- Paradigme for særlig arbejdsbeskrivelse – SAB

Paradigme for særlig arbejdsbeskrivelse kan her bruges til at udfylde og udskrive dokumentet med konkrete projektdata.

Kontrolordningens 12 punkter til et udbud

Kravene til de under kontrolordningen godkendte firmaer kan opstilles i følgende punkter, der samtidig kan bruges som specifikke krav i et udbudsmateriale ved indhentning af tilbud for styrbar boring:

 1. Generel beskrivelse, der indeholder firmaets metode- og produktbetegnelse, metode- og produktbeskrivelse, herunder tolerancer, anvendelsesområde samt materiale-, produkt- og systemegenskaber.
 2. Dokumentation for aftaler mellem bygherre (kunde) og entreprenør.
 3. Dokumentation for indhentning af gravetilladelser og ledningsoplysninger.
 4. Planlægning af borearbejdet med dokumentation for, at borearbejdet kan udføres uden at beskadige andre ledninger og installationer, samt for at respektafstande kan overholdes.
 5. Data for installerede ledninger.
 6. Dokumentation for installerede ledninger ikke har lidt overlast.
 7. Dokumentation for installerede ledningers 3-dimensionale placering i henhold til DS 462.
 8. Udarbejdelse af afvigerrapport ved projektforløb, der afviger fra standardforløb.
 9. Angivelse af væsentlige data vedrørende borearbejdet: dato, sted, frigravninger, kontrol af afstandsmåler, reamerdiameter, maskintype m.fl.
 10. Dokumentation for bortskaffet boremudder.
 11. Kvalitetshåndbog.
 12. Tilbudsgiver skal være omfattet af en uvildig ekstern audit af arbejdets udførelse, hvor der 1 gang om året aflægges et kontrolbesøg.

Tilsluttede firmaer og metoder

Følgende virksomheder har fået godkendt deres ansøgninger og er optaget i kontrolordningen med deres styrbare boremetoder:

Tilsluttede firmaer og metoder

Følgende virksomheder har fået godkendt deres ansøgninger og er optaget i kontrolordningen med deres styrbare boremetoder.

 

Firma         

Metode

Optagelsesbevis

Udstedt

Dato på Deklaration

Udløbsdato

NCC Danmark A/S

Styrbar boring til opgravningsfri etablering af ledninger - Styret boring

Optagelsesbevis 2020-2022

30.11.2019

05.11.2018

21.12.2022

Munck Forsynings-

Ledninger A/S

Opgravningsfri ledningsetablering eller rørunderføring med en styrbar boringsmetode – Styret boring

Optagelsesbevis 2020-2022

30.11.2019

28.05.2019

31.12.2022

Entreprenørfirmaet Østergaard A/S

Opgravningsfri ledningsetablering eller rørunderføring med styrbar boremetode – Styret boring

Optagelsesbevis 2020-2022

01.07.2020

20.05.2020

31.12.2022

Søren Knudsen Entreprenørforretning A/S

Opgravningsfri ledningsetablering eller rørunderføring med en styrbar boringsmetode – Styret boring

Optagelsesbevis 2022

16.01.2014

05.01.2022

21.12.2022

Zacho-Lind A/S

Opgravningsfri ledningsetablering – Styret boring

Optagelsesbevis 2020-2022

30.11.2019

07.11.2018

21.12.2022

VP No-Dig ApS

Opgravningsfri ledningsetablering eller rørunderføring med styrbar boring – Styret boring

Optagelsesbevis 2020-2022

30.11.2019

17.10.2019

31.12.2022

Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S

Opgravnings fri etablering af rør og ledninger – Styret underboring

Optagelsesbevis 2020-2022

30.11.2019

31.10.2019

31.12.2022

Entreprenør Jacob Post ApS

Opgravningsfri ledningsetablering - Styret underboring

Optagelsesbevis 2020-2022

30.11.2019

01.10.2019

31.12.2022

Brdr. Nørulf A/S

Opgravningsfri ledningsetablering eller rørunderføring med en styrbar boringsmetode – Styret boring.

Optagelsesbevis 2020-2023

01.07.2020

14.10.2016

30.06.2023

Petri & Hugsted A/S

Opgravningsfri ledningsetablering eller rørunderføring med en styrbar boringsmetode – Styret boring

Optagelsesbevis 2020-2022

16.01.2020

20.12.2019

31.12.2022

KG Boring ApS

Opgravningsfri ledningsetablering eller rørunderføring med styrbar boringsmetode – Styret boring

Optagelsesbevis 2020-2022

30.11.2019

26.09.2017

31.12.2022

Strib-Middelfart Entreprenørforretning A/S

Opgravningsfri ledningsetablering eller rørunderføring med en styrbar boringsmetode – Styret boring

Optagelsesbevis 2020-2023

01.07.2020

18.05.2018

30.06.2023

Entreprenør Villy Andersen

Opgravningsfri ledningsetablering eller rørunderføring med en styrbar boringsmetode – Styret boring

Optagelsesbevis 2020-2022

30.11.2029

25.08.2014

31.12.2022

Danboring A/S

Opgravningsfri ledningsetablering eller rørunderføring med en styrbar boringsmetode – Styret underboring

Optagelsesbevis 2020-2022

30.11.2019

08.03.2016

31.12.2022

G. C. Entreprise Køge ApS

Opgravningsfri ledningsetablering eller rørunderføring med en styrbar boringsmetode – Styret boring

Optagelsesbevis 2020-2023

01.07.2020

03.06.2016

30.06.2023

Entreprenørfirmaet Langberg A/S

Opgravningsfri ledningsetablering eller rørunderføring med en styrbar boringsmetode – Styret boring

Optagelsesbevis 2020-2023

01.07.2017

15.06.2016

30.06.2023

ETS A/S

Opgravningsfri ledningsetablering elle rørunderføring med en styrbar boringsmetode – Styret boring

Optagelsesbevis 2020-2023

01.07.2020

30.09.2016

30.06.2023

Hedegaard Boring A/S

Opgravningsfri ledningsetablering elle rørunderføring med en styrbar boringsmetode – Styret boring

Optagelsesbevis 2020-2023

01.07.2020

16.05.2018

30.06.2023

S.H.T. Vand & Miljø ApS

Opgravningsfri ledningsetablering eller rørunderføring med en styrbar boringsmetode – Styret boring

Optagelsesbevis 2020-2023

10.07.2019

05.01.2022

30.06.2023

Lonico ApS

Opgravningsfri ledningsetablering eller rørunderføring med en styrbar boringsmetode – Styret boring

Optagelsesbevis 2020-2022

12.12.2019

23.10.2019

31.12.2022

PA Underboring A/S

Opgravningsfri ledningsetablering eller rørunderføring med en styrbar boringsmetode – Styret underboring

Optagelsesbevis 2020-2022

16.01.2020

09.09.2019

31.12.2022

Svane Entreprise ApS

Opgravningsfri ledningsetablering eller rørunderføring med en styrbar boringsmetode – Styret underboring

Optagelsesbevis 2021-2024

28.01.2021

28.01.2021

29.04.2024

Otek A/S

Opgravningsfri ledningsetablering eller rørunderføring med en styrbar boringsmetode – Styret underboring

Optagelsesbevis 2021-2025

29.03.2021

24.03.2021

29.03.2024

I. Anker Andersen A/S

Opgravningsfri ledningsetablering eller rørunderføring med en styrbar boringsmetode – Styret underboring

Optagelsesbevis 2022-2025

25.03.2022

15.03.2022

25.03.2022

JTM Boring A/S

Opgravningsfri ledningsetablering eller rørunderføring med en styrbar boringsmetode – Styret underboring

Optagelsesbevis 2021-2024

25.08.2021

25.08.2021

25.08.2024

 

Relateret indhold