Medlem

Der er mange fordele ved at være medlem af Kranbranchen

Medlem

Vi samarbejder om dialogen med danske myndigheder og EU og årligt arrangerer vi kurser for servicemontører, så de altid er opdaterede med den seneste nye viden og regler, når de kører ud til kunderne for at servicere kraner og løftetilbehør.

 

Ønsker du at være medlem af kranbranchen, så kontakt os for en uforpligtende snak om fordele og muligheder
 1. Kranbranchens certificeringsordning

  er en fælles uddannelse for medlemmernes servicemontører. Uddannelsen afsluttes med en eksamen og en bestået eksamen udløser branchens 3-årige certificering.

 2. Eneste mulige certifikat:

  arbejde med kraner og løftetilbehør er arbejde med sikkerhed. Men der er hverken offentlige kurser eller myndighedskrav, f.eks. en autorisationsordning, der sikrer kompetencer hos de servicemontører, der udfører arbejdet. Derfor har Kranbranchen etableret sin egen uddannelse.

 3. Vidensdeling er vigtig

  Kranbranchen giver medlemmerne bedre adgang til viden om lovgivning og myndighedskrav. Kranbranchen udarbejder "best practice" på højt niveau, der hvor lovgivningen ikke dækker eller er uklar.

 4. Politisk indflydelse

  via forankring i DI. Sammen har vi opbygget et tæt samarbejde med nationale myndigheder, bl.a. Arbejdstilsynet, Sikkerhedsstyrelsen og Søfartsstyrelsen. DI hjælper også med kontakt til de europæiske myndigheder, hvor primært maskindirektivet har vores interesse. 

 5. Netværk

  via vores årlige medlemsmøder. Vi deler viden, diskuterer seneste nye regler, inviterer eksperter og andet af interesse for branchen - og lærer kollegerne i branchen bedre at kende.