Kranbranchen arbejder for at vi sammen løfter sikkerheden

Om os

Kranbranchen er brancheforening for danske kranfabrikanter og virksomheder, der rådgiver omkring løftetilbehør. Medlemmerne af Kranbranchen samarbejder om at uddanne og certificere servicemontører, samt dialogen med danske myndigheder og EU om regler og bedste praksis på området. 

Branchen står sammen
Foreningen virker som samlingspunkt for de virksomheder, der ønsker at højne branchens standard og udnytte synergien i dialogen med såvel myndighed som kunder. 

Kranbranchen bliver derfor branchens fællesorgan i alle spørgsmål af kranteknisk art for tilsvarende foreninger, institutioner og offentlige myndigheder i ind- og udland. 

Kranbranchen er tidligere kendt som "Brancheorganisation for kraner og løfteudstyr".


Vi stiller skarpt på:

  1. at medlemmernes mere end 100 certificerede medarbejdere hele tiden er bedst muligt klædt på til at rådgive og servicere det danske kran- og løftetilbehørsmarked

  2. at øge diftsikkerheden og arbejdsmiljøet på virksomheder indenfor vores område

  1. At være en synlig og seriøs samarbejdspartner for myndighederne, så vi har gennemslagskraft til at påvirke både politisk og teknisk regulering

  2. At være en ordentlig og forståelig formidler af, hvordan love skal fortolkes til branchen

  3. at sikre, at branchens "best practice" altid er på et højt niveau, også hvis lovgivningen ikke helt dækker


Certificering, sikkerhed og sammenhold

Løbende uddannelse mindst hvert 3. år med undervisning og eksamen.

Samarbejde om dialogen med myndighederne i Danmark og EU om afklaring og fortolkninger, regler og tvivlsspørgsmål

Samarbejde om at løfte vores fælles udfordringer bedre end vi kan alene

Læs mere