Sammen hæver vi niveauet

Kranbranchen er et samarbejde mellem de største danske aktører indenfor kraner og løftetilbehør. Gennem Kranbranchen får medlemmerne bedre adgang til nyeste viden om lovgivning og myndighedskrav, så vi står endnu stærkere, når udfordringer melder sig.

Kranbranchens medlemmer samarbejder om dialogen med Arbejdstilsynet og andre relevante myndigheder i både Danmark og EU for at afklare regler og tvivlsspørgsmål. Ved at udnytte vores faglige ekspertise kan vi italesætte og løse problemstillinger og udfordringer i en tæt dialog mellem medlemmerne og myndighederne.

En integreret del af DI

Kranbranchen besidder den nødvendige styrke til at skabe en faktuel og saglig politisk dagsorden og er fuldt integreret i DI (Dansk Industri). Dette giver os en solid partner i ryggen, som markant forøger vores indflydelse og indsigt på det danske arbejdsmarked, inden for teknisk regulering og uddannelse.

Vi har et tæt samarbejde med bl.a.:

  • Arbejdstilsynet
  • Sikkerhedsstyrelsen
  • Søfartsstyrelsen

Dertil faciliterer DI kontakten til europæiske myndigheder, hvor primært maskindirektivet er af interesse for os.

Årlige medlemsmøder

Kranbranchens medlemmer mødes to gange årligt, hvor vi deler viden, diskuterer seneste nye regler og andet af interesse for branchen. Det er også her vi lærer kollegaerne i branchen bedre at kende.

Kontakt os gerne for mere information.