Kjøbenhavns Smedelaug

KSL - Et forum for metal- og produktionsvirksomheder i Danmark.

Find udvikling til hele erhvervslivet

Arrangementer x Netværk x Uddannelser x Kurser

Find det hele her

Klimaklar Produktionsvirksomhed

Hør KSL-bestyrelsesmedlem Lars Bodenhoff, List-Liniestans, en SMV i Rødovre, fortælle mere om, hvad de fik ud af deltage i Klimaklar Produktionsvirksomhed, og at de via programmet er blevet klogere på deres CO₂-regnskab.

Hør mere om deres deltagelse her
Lærepladsfællesskabet

Vil du vide mere om Lærepladsfællesskabet?


.

Læs mere her

Fokus
områder

Om os

Kjøbenhavns Smedelaug

Kjøbenhavns Smedelaug (KSL) er et gammelt laug. KSL blev etableret i 1512 og har været aktivt i mere end 500 år. De gamle laugsdyder er fortsat en vigtig del af laugets DNA.

KSL er i dag tæt forbundet med IAD - Industriens Arbejdsgivere i Danmark.

I dag fremstår lauget som et aktivit talerør for den moderne metal- og produktionsvirksomhed. Det gælder i forhold til at sikre små og mellemstore virksomheder attraktive rammevilkår. Og det gælder i forhold til at sikre adgang til kompetent arbejdskraft. KSL er i løbende dialog med bl.a. DI og IAD om disse udfordringer.

Uddannelsesområdet er en hjertesag for lauget. Det kommer bl.a. til udtryk gennem aktiv deltagelse i uddannelsesudvalg m.v.. Her arbejder lauget for at sikre, at uddannelsernes faglighed matcher den moderne metal- og produktionsvirksomheds behov.

KSL ønsker at styrke og fremme tilgangen til de erhvervsrettede uddannelser. Som led heri gennemfører lauget en årlig "skuening", hvor medlemmerne kan indstille dygtige lærlinge til medalje.

700 medlemmer

KSL har i dag godt 700 medlemmer. De repræsenterer et bredt udsnit af metal- og maskinvirksomheder i hovedstadsregionen, men mange andre typer virksomheder er også repræsenteret.

Alle medlemmer af KSL er tillige medlemmer af IAD.

 

 

KSL's fokusområder

Relevante faglige uddannelser

Dygtige faglærte medarbejdere er grundstammen i KSL's medlemsvirksomheder. For KSL er det derfor en "hjertesag", at de faglige uddannelser er attraktive og relevante for virksomhederne.

En relevant og kompetencegivende erhvervsuddannelse er vejen til både gode, selvstændige og udviklingsorienterede jobs inden for produktion m.v.

KSL arbejder derfor aktivt for at sikre indholdet af de erhvervsfaglige uddannelser på metal- og produktionområdet. Konkret sker det gennem følgende indsatsområder:

> Aktiv deltagelse i relevante uddannelsesudvalg, bestyrelser osv. på erhvervsskoler m.v.

> Deltagelse i Skills

> Gennemførelse af skuening/medaljeindstilling af dygtige lærlinge på særligt smede/industritekniker området

> Særligt netværk for de uddannelsesansvarlige i medlemsvirksomhederne

KSL er - i samarbejde med IAD - aktive i den særlige DI Lærepladsfælleskab. Indsatsen blev initieret af IAD og FFI (Fremstillingsindustrien) i 2017. Her er der fokus på at sikre lærlinge gode lærepladser, styrke virksomhedernes kompetencer omkring det at have lærlinge og at sikre en større tilgang til uddannelserne m.v. Indsatsen er i dag forankret i DI.

Fokus på SMV'ers behov og udfordringer

For KSL er det vigtigt at sikre SMV'er attraktive rammevilkår - deres udfordringer og behov er i centrum for indsatsen.

KSL lægger vægt på at være talerør for de mindre virksomheders behov i DI og IAD, herunder at sikre udvikling af servicetilbud og aktiviteter tilretttet hverdagen i mindre virksomheder.

Verdensmål og Grøn vækst

Alle virksomheder skal bidrage til den grønne omstilling og efterlevelse af FN's Verdensmål. Udfordringen er at gøre det operativt og relevant også for mindre virksomheder. Samtidig skal det sikres, at netop SMV'ernes bidrag også synliggøres og anerkendes.

For KSL er dette et særligt indsatsområde i de kommende år.

Netværk for uddannelsesansvarlige

KSL har etableret et særligt netværk for de uddannelsesansvarlige (lærlinge) i medlemsvirksomhederne. Netværket er åbent for alle medlemmer.

Netværket holder omkring 4 møder om året
Møderne holdes normalt sidst på eftermiddagen. Det er gratis for medlemmer at deltage.

I netværket møder du personer, som i det daglige arbejder med lærlinge i virksomhederne eller på anden måde er involveret i opgaven. Den har 'hands on' med de daglige udfordringer, og derfor er netværket et godt forum for erfaringsudveksling.

Det er deltagerne, som bestemmer mødernes indhold/agenda. Netværket drives af laugets sekretariat, som samarbejder med relevante enheder i DI. Til møderne inviteres gæster fra erhvervsskoler, institutioner m.fl., som kan give konkret viden, og sparring med virksomheden i form af dialog, videndeling m.v.

Netværket er åbent for alle medlemmer af KSL/IAD samt for de medlemmer af Fremstillingsindustrien, som er placeret i Hovedstadsregionen. 

Tilmelding til netværket sker ved henvendelse til laugets sekretariat på ksl@di.dk. 

Medaljer til dygtige lærlinge

Dygtige lærlinge er en vigtig del af den moderne virksomheds DNA.

For KSL er det vigtigt, at dygtige lærlinge honoreres for deres indsats og får den hyldest, som de fortjener.

Som medlemsforening i Københavns Håndværkerforening har KSL mulighed for at indstille dygtige lærlinge fra hovedstadsområdet til medaljer fra håndværkerforeningens årlige medaljeuddeling. Overrækkelsen af medlajer, legat og diplomer finder sted hvert år i maj måned. Der er tradition for, at Hendes Majestæt Dronning Margrethe overværer medaljeoverrækkelsen og hilser på medaljemodtagerne. 

Læs mere om Medaljefesten og se highlights fra sidste gang her.

   

   

For at blive indstillet, skal lærlingens svendeprøver vurderes. Det sker ved en særlig "skuening", hvor lærlingens svendeprøve bedømmes af laugets skuemestre. Uddannelser, hvor man kan indstilles til medalje:

> Værktøjsmager.

> Industritekniker: Industriassistent og industritekniker (maskin og produktion).

> Smed: (Bearbejdning, aluminium og rustfast), svejser, klejnsmed, VVS-energiteknik og beslagsmed.

> Elektronikfagtekniker.

> Automatiktekniker.

> Datatekniker.

Tæt forbundet med IAD

DNA'et i den moderne industriorganisation

IAD - Industriens Arbejdsgivere i Danmark

IAD er en bredt sammensat forening, som repræsenterer en bred vifte af virksomheder fra både fremstillings-, service-, elektronik-, it- og tele- og rådgivningsindustrien.

IAD favner i dag nogle af Danmarks største virksomheder og nogle af de mindste. Mangfoldighed og samhørighed er en vigtig del af fundamentet.

IAD er tæt forbundet med Kjøvbenhavns Smedelaug (KSL), som har eksisteret i mere end 500 år. IAD understøtter KSL økonomisk og samarbejder tæt med lauget.

Læs mere om IAD

Seneste nyt