Københavns Smedelaug

KSL - Forum for metal- og produktionsvirksomheder i Danmark.

Udstilling med de flotteste svendestykker viser nutidig håndværk i DI’s Foyer

KSL har i år taget initiativ til en udstilling af de flotteste svendestykker fra fem laug i DI’s Foyer i anledning af Håndværkerforeningens årlige medaljeoverrækkelse på Københavns Rådhus.

Udstillingen blev åbnet i overværelse af Københavns børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager.

Formålet med udstillingen er at vise eksempler på unge håndværkeres svendestykker inden for forskellige fag og  vise, hvad man lærer på en håndværksuddannelse i dag. For selvom der gennemføres svendeprøver hver eneste måned året rundt, er der mange, som aldrig har set et svendestykke.

Med udstillingen ønsker vi også at inspirere unge til at overveje, om ikke en håndværksuddannelse kunne være noget for dem. 

Bag udstillingen står Københavns Smedelaug, Københavns Murerlaug, Københavns Tømrerlaug, Stenhuggerlauget samt Snedkersektionen i DI Byggeri sammen med Håndværkerforeningen København.

Udstillingen kunne ses fra d.30 april til den 14. maj.

Se videoen fra åbningsrecptionen her

Håndværkerforeningens medaljeoverrækkelse

Den 7. maj fandt den traditionsrige uddeling af Håndværkerforeningens medaljer til dygtige nydudlærte sted på Københavns Rådhus i overværelse af H.M. Dronning Margrethe til 100 svende, som en hædersudmærkelse på baggrund af indstilling fra håndværkerlaug.

Efter indstilling fra Kjøbenhavns Smedelaug fik følgende overrakt medaljer og legater, hvor vi ønsker tillykke:

> Yichan Xing (Industritekniker) fra IMAS A/S

> Mats Holm Brylle (Smed (rustfast)) fra Alfa Laval Copenhagen A/S

> Jakob Devantier (Smed (klejnsmed)) fra J.T. Stål Ap

> Andreas Bachhausen (Klejnsmed (rustfast)) fra KT Stålindustri A/S

> Mathias Arntkløv Guldbrandt Nielsen (Automatiktekniker) fra CO-RO A/S

> Oskar Abel Christensen (Automatiktekniker) fra Knorr-Bremse Rail Systems Denmark ApS

> Lin Høgh Rosenbeck (Finmekaniker) fra DTU Construct

Se alle billederne her

Generalforsamling og nye vedtægter

Den 16 april blev der afholdt generalforsamling hos KSL, hvor der var valg til bestyrelsen. Dette førte til genvalg af den tidligere bestyrelse, der fortsat vil arbejde på at varetage foreningens interesser.

 

Derudover blev der enstemigt gennemført vedtægtsændringer som betyder, at foreningen skifter navn til Kjøbenhavns Smedelaug til Københavns Smedelaug. Læs resten af vedtægtsændringerne her 

 

Efter generalforsamlingen var der fælles årsmøde med IAD, hvilket bød på spændende oplæg af professor Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarakademiet og Lykke Friis, der er direktør for Tænketanken Europa.

 

 

 

 

Klimaklar Produktionsvirksomhed

Hør KSL-bestyrelsesmedlem Lars Bodenhoff, List-Liniestans, en SMV i Rødovre, fortælle mere om, hvad de fik ud af deltage i Klimaklar Produktionsvirksomhed, og at de via programmet er blevet klogere på deres CO₂-regnskab.

Hør mere om deres deltagelse her
Lærepladsfællesskabet

Vil du vide mere om Lærepladsfællesskabet?


.

Læs mere her

Fokus
områder

Om os

Københavns Smedelaug

Københavns Smedelaug (KSL) er et gammelt laug. KSL blev etableret i 1512 og har været aktivt i mere end 500 år. De gamle laugsdyder er fortsat en vigtig del af laugets DNA.

KSL er i dag tæt forbundet med IAD - Industriens Arbejdsgivere i Danmark.

I dag fremstår lauget som et aktivit talerør for den moderne metal- og produktionsvirksomhed. Det gælder i forhold til at sikre små og mellemstore virksomheder attraktive rammevilkår. Og det gælder i forhold til at sikre adgang til kompetent arbejdskraft. KSL er i løbende dialog med bl.a. DI og IAD om disse udfordringer.

Uddannelsesområdet er en hjertesag for lauget. Det kommer bl.a. til udtryk gennem aktiv deltagelse i uddannelsesudvalg m.v.. Her arbejder lauget for at sikre, at uddannelsernes faglighed matcher den moderne metal- og produktionsvirksomheds behov.

KSL ønsker at styrke og fremme tilgangen til de erhvervsrettede uddannelser. Som led heri gennemfører lauget en årlig "skuening", hvor medlemmerne kan indstille dygtige lærlinge til medalje.

700 medlemmer

KSL har i dag godt 700 medlemmer. De repræsenterer et bredt udsnit af metal- og maskinvirksomheder i hovedstadsregionen, men mange andre typer virksomheder er også repræsenteret.

Alle medlemmer af KSL er tillige medlemmer af IAD.

 

 

KSL's fokusområder

Relevante faglige uddannelser

Dygtige faglærte medarbejdere er grundstammen i KSL's medlemsvirksomheder. For KSL er det derfor en "hjertesag", at de faglige uddannelser er attraktive og relevante for virksomhederne.

En relevant og kompetencegivende erhvervsuddannelse er vejen til både gode, selvstændige og udviklingsorienterede jobs inden for produktion m.v.

KSL arbejder derfor aktivt for at sikre indholdet af de erhvervsfaglige uddannelser på metal- og produktionområdet. Konkret sker det gennem følgende indsatsområder:

> Aktiv deltagelse i relevante uddannelsesudvalg, bestyrelser osv. på erhvervsskoler m.v.

> Deltagelse i Skills

> Gennemførelse af skuening/medaljeindstilling af dygtige lærlinge på særligt smede/industritekniker området

> Særligt netværk for de uddannelsesansvarlige i medlemsvirksomhederne

KSL er - i samarbejde med IAD - aktive i den særlige DI Lærepladsfælleskab. Indsatsen blev initieret af IAD og FFI (Fremstillingsindustrien) i 2017. Her er der fokus på at sikre lærlinge gode lærepladser, styrke virksomhedernes kompetencer omkring det at have lærlinge og at sikre en større tilgang til uddannelserne m.v. Indsatsen er i dag forankret i DI.

Fokus på SMV'ers behov og udfordringer

For KSL er det vigtigt at sikre SMV'er attraktive rammevilkår - deres udfordringer og behov er i centrum for indsatsen.

KSL lægger vægt på at være talerør for de mindre virksomheders behov i DI og IAD, herunder at sikre udvikling af servicetilbud og aktiviteter tilretttet hverdagen i mindre virksomheder.

Verdensmål og Grøn vækst

Alle virksomheder skal bidrage til den grønne omstilling og efterlevelse af FN's Verdensmål. Udfordringen er at gøre det operativt og relevant også for mindre virksomheder. Samtidig skal det sikres, at netop SMV'ernes bidrag også synliggøres og anerkendes.

For KSL er dette et særligt indsatsområde i de kommende år.

Netværk for uddannelsesansvarlige

KSL har etableret et særligt netværk for de uddannelsesansvarlige (lærlinge) i medlemsvirksomhederne. Netværket er åbent for alle medlemmer.

Netværket holder omkring 4 møder om året
Møderne holdes normalt sidst på eftermiddagen. Det er gratis for medlemmer at deltage.

I netværket møder du personer, som i det daglige arbejder med lærlinge i virksomhederne eller på anden måde er involveret i opgaven. Den har 'hands on' med de daglige udfordringer, og derfor er netværket et godt forum for erfaringsudveksling.

Det er deltagerne, som bestemmer mødernes indhold/agenda. Netværket drives af laugets sekretariat, som samarbejder med relevante enheder i DI. Til møderne inviteres gæster fra erhvervsskoler, institutioner m.fl., som kan give konkret viden, og sparring med virksomheden i form af dialog, videndeling m.v.

Netværket er åbent for alle medlemmer af KSL/IAD samt for de medlemmer af Fremstillingsindustrien, som er placeret i Hovedstadsregionen. 

Tilmelding til netværket sker ved henvendelse til laugets sekretariat på ksl@di.dk. 

Medaljer til dygtige lærlinge

Dygtige lærlinge er en vigtig del af den moderne virksomheds DNA.

For KSL er det vigtigt, at dygtige lærlinge honoreres for deres indsats og får den hyldest, som de fortjener.

Som medlemsforening i Københavns Håndværkerforening har KSL mulighed for at indstille dygtige lærlinge fra hovedstadsområdet til medaljer fra håndværkerforeningens årlige medaljeuddeling. Overrækkelsen af medlajer, legat og diplomer finder sted hvert år i maj måned. Der er tradition for, at Hendes Majestæt Dronning Margrethe overværer medaljeoverrækkelsen og hilser på medaljemodtagerne. 

Læs mere om Medaljefesten og se highlights fra sidste gang her.

   

   

For at blive indstillet, skal lærlingens svendeprøver vurderes. Det sker ved en særlig "skuening", hvor lærlingens svendeprøve bedømmes af laugets skuemestre. Uddannelser, hvor man kan indstilles til medalje:

> Automatiktekniker

> Datatekniker

> Elektronikfagtekniker

> Finmekaniker

> Industritekniker: Industriassistent og industritekniker (maskin og produktion).

> Smed: (Bearbejdning, aluminium og rustfast), svejser, klejnsmed, VVS-energiteknik og beslagsmed.

> Værktøjsmager

Tæt forbundet med IAD

DNA'et i den moderne industriorganisation

IAD - Industriens Arbejdsgivere i Danmark

IAD er en bredt sammensat forening, som repræsenterer en bred vifte af virksomheder fra både fremstillings-, service-, elektronik-, it- og tele- og rådgivningsindustrien.

IAD favner i dag nogle af Danmarks største virksomheder og nogle af de mindste. Mangfoldighed og samhørighed er en vigtig del af fundamentet.

IAD er tæt forbundet med Københavns Smedelaug (KSL), som har eksisteret i mere end 500 år. IAD understøtter KSL økonomisk og samarbejder tæt med lauget.

Læs mere om IAD

Seneste nyt