Om os

Bliv klogere på laugets historie, fokusområder og medlemsfordele.

om KSL

" I Københavns Smedelaug arbejder vi for at sikre medlemmerne dygtige faglærte medarbejder og være et aktivt talerør for mindre virksomheder for at sikre gode rammer for udvikling og konkurrencekraft. Vi lægger vægt på dialog med medlemmerne og at lauget opfattes som et relevant forum med plads til både faglighed og socialt samvær."

- Steen Carmel, Olderman Københavns Smedelaug

 

Et fagligt forum

Københavns Smedelaug er et fagligt forum for metal- og produktionvirksomheder i Danmark. Lauget har fokus på fremtidens behov - og værner samtidig om de traditioner, som har været en del af laugshistorien i mere end 500 år.

Lauget

KSL er en aktiv og fremadsynet laugsforening, der fokuserer på morgendagens behov blandt medlemmerne. Det er et laug, der fungerer som talerør for de mindre virksomheder i Dansk Industri og IAD.

KSL fokuserer særligt på lærlinge og er en aktiv medspiller til sikring af indholdet i og fremme af erhvervsfaglige uddannelser, særligt inden for metal- og produktionområder.

Derudover fungerer KSL som et attraktivt netværk for medlemmerne.

Fokusområder

KSL arbejder for:

> At sikre stærke og tidssvarende erhvervsfaglige uddannelser på metal- og produktionområdet med det rette faglige indhold, som kan styrke tilgangen af kompetente lærlinge. Fokus er på kompetencer og udvikling i morgendagens metal- og produktionvirksomheder.

> At der bl.a. i regi af DI udvikles servicetilbud og aktiviteter med afsæt i mindre virksomheders behov.

> At positionere og udvikle lauget som et attraktivt SMV-netværk.

> At virksomhederne styrkes til at bidrage til den grønne vækstdagsorden og efterlevelse af FN's Verdensmål og at SMV'ernes indsats herfor tydeliggøres og anerkendes.

> At laugstraditionerne respekteres og videreføres, herunder traditionen for en filantropisk indsats i forhold til ældre medlemmer af lauget.

KSL tæt forbundet med IAD

KSL er tæt forbundet med Industriens Arbejdsgivere i Danmark (IAD). Som medlem af lauget er man også medlem af IAD.

IAD understøtter KSL økonomisk og samarbejder tæt med lauget.

Laugets aktiviteter er i dag målrettet de moderne mindre virksomheders behov - men de gamle laugs- og håndværkstraditioner er ikke glemt.

Som medlem af IAD kan man deltage i laugets aktiviteter.

Medlemskab og fordele

Som medlem af KSL/IAD har du adgang til en række særlige medlemsfordele:

> Kursustilskud. Vi yder et tilskud på 50 pct. af prisen til medlemmernes deltagelse i kurser, netværk og uddannelser, som udbydes af DI.

> Svendeprøvegebyr. Skal din lærling til svendeprøve, så husk at anføre på anmeldelsesskemaet, at du er medlem af IAD. Svendeprøvegebyret udgør p.t. kr. 1.785,- pr. lærling pr. svendeprøve.

> Supplerende konfliktfondunderstøttelse. IAD kan under visse omstændigheder yde supplerende konfliktfondunderstøttelse i tilfælde af arbejdsnedlæggelse/strejke blandt overenskomstansatte.

> Medlemsarrangementer. Adgang til en række særlige medlemsaktiviteter i IAD/KSL.

> Netværk. Gratis deltagelse i det særlige netværk for uddannelsesansvarlige.

Hvis du er interesseret i et medlemskab eller ønsker at høre mere om KSL's indsats og aktiviteter, er du meget velkommen til at kontakte os i sekretariatet. 
Du kan se vedtægterne her.

B - medlemskab

Virksomheder, der er beliggende i Hovedstadsregionen og tillige medlem af en anden medlemsforening i DI har mulighed for at blive B-medlem af lauget. Det giver mulighed for at indstille evt. lærlinge til medalje og at deltage i laugets arrangementer. Henvendelse herom til sekretariatet: ksl@di.dk

3 hurtige

Bliv medlem

Tæt forbundet med IAD

DNA'et i den moderne industriorganisation

IAD - Industriens Arbejdsgivere i Danmark

IAD er en bredt sammensat forening, som repræsenterer en bred vifte af virksomheder fra både fremstillings-, service-, elektronik-, it- og tele- og rådgivningsindustrien.

IAD favner i dag nogle af Danmarks største virksomheder og nogle af de mindste. Mangfoldighed og samhørighed er en vigtig del af fundamentet.

IAD er tæt forbundet med Københavns Smedelaug (KSL), som har eksisteret i mere end 500 år. IAD understøtter KSL økonomisk og samarbejder tæt med lauget.

Læs mere om IAD

Kontakt

Jette Nøhr

Jette Nøhr

Seniorchefkonsulent

Patricia Bjelke Jørgensen

Patricia Bjelke Jørgensen

Foreningskoordinator