Lærlinge

Stærke erhvervsfaglige uddannelser på metal-og maskinområdet, sikrer uddannelser med det rette faglige indhold, tilgang af lærlinge og fokus på behov og kompetencer i morgendagens metal- og maskinvirksomheder.

Aktiviteter

Netværk for uddannelsesansvarlige

KSL har etableret et særligt netværk for de uddannelsesansvarlige (lærlinge) i medlemsvirksomhederne. Netværket er åbent for alle medlemmer og holder omkring fire møder om året.

I netværket møder du personer, som i det daglige arbejder med lærlinge i virksomhederne eller på anden måde er involveret i opgaven. Den har 'hands on' med de daglige udfordringer, og derfor er netværket et godt forum for erfaringsudveksling.

 > TILMELDING TIL NETVÆRKET SKER VED HENVENDELSE TIL LAUGETS SEKRETARIAT PÅ KSL@DI.DK

DM i Skills

DM i Skills er de årlige Danmarksmesterskaber for erhvervsuddannelser. DM i Skills arrangeres af SkillsDenmark, der arbejder for at fremme erhvervsudannelsernes image til arrangementet.

Udover at være et mesterskab, hvor der konkurreres inden for erhvervsudannelserne er DM i Skills et arrangement, hvor unge mennesker eksponeres for og inspireres til at vælge en erhvervsuddannelse.

DM i Skills finder sted den 16. - 18. januar 2020 i Bella Center, København.

Medaljefest

For KSL er det vigtigt, at dygtige lærlinge honoreres for deres indsats og får den hyldest, som de fortjener.

Medaljer, legat og diplomer gives som en vigtig anerkendelse af de håndværksmæssige kompetencer i metalfagene og som en påskønnelse af såvel de dygtigeste unge som de virksomheder, der har uddannet dem.

Som medlemsforening i Københavns Håndværkerforening har KSL mulighed for at indstille dygtige lærlinge til medaljer fra håndværkerforeningens årlige medaljeuddeling.

Lærlinge
indsatsen

__________

Det er vigtigt at vise, at erhvervsuddannelserne giver de unge en spændende, værdifuld og fremtidssikret uddannelse med gode job- og udviklingsmuligheder. Vi i KSL støtter op om erhvervsfaglige uddannelser på metal- og maskinområder og erkender at fremtiden ligger hos industriens faglærte. Med et særligt fokus på lærlinge og kvalificeret arbejdskraft er KSL, igennem IAD, en del af Lærlingeindsatsen, hvor der netop tages hånd om den danske arbejdskraft og lærlingeagendaen.

Et stærkt fællesskab

Lærlingeindsatsen

Lærlingeindsatsen er et samarbejde mellem Fremstillingsindustrien og Industriens Arbejdsgivere i Danmark, der skal gøre en forskel på lærlingeområdet. Lærlingeindsatsen er forankret i et samarbejde mellem de to foreninger, som er en del af Dansk Industri.

Det er vigtigt at vise, at erhvervsuddannelserne giver de unge en spændende, værdifuld og fremtidssikret uddannelse med gode job- og udviklingsmuligheder i fremstillingsindustrien. Ved at gå sammen i et stærkt fællesskab omkring lærlinge, tror vi på, at medlemsvirksomhederne kan løfte et endnu større ansvar.

Læs mere om Lærlingeindsatsen

Analyser