Lærlinge

Stærke erhvervsfaglige uddannelser på metal-og maskinområdet, sikrer uddannelser med det rette faglige indhold, tilgang af lærlinge og fokus på behov og kompetencer i morgendagens metal- og produktionvirksomheder.

Aktiviteter

DM i Skills

DM i Skills er de årlige Danmarksmesterskaber for erhvervsuddannelser. DM i Skills arrangeres af SkillsDenmark, der arbejder for at fremme erhvervsudannelsernes image til arrangementet.

Udover at være et mesterskab, hvor der konkurreres inden for erhvervsudannelserne er DM i Skills et arrangement, hvor unge mennesker eksponeres for og inspireres til at vælge en erhvervsuddannelse.

Det næste DM i Skills bliver afholdt i Roskilde fra den 18. – 20. april 2024 på Dyreskuepladsen.

Skal jeres lærling have medalje?

For KSL er det vigtigt, at dygtige lærlinge honoreres for deres indsats og får den hyldest, som de fortjener.

Medaljer, legat og diplomer gives som en vigtig anerkendelse af de håndværksmæssige kompetencer i metalfagene og som en påskønnelse af såvel de dygtigeste unge som de virksomheder, der har uddannet dem.

Som medlemsforening i Københavns Håndværkerforening har KSL mulighed for at indstille dygtige lærlinge til medaljer fra håndværkerforeningens årlige medaljeuddeling.

Læreplads
fællesskabet

__________

Lærepladsnetværket har fået vokseværk og skifter navn til DI Lærepladsfællesskabet. DI opprioriterer uddannelse af lærlinge og elever med en endnu mere medlemsnær og systematisk indsats. Det betyder, at DI Lærlingeindsatsen fremover skal hjælpe alle DI’s medlemmer og ikke længere kun medlemmer af Fremstillingsindustrien og Industriens Arbejdsgivere i Danmark.

Det er vigtigt at vise, at erhvervsuddannelserne giver de unge en spændende, værdifuld og fremtidssikret uddannelse med gode job- og udviklingsmuligheder i fremstillingsindustrien. Ved at gå sammen i et stærkt fællesskab omkring lærlinge, tror vi på, at medlemsvirksomhederne kan løfte et endnu større ansvar.

Det er vigtigt at vise, at erhvervsuddannelserne giver de unge en spændende, værdifuld og fremtidssikret uddannelse med gode job- og udviklingsmuligheder. Vi i KSL støtter op om erhvervsfaglige uddannelser på metal- og maskinområder og erkender at fremtiden ligger hos industriens faglærte. Med et særligt fokus på lærlinge og kvalificeret arbejdskraft er KSL, igennem IAD, en del af Lærepladsfællesskabet, hvor der netop tages hånd om den danske arbejdskraft og lærlingeagendaen.

Lærepladsfællesskabet

Analyser