Skal jeres lærling have medalje?

Til medaljefest hædrer vi  de dygtige lærlinge og deres faglige kunnen.

 

         

 

Dygtige lærlinge er en vigtig del af den moderne virksomheds DNA.

For KSL er det vigtigt, at dygtige lærlinge honoreres for deres indsats og får den hyldest, som de fortjener.

Medaljer, legat og diplomer gives som en vigtig anerkendelse af de håndværksmæssige kompetencer i metalfagene og som en påskønnelse af såvel de dygtigeste unge som de virksomheder, der har uddannet dem.

Som medlemsforening i Københavns Håndværkerforening har KSL mulighed for at indstille dygtige lærlinge til medaljer fra håndværkerforeningens årlige medaljeuddeling. Overrækkelsen af medlajer, legat og diplomer finder sted hvert år i maj måned. Der er tradition for, at Hendes Majestæt Dronning Margrethe overværer medaljeoverrækkelsen og hilser på medaljemodtagerne.

For at blive indstillet, skal lærlingens svendeprøver vurderes. Det sker ved en særlig "skuening", hvor lærlingens svendeprøve bedømmes af laugets skuemestre. På baggrund beslutter lauget, om lærlingen skal indstilles til en sølvmedalje, bronzemedalje eller diplom. Lauget kan også tildele en portion af Laugets Oldermandslegat til særligt dygtige lærlinge.

Skal jeres lærling have medalje?

Processen

"Medaljeprocessen" indledes altid primo januar, hvor indstillinger til medalje indkaldes. Indstilling kan dog ske hele året ved brug af det særlige indstillingsskema som du finder her.

Selve skueningen gennemføret normalt primo marts. Medaljeuddellingen finder sted i maj måned.

Virksomheder beliggende i Hovedstadsregionen, som er medlem af DI men ikke medlem af KSL/IAD kan gennem tegning af et B-medlemskab i lauget opnå ret til at indstille lærlinge til medalje. Se nærmere om B-medlemskab her.

Processen for 2024 vil være som følgende:

 • Fristen for at indstille dygtige lærlinge er 29. februar 2024. 
 • Skuening/overhøring gennemføres den 4. marts 2024. 
 • Medaljefest afholdes i maj 2024.

 

Uddannelser hvor der kan indstilles til medalje

For fagene automationstekniker, datatekniker og elektronikfagtekniker vil vi fra laugets side bedømme, om lærlingen skal indstilles til en medalje, ved at gennemføre en overhøring af lærlingen.
De resterende fag vil bedømmelsen, om lærlingen skal indstilles til en medalje, ske ved at vi fra laugets side foretager en ”skuening” af svendestykket samt den obligatoriske prøve. I lauget har vi en række erfarne skuemestre, og skueningen består af en håndværksmæssig vurdering af svendestykket. 

 • Automatiktekniker
 • Beslagsmed
 • Datatekniker
 • Elektronikfagtekniker
 • Finmekaniker
 • Industriassistent
 • Industritekniker (maskin og produktion)
 • Klejnsmed
 • Smed (bearbejdning, aluminium og rustfast)
 • Svejser
 • VVS-energiteknik
 • Værktøjsmager

Highlights

IndustriNews

Kontakt

Jette Nøhr

Jette Nøhr

Seniorchefkonsulent

Patricia Bjelke Jørgensen

Patricia Bjelke Jørgensen

Foreningskoordinator