Kloakmestrenes TV-Inspektion

Kloakmestrenes TV-Inspektion er en certificeringsordning, der er stiftet med henblik på at skabe en høj og ensartet kvalitet af TV-inspektion af afløbsledninger indenfor det kloakautoriserede område.

Læs mere om os

Find en certificeret virksomhed

Har du mistanke om skade på din kloak, eller har du gentagende gange haft problemer med kloakken. Med en certificeret TV-inspektør, er du sikker på, arbejdet bliver udført professionelt.

Find en virksomhed her.