Malersektionen

Malersektionen omfatter firmaer, der beskæftiger sig med traditionelt malerarbejde og vedligeholdelse, skiltemalere, tagmalere og malervirksomheder, der driver farvehandel.

Vores mission

DI Byggeri Malersektionen er en ud af 26 sektioner under DI Byggeri.
Byggeriets Arbejdsgivere (BYG) og Danske Entreprenører blev i 2003 lagt sammen til Dansk Byggeri og i 2020 blev Dansk Byggeri lagt sammen med Dansk Industri til DI Dansk Byggeri. I 2021 blev DI Dansk Byggeri sammenlagt med DI Byg, til det der i dag hedder DI Byggeri.
Vores mission er at skabe bedre betingelser for at drive virksomhed for vores medlemmer, at sikre en høj kvalitet i malerarbejdet og at synliggøre malerfagets kvalitetsaftryk på byggerierne. Vi arbejder ligeledes for at sikre en god lærlingeuddannelse, der bidrager til at tiltrække lærlinge til faget. Malersektionen giver et unikt netværk og fordel af de synergier, der skabes imellem de enkelte sektioner og industrien.

Nyheder

Andre nyheder

Medlemsfordele